603 279 676

Katalog – RAV – Profesionální použití

Prohlédněte si aktuální katalog RAV – Profesionální použití

Nejlepší klima pro
váš business a vaše lidi
2017/18
FAN OF
TOSHIBA
JEDINEČNÁ
TECHNOLOGIE
PRO ČLOVĚKA
I TECHNICKÁ
ZAŘÍZENÍ
Klimatizace zajišťuje v mnoha ohledech optimální klima a podmínky
pro práci. Příjemně vychlazená místnost s dostatečným
množstvím čerstvého vzduchu přináší pohodu nejen kolegům
a zákazníkům, ale také optimální provozní podmínky pro přístroje
citlivé na teplotu. TOSHIBA nabízí klimatizační systémy, u nichž
je na prvním místě flexibilita, spolehlivost a nízká spotřeba, které
přispívají k hospodárnosti a prosperitě vaší firmy.
2
8
4
10
6
30
44
50
24
14
KOEFICIENTY
ÚČINNOSTI
ŘEŠENÍ PRO JEDNU
ČI VÍCE MÍSTNOSTÍ
VRF BUSINESS
SYSTÉMY – PRO
VELKÉ APLIKACE
OVLÁDÁNÍ
A ŘÍZENÍ
ESTIA MONOBLOC
TEPELNÉ ČERPADLO
VZDUCH-VODA
PROČ ZAŘÍZENÍ TOSHIBA?
Zařízení pro komerční oblast i
průmysl
Ať už se jedná o obchod, kancelář,
hotel nebo technické místnosti, zaří-
zení TOSHIBA je spolehlivé řešení pro
vaše prostory. Možnosti výběru správného
provedení a přesného nastavení
jsou zárukou tichého a spolehlivého
řešení chlazení nebo topení.
TOSHIBA Leading Innovation
Zcela v duchu tohoto hesla vyvíjí
TOSHIBA technologie šetrné k
životnímu prostředí. Dalším cílem
je minimální spotřeba, a díky tomu
patří zařízení TOSHIBA již téměř 70
let k nejúčinnějším zařízením na trhu.
Vlastní a jedinečné technologie zaručují
optimální tepelnou pohodu při
nízkých provozních nákladech.
TECHNOLOGIE
SYSTÉMŮ VRF
RAV LIGHT
COMMERCIAL – ŘEŠENÍ
PRO 1 MÍSTNOST
DOKONALÁ
TECHNIKA
3
KAPITOLA
OPTIMÁLNÍ PRACOVNÍ
PROSTŘEDÍ
VÝHODOU
Optimální pracovní prostředí
značně zvyšuje
pracovní výkonnost, ale
také celý hospodářský
výsledek vaší společnosti.
Moderní klimatizace poskytují v rámci komplexního řešení mnoho výhod:
Neslouží již jen pro chlazení, ale umožňují také topení, odvlhčování, filtraci
vzduchu nebo ohřev vody. Navíc kvalitní klimatizační zařízení TOSHIBA
výrazně zvyšují schopnost koncentrace vašich pracovníků. Víte, že již při
teplotě místnosti nad 24 °C výrazně klesá produktivita práce, a s teplotou
33 °C dokonce klesá na méně než 50 %? A že příliš vysoká vlhkost vzduchu
snižuje schopnost vaší koncentrace?
PROČ ZAŘÍZENÍ TOSHIBA?
4
 
 
 

KAPITOLA
Síť profesionálních odborných firem
Ať již plánujete zařízení do novostavby, nebo adaptaci
stávajících systémů, odborní partneři společnosti
TOSHIBA vám pomohou nalézt vždy to nejlepší řešení.
Díky modernímu softwaru, odbornosti a dlouholetým
zkušenostem vám pomohou nalézt komplexní
řešení klimatizačních systémů a zajistí profesionální
instalaci a pravidelnou odbornou údržbu. Obraťte se
na odborné partnery společnosti TOSHIBA a vsaďte
na dokonalou klimatizaci od odborníků.
Energetická účinnost
Všechna zařízení TOSHIBA vykazují absolutně
špičkové hodnoty účinnosti. Například velké
VRF systémy dosahují hodnoty koeficientu roč-
ní účinnosti chlazení ESEER až 10,99.
Dlouhá životnost
Společnost TOSHIBA vyvíjí ty nejvyspělejší
technologie, které dále rozvíjí s jednoznačným
cílem snížit vaše provozní náklady a současně
prodloužit dobu životnosti vašeho zařízení.
Provoz 24 hodin – 365 dní v roce
Jednotky řady TOSHIBA Business jsou
konstruovány pro tvrdé podmínky trvalého
provozu třeba v technických místnostech.
Proto spolehlivě a dlouhodobě zajistí konstantní
teplotu po celý rok bez omezení.
Flexibilita
Venkovní jednotky, které mají kompaktní rozměry,
velký výběr provedení vnitřních jednotek
a široké montážní možnosti zajišťují maximální
přizpůsobivost zařízení vašim potřebám.
Neomezený rozsah
provozních teplot
Dokonalá technika dokáže zajistit správnou
požadovanou teplotu při venkovní teplotě v
rozsahu –25 °C až +46 °C. Spodní omezení
lze zcela eliminovat použitím zábrany proti vě-
tru – pak zařízení TOSHIBA Light Commercial
a Business pracují bez omezení.
Spolehlivost
Společnost TOSHIBA je značkou nejvyšší
kvality a spolehlivého provozu. Dokonce i pro
tak nepravděpodobné poruchy, jako je výpadek
kompresoru, má připraveno v záloze řešení
zajištění provozuschopnosti celého zařízení!
PROČ ZAŘÍZENÍ TOSHIBA?
5
 
 
KAPITOLA
RAV Light Commercial – pro 1 místnost
Řešení TOSHIBA Business má dvě základní hlediska a rozměry. Řešení klimatizace
jedné místnosti pomocí jednoho zařízení, až se čtyřmi vnitřními jednotkami v jedné
teplotní zóně, to je třída zařízení RAV Light Commercial. Řešení velkých aplikací, tj.
více místností ve velkých budovách, řeší systémy VRF Business. Segment Toshiba
Business tedy pokrývá všechny aplikace … od malých až po velké.
Přináší řešení pro jednu místnost, které je vhodné kdekoliv, kde je
potřebné profesionální řešení, např. kancelář, prodejna nebo technická
místnost. Všude tam, kde je rozhodující spolehlivost, profesionální
použití a třeba trvalý provoz. V tomto případě lze k jedné venkovní
jednotce připojit jednu nebo až čtyři vnitřní jednotky stejného typu,
podle potřeby rozložení chladicího výkonu v místnosti. Rozsah zaří-
zení je od 2,5 kW až do 23 kW jmenovitého chladicího výkonu.
Chlazení nebo topení
Každé zařízení může podle požadavků v místnosti
chladit nebo topit. Samozřejmostí je možnost celoročního
nepřetržitého provozu, 365 dní v roce, 24
hodin denně … s požadovanou teplotou zcela dle
požadavků obsluhy nebo potřeb místnosti.
Trvalý provoz 24 hodin denně
Technické místnosti, jako jsou místnosti se
servery, počítačové sály, sklady nebo laboratoře,
vyžadují stálou teplotu v místnosti po celý
rok. 24 hodin denně, 365 dní v roce. Pro tyto
podmínky jsou systémy RAV přímo stvořeny!
Až čtyři vnitřní jednotky
S jednou venkovní jednotkou lze kombinovat
jednu nebo až 4 vnitřní jednotky, všechny
stejného typu. Cílem je optimální rozložení
výkonu v prostoru jedné velké místnosti.
Široké možnosti použití
Jednotku lze instalovat do malé technické místnosti,
ale i do velké prodejny supermarketu.
OD MALÝCH PO
VELKÉ APLIKACE
Výhody řešení RAV Light Comercial:
JEDNA NEBO VÍCE MÍSTNOSTÍ
6
 
 
KAPITOLA
VRF systémy – pro více místností
VRF Business systémy jsou určeny pro velké a složité
aplikace ve velkých stavbách, jako jsou kancelářské budovy,
nákupní střediska nebo malé i velké hotely. Základní
vlastností je obrovská variabilita a flexibilita. Na jeden systém
lze připojit až 64 různých vnitřních jednotek, tedy až 64
místností. Jeden systém má chladicí výkon až 168 kW, a
samozřejmě jde instalovat v objektu více systémů …
Zpětné využití tepla
Tepelná energie získaná chlazením v jedné části
budovy je téměř beze ztrát k dispozici pro topení v
jiných místnostech, jiné části budovy. To je základní
vlastnost 3trubkových systémů TOSHIBA S-HRM-e.
Současný provoz chlazení a topení
Použitím 3trubkového systému je možné zajistit
nezávislý provoz topení a chlazení, takže část
vnitřních jednotek může chladit, zatímco jiná část
vnitřních jednotek může současně topit.
Obrovská flexibilita a parametry
Celková délka rozvodů chladiva až 1000 m.
Převýšení mezi venkovní a vnitřní jednotkou
je až 90 m. To je dostatečná záruka instalace
do každého objektu – téměř bez omezení!
Až 64 místností (vnitřních jednotek)
V rámci jednoho systému, na jeden chladicí
okruh, lze instalovat a připojit až 64 vnitřních jednotek.
Díky modulovému uspořádání venkovních
jednotek lze instalovat více systémů současně.
Výhody řešení systémů pro více místností:
JEDNA NEBO VÍCE MÍSTNOSTÍ
7
KAPITOLA
Tichý provoz a dlouhá životnost
Unikátní a originální TOSHIBA
Twin Rotary kompresor obsahuje
dvě komory a dvě vačky, uložené
protilehle na jedné ose. Výsledkem
je vysoká mechanická stabilita,
plynulé řízení výkonu a nejnižší
možné vibrace. Jednoduše řečeno:
jednotky TOSHIBA jsou extrémně
tiché a mají dlouhou životnost.
Stálá, nekolísající teplota
Zařízení TOSHIBA s plně invertorovým
řízením plynule řídí svůj okamžitý
výkon v rozsahu od 20 do 100%
výkonu, čímž zajišťuje dokonale
stálou teplotu. Nevypíná a nezapíná
stále svůj kompresor, na rozdíl od
jiných zařízení.
Dokonalost detailu a účinnosti
Twin Rotary kompresory byly rozšířeny
o další dokonalý detail, rozdělené
hradítko v komoře kompresoru. Tím
došlo k poklesu tlakových ztrát v
kompresoru. Výsledkem je zvýšení
účinnosti kompresoru a celého zaří-
zení na hranici perfekcionismu a dokonalosti!
Speciální vrstva tvrdokovu
„Diamond Like Carbon“ pomáhá
zajistit dlouhou životnost a mimořádnou
spolehlivost kompresoru.
CO SE
SKRÝVÁ
UVNITŘ
DOKONALÁ TECHNIKA
TEPLOTA
DOKONALOST
INVERTOROVÉ
TECHNOLOGIE
rychlé
ochlazení
8KAPITOLA
PAM a PWM – dva režimy
řízení výkonu
Pokud je rozdíl požadované a skutečné
teploty vysoký, je nutný maximální
výkon – v tom případě se
aktivuje režim PAM* (pulzně amplitudová
modulace) a výsledkem je maximální
výkon zařízení (High Power).
Po dosažení požadované teploty se
aktivuje režim PWM* (pulzně šířková
modulace), kdy je udržována teplota
při nejnižší možné spotřebě energie,
s maximální účinností.
Téměř plynulá regulace
Otáčky kompresoru, a tedy okamžitý
výkon zařízení, lze regulovat
téměř plynule, v minimálních krocích
po 0,1 Hz. To přináší přesné nastavení
výkonu a optimální způsob
využití energie.
Přesné a jednoduché nastavení
Speciální funkce jako „Soft Cooling“
nebo „Dual Setpoint“ zajišťují maximální
pocit pohodlí bez jakéhokoliv
rušení a nepohody. Je lhostejné, zda
požadujete od zařízení maximální
komfort, nebo účinnost: systémy
TOSHIBA vám nabízejí vždy snadné
ovládání a jednoduchou obsluhu.
požadovaná
teplota
příliš vysoká
teplota
příliš nízká
teplota
ČAS
Hlavní výhody
systémů TOSHIBA
Pro provozovatele
Špičkové hodnoty koeficientů sezónní
účinnosti ESEER a ESCOP zaručují
neuvěřitelnou hospodárnost provozu –
především nízkou celkovou roční
spotřebu energie! Možnost společného
ovládáni všech zařízení centrálně, z
jednoho místa, přináší dokonalý přehled
o provozu, případně o spotřebě každé
jednotky. Široká síť odborných partnerů
vám poskytne technickou podporu od
projektu až po pravidelný servis.
Pro koncové uživatele
Individuální, jednoduché a flexibilní
nastavení požadované teploty; přesné
ovládání a nasměrování proudu vzduchu
ze zařízení. Jednoduché, přehledné
ovladače usnadňují pohodlné ovládání
a zvyšují uživatelský komfort. Přesná
kontrola nad náklady, spotřebovanou
energií pro každého uživatele samostatně,
včetně přehledného rozúčtování.
Pro projektanty
Obrovské možnosti a flexibilita při
projektování díky parametrům instalace,
výběru 18 různých provedení jednotek,
až 14 stupňům rozsahu výkonu a
128 různým typům vnitřních jednotek.
Projekční software „DesignAIRS“ s intuitivním
ovládáním, snadnou obsluhou
a bohatými reporty projektů s možností
exportu do PDF nebo standardu DWG.
DOKONALÁ TECHNIKA
*PAM (Pulse Amplitude Modulation) a
PWM (Pulse Width Modulation)
9
 
KAPITOLA KOEFICIENTY ÚČINNOSTI
Jmenovitá nebo sezónní účinnost?
Nejvyšší účinnost a minimální
provozní náklady.
To jsou hlavní hlediska
společnosti TOSHIBA
při vývoji jejích produktů.
Proto provozní účinnost
zařízení TOSHIBA patří k
nejvyšším nebo přímo je
nejvyšší na trhu.
Výpočet účinnosti určuje evropská legislativa
Koeficienty účinnosti SEER, resp. ESEER (European Seasonal Energy Efficiency
Ratio) a SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) vyjadřují hodnotu
poměru celkového odebraného chladicího, resp. dodaného topného výkonu
k celkovému elektrickému příkonu zařízení za celou sezónu. Dle evropské
legislativy zahrnuje měření výkonu čtyři různé hodnoty venkovní teploty.
Tyto různé hodnoty venkovních teplot zohledňují provoz při částečném zatížení
zařízení, po který běží zařízení více než 90 % provozní doby – a zde hrají hlavní
roli trumfy značky TOSHIBA – invertorová technologie v kombinaci s Twin
Rotary kompresorem. Vynikající hodnoty koeficientů ESEER a SCOP u zařízení
TOSHIBA dokládají údaje uvedené u parametrů venkovních jednotek.
NÁŠ CÍL: NEJVYŠŠÍ
ÚČINNOST
Koeficient COP
COP (Coefficient Of Performance) je označení
pro energetickou účinnost provozu topení při
jmenovitém výkonu zařízení, tedy při maximálním
výkonu. Hodnota COP 4,0 tedy znamená,
že zařízení při provozu při jmenovitém
výkonu z 1 kW elektrického příkonu vyrobí až
4 kW topného výkonu – tedy čtyřnásobek.
Koeficient COP má však minimální vypovídací
hodnotu o kvalitě zařízení, neboť popisuje
chování pouze při maximálním výkonu.
Sezónní koeficient SCOP
Hodnota koeficientu SCOP (Seasonal Coefficient
Of Performance) vypovídá o celkové
sezonní účinnost provozu topení. Její hodnota
je vypočtena na základě měření provozních
parametrů topení při venkovní teplotě +12 °C,
+7 °C, +2 °C a –7 °C.
10
365
 
KAPITOLA
Koeficienty EER a SEER
Jak u režimu topení, tak u režimu chlazení existuje
koeficient účinnosti provozu při maximálním
zatížení EER (Energy Efficiency Ratio) a sezónní
koeficient účinnosti chlazení SEER (Seasonal
Energy Efficiency Ratio). Jen koeficient SEER
zahrnuje sezónní vlivy a vlivy celoročního provozu,
neboť zohledňuje naměřené parametry při
teplotě +20 °C, +25 °C, +30 °C a +35 °C. Samotný
koeficient EER má tedy stejně jako COP
minimální vypovídací hodnotu o kvalitě zařízení.
Koeficient ESEER
Kvalita zařízení se dnes posuzuje nejčastěji
podle hodnot koeficientů ESEER (European
SEER), které zahrnují parametry provozu
při různém zatížení a při různých venkovních
teplotách. Celá EU používá normalizovaný
vzorec, který zahrnuje různé účinnosti
provozu, kdy každé je normou přiřazena jiná
váha, resp. četnost – dle obvyklých evropských
teplotních podmínek.
Celoroční provoz Minimální provozní
náklady
Nejvyšší koeficienty
účinnosti
Různé zatížení
(provoz s částečným
zatížením)
KOEFICIENTY ÚČINNOSTI
11
TOSHIBA LIVE: SERVER ROOM
Požadavky
Technická místnost / místnost se servery o
ploše 12 m2
byla klimatizována zařízením
TOSHIBA. Požadavkem byl trvalý provoz
24 hodin denně a konstantní teplota v
místnosti. Zvolený systém nabízí nejvyšší
bezpečnost provozu technického zařízení.
TOSHIBA
A VELKÝ
SERVER
ROOM
Systémové doporučení je teplota 22 až 25 °C, jinak může
docházet k výpadkům zařízení, ke zkrácení životnosti
serverů, popř. až ke kondenzaci vlhkosti uvnitř technologie.
Zároveň je doporučeno zabránit přílišnému odvlhčovaní
vzduchu jak z pohledu vzniku statické elektřiny,
tak s ohledem na efektivnější provoz klimatizace.
Stojan se servery generuje stálý tepelný
výkon 5 kW. Pokud teplota v místnosti překročí
35 °C, může to mít vliv na poškození
citlivých zařízení. Je požadováno chlazení
prostoru 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu,
tedy s maximální a totální spolehlivostí.
ANWENDUNGSBEISPIEL

TOSHIBA LIVE: SERVER ROOM KAPITOLA
TOSHIBA LIVE
Společnost TOSHIBA přináší v podobě jednotek RAV
Light Commercial v řadách DI, S-DI a BIG-DI spolehlivé
systémy splňující speciální požadavky těch nejnáročněj-
ších technických aplikací – možnost trvalého provozu
24 hodin denně, 365 dní v roce a s vysokým stupněm
bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
Máte podobný požadavek nebo
projekt? Váš odborný TOSHIBA
Partner vám rád poradí a poskytne
vám systémovou podporu – od
plánování až po údržbu.
Systém chlazení
Do místností byla instalována dvě klimatizační zařízení
RAV řady Super Digital Inverter (S-DI), která garantují provoz
a chlazení až do –20 °C (zařízení se při nižší teplotě
nevypíná). Dva systémy, každý o jmenovitém chladicím
výkonu 7,1 kW, s podstropními jednotkami. Dva systémy
byly instalovány z důvodu 100% zálohy provozu. Výkon
7,1 kW byl zvolen pro zvýšení citelného výkonu zařízení
při minimální vlhkosti vzduchu v technické místnosti.
Invertorová technologie zajistí potřebnou regulaci výkonu,
a tím zvýšení účinnosti provozu. Modul řízení zálohování
provozu TOSHIBA zajistí bezpečnost provozu a rozdělení
provozních hodin mezi obě jednotky.
Ovládání a řízení
Modul řízení zálohování provozu umožňuje správu přes
webové rozhraní běžným prohlížečem. Umožňuje generovat
poruchová a provozní hlášení.
Účinnost provozu
Jednotky RAV S-DI (Super Digital Inverter) poskytují
nejvyšší hodnoty koeficientů účinnosti provozu: Hodnota
SEER je 6,21, koeficient A++.
Vzorové řešení
Pa
V × Š × H
VNITŘNÍ JEDNOTKY – RAV
RAV VNITŘNÍ JEDNOTKY
PRO 1 MÍSTNOST
RAV vnitřní jednotky, určené pro komerční a technické aplikace. Instalují se v kombinaci
s RAV venkovními jednotkami jako řešení samostatných místností a velkých
prostor.  Při výběru a projektování vám pomůže odborný dodavatel TOSHIBA Partner.
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY
Strana 15
KAZETOVÉ JEDNOTKY
60×60 Compact
60×60 SLIM Compact
Standardní 4výdechové
Strana 16
MEZISTROPNÍ JEDNOTKY
Standardní mezistropní
Nízké mezistropní
Vysokotlaké mezistropní
Strana 17
PODSTROPNÍ JEDNOTKY
Strana 18
SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ
Dveřní clony
DX-Kit Přímý výpar – řízení teplotou
DX-Kit Přímý výpar – řízení výkonu,
(signálem 0–10 V)
Strany 18–19
Chladicí výkon (kW)
Topný výkon (kW)
Energetická třída (dle kombinace
vnitřní/venkovní j.)
Hladina akustického tlaku (dB(A))
Vzduchový výkon (m3
/h)
Externí statický tlak (Pa)
Rozměry (cm)
14
VNITŘNÍ JEDNOTKY – RAV
Nástěnné jednotky
JEDNODUCHÁ INSTALACE A EFEKTIVITA
Menší rozměr do 3,6 kW
Standardní rozměr nad 5,0 kW
 Kompaktní řešení
Nástěnné jednotky
2,5 / 3,6 kW
A+ 2,5–3,6 3,4–4,0 29–45 300–690 27 × 79 × 22 cm
V × Š × H
 Větší rozměry: větší výkon
Nástěnné jednotky
5,0 / 6,7 kW
A+ 5,0–7,1 5,6–8,0 36–47 660–1020 32 × 105 × 23 cm
V × Š × H
Díky nenápadnému a nadčasovému designu jsou tyto nástěnné jednotky
vhodné do kanceláří, obchodů, hotelů, technických místností, restaurací
a kdekoli jinde. Tichý a účinný provoz s možností směrování vzduchu díky
5rychlostnímu ventilátoru a široké lamele na výdechu. Samočisticí funkce:
po ukončení provozu chlazení se ještě vysuší výměník vnitřní jednotky.
Omyvatelný základní plastový filtr (součást dodávky). Přídavné filtrační
pásky pro lepší čištění vzduchu (volitelné příslušenství). Součástí dodávky
jednotky je infra dálkový ovladač (bezdrátový).
15
VNITŘNÍ JEDNOTKY – RAV
Kazetové jednotky
DOKONALÁ DISTRIBUCE VZDUCHU A VÝKONU
Kazetová 60×60 Compact
Kazetová 60×60 SLIM Compact
Kazetová standardní 4cestná
Kazetové jednotky díky malé stavební výšce lze snadno umístit do kaž-
dého sníženého podhledu. Všechny lamely poháněné, snadné směrování
výdechu (samostatně), zaručen optimální směr výdechu vzduchu při
mimořádně tichém provozu. Čerpadlo kondenzátu s dopravní výškou
850 mm od hrany podhledu ve všech kazetových jednotkách. Možnost
přívodu čerstvého vzduchu v objemu až 15 % vzduchového výkonu, otvor
pro přírubu předperforován, je vhodné použití ventilátoru.
 Nové, ještě kompaktnější řešení
Krycí panel SLIM s rozměry 62 × 62 cm pro dokonalé osazení
do rastru podhledu. „Čidlo pohybu“ pro úspory energie,
pokud v místnosti nejsou osoby (volitelné příslušenství)
Kazetové jednotky
60×60 SLIM Compact
A+ 2,5–5,0 3,4–5,6

Kazetové standardní jednotky
A++ 5,0–14,0 5,3–16,0 28–45 780–2130
26×84×84 cm (do 7,1 kW)
32×84×84 cm (od 10,0 kW)
V × Š × H
 Pro euro-podhledy 60×60 cm
Určeny pro vestavbu do podhledů, rozměr
jednotky 57 x 57 cm, krycí panel 70 × 70 cm.
Kazetové jednotky 60×60 Compact
A+ 2,5–5,0 3,4–5,6 31–43 440–798 27×57×57 cm
V × Š × H
27×57×57 cm
V × Š × H
Klasické řešení s výdechem vzduchu v rozsahu 360°
Krycí panel 95 x 95 cm, motorem poháněné lamely výdechu vzduchu.
Panel pro výdech v rozsahu 360° pro pohodlí nebo s přímým proudem
vzduchu vhodný i pro velké místnosti vyžadující vysoký výkon.
16
VNITŘNÍ JEDNOTKY – RAV
Mezistropní jednotky
KDYŽ KLIMATIZACE NEMÁ BÝT VIDĚT …
Standardní mezistropní jednotky
Nízké mezistropní jednotky
Vysokotlaké mezistropní jednotky
Mezistropní jednotky a jejich skryté rozvody vzduchu nad podhledem
umožňují rovnoměrné rozložení teploty bez ohledu na tvar a půdorys
místnosti. Vzduch proudí do místnosti nenápadnými, elegantními výustkami
dle požadavků architekta. Mezistropní jednotky mají integrované
čerpadlo kondenzátu s výtlakem 850 mm (mimo vysokotlakých, tam je
čerpadlo volitelné příslušenství).
 Klasické neviditelné řešení …
Nasávání vzduchu možné zdola nebo zezadu. Volitelný nástavec pro
kruhové rozvody s 2, 3 nebo 4 kruhovými přírubami (volitelné příslu-
šenství) Možnost napojení spiro nebo ohebných rozvodů vzduchu.
Standardní mezistropní jednotky
27×70×75 cm (5,0 kW)
27×100×75 cm (7,1 kW)
27×140×75 cm (od 10,0 kW)
V × Š × H
A+ 5,0–14,0 5,6–16,0 25–40 480–2100 30–120
Pa
 Použití ve velmi nízkém podhledu nad 220 mm
Extrémně nízké provedení. Vysoká účinnost provozu a čerpadlo kondenzátu
s výtlakem až 850 mm. Sání vzduchu možné zdola nebo zezadu.
Nízké mezistropní jednotky
21×84×64 cm
V × Š × H
A++ 2,5–5,0 3,6–5,6 33–48 480–780 0–50
Pa
 Velký vzduchový výkon
Díky vysokému externímu statickému tlaku vhodná pro vzduchové
rozvody a velké místnosti. Čerpadlo kondenzátu na
objednávku (volitelné příslušenství)
Vysokotlaké mezistropní jednotky
20,0–23,7 22,4–27,0 36–46 2500–4800 45×140×90 cm
V × Š × H
50–250
Pa
17
Podstropní jednotky
PŘIROZENÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU
Zaoblené čelo jednotky podtrhuje elegantní design. Široká
motorem poháněná lamela výdechu zaručuje optimální
směr a proudění výdechu dle požadavků uživatele.
Právě při provozu topení zajistí lamela optimální cirkulaci
vzduchu a vysokou míru pohodlí. Díky novým tepelným
výměníkům dosahují jednotky vyšší účinnosti.
 Volitelné příslušenství
Čerpadlo kondenzátu s dopravní
výškou 600 mm
VNITŘNÍ JEDNOTKY – RAV
Dveřní clony
VZDUCHOVÁ BARIÉRA SPOŘÍCÍ ENERGII
Využitím provozu pouze s cirkulací vzduchu v létě resp.
funkce topení v zimě vytváří dveřní clona ve vstupním
prostoru vzduchovou bariéru – zamezuje výměně vzduchu
a tepla mezi vnitřním a vnějším prostorem. Klimatizovaný
vzduch pak zůstává v prostoru recepce či obchodu a otevřený
vchod může zvát dovnitř další a další zákazníky.
 Různá tvarová provedení a výkony
Tři tvarová provedení clon: Volně visící,
vestavné nebo kazetové provedení
Pro šířku dveří 1 m až 2,5 m (a širší
při kombinaci clon)
Pro výšku dveří 2,5 až 3,0m, resp. 2,7 až 3,2 m
A++ 3,6–14,0 4,0–16,0 28–46 540–2040
23×95×69 cm (do 5,0 kW)
23×127×69 cm (6,9 kW)
23×159×69 cm (od 10,0 kW)
V × Š × H
7,7–16,0 54–58 1600–5160
WE CARE FOR NATURE
Energetická účinnost zařízení má přímý vliv nejen na provozní náklady,
ale také na životní prostředí. Kvalita a ohleduplnost k životnímu
prostředí je potvrzena certifikací sdružení Eurovent. Certifikace
Eurovent garantuje, že výrobcem udávané parametry výrobků v
oboru chlazení a vzduchotechniky, včetně vzduchových výkonů a
účinnosti, odpovídají evropským a mezinárodním standardům.
18
VNITŘNÍ JEDNOTKY – RAV


Řízení dle teploty na vstupu nebo v
prostoru s výdechy
Řídí provoz topení nebo chlazení díky snímání teploty
v místnosti, kam je vzduch přiváděn, nebo dle
teploty vzduchu na vstupu do jednotky (cirkulace).
Přímé řízení výkonu od nadřízeného MaR
Řízení provozu topení nebo chlazení přímo nadřízeným
systémem MaR, který zadává požadavek výkonu signálem
0–10 V (externí vyhodnocení požadavku výkonu).
Přímý výpar pro VZT jednotky (DX – KIT)
NAPOJENÍ NA VÝMĚNÍKY R410A VE VZT JEDNOTKÁCH JINÝCH VÝROBCŮ
DX-Kit Přímý výpar –
řízení podle teploty v prostoru
DX-Kit Přímý výpar –
přímé řízení výkonu, 0–10 V
Řízení dle teploty v prostoru
Řízení přímo okamžitého
výkonu, signál 0–10 V
DX-Kity pro přímý výpar pro VZT umožňují připojení výměníku R410A
ve VZT jednotkách jiných dodavatelů na venkovní jednotky TOSHIBA
RAV Light Commercial. Ideální řešení pro použití s centrálními větracími
systémy, dveřními clonami jiných výrobců nebo kdekoliv jinde tam, kde
je nutné napojit externí tepelný výměník pro chlazení nebo topení. Řešení
Plug & Play, kompletní rozvaděč pro zapojení a instalaci.
4,1–27,0 4,6–31,5 720–5040 40×30×15 cm
V × Š × H
0,9–27,0 0,8–31,5 480–5040 40×30×15 cm
V × Š × H
19
VENKOVNÍ JEDNOTKY – RAV
DI RAV-SM304 2,5 3,4  6,10 4,48 55×78×29 46/47 1 1
DI RAV-SM404 3,6 4,0  5,55 3,88 55×78×29 49/50 1 1
DI RAV-SM504 5,0 5,3  6,14 4,51 55×78×29 46/48 1 1
DI RAV-SM804 6,7 7,7  5,81 4,05 55×78×29 48/52 1 1
DI RAV-SM1104 10,0 11,2   5,87 4,28 89×90×32 53/54 1 2
DI RAV-SM1404 12,0 12,8   5,36 4,19 89×90×32 54/55 1 2
DI RAV-SM1603 14,0 16,0  – – 134×90×32 51/53 1 3
DIGITAL INVERTER

Kompaktní rozměry, lehké provedení
Chladicí výkon 2,5 až 14 kW; topný výkon 3,4 až 16 kW
RAV Single 1:1 nebo kombinace až 3 vnitřních jednotek RAV (v jedné místnosti)
V × Š × H max. #
/
RAV VENKOVNÍ JEDNOTKY
PRO 1 MÍSTNOST
Venkovní jednotky RAV určené pro napojení 1 až 4 vnitřních jednotek
RAV stejného typu. Při výběru vám rád pomůže váš odborný poradce.
max.
#
Chladicí výkon (kW)
Topný výkon (kW)
1fázové napájení / 230 V
3fázové napájení / 400 V
Koeficient SEER
závisí na konkrétní kombinaci
Koeficient SCOP
závisí na konkrétní kombinaci
Rozměry (cm)
Hladina akustického tlaku (dB(A))
Počet venkovních jednotek
(RAV split nebo kombinace)
Max. počet vnitřních jednotek
(RAV split nebo kombinace)
V × Š × H
20
VENKOVNÍ JEDNOTKY – RAV
SUPER DIGITAL INVERTER
BIG DIGITAL INVERTER


Vyšší účinnost, větší rozměry, delší trasa rozvodů
Chlazení při venkovní teplotě –15 až +46 °C (při nižší teplotě se nevypíná)
Topení při venkovní teplotě –20 až +15 °C
RAV Single 1:1 nebo kombinace až 3 vnitřních jednotek RAV (v jedné místnosti)
Vyšší výkon, vyšší délky rozvodů, široké použití
Chladicí výkon až 23 kW; topný výkon až 27 kW
RAV Single 1:1 nebo kombinace až 4 vnitřních jednotek RAV
V × Š × H
V × Š × H
max.
max.
#
#
/
/
S-DI RAV-SP564 5,3 5,6  6,17 4,58 55×78×29 47/48 1 1
S-DI RAV-SP804 7,1 8,0  6,39 4,19 89×90×32 48/49 1 1
S-DI RAV-SP1104 10,0 10,0   6,60 4,28 134×90×32 49/50 1 2
S-DI RAV-SP1404 12,5 12,5   – – 134×90×32 51/52 1 2
S-DI RAV-SP1604 14,0 14,0  – – 134×90×32 51/53 1 3
DI BIG RAV-SM2244 20,0 22,4  – – 154×90×32 56/57 1 4
DI BIG RAV-SM2804 23,0 27,0  – – 154×90×32 57/58 1 4
EKOLOGICKÉ CHLADIVO R410A
Společnost TOSHIBA používá pouze ozónově neutrální chladiva
bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků (CFC). Chladivo
R410A používané v zařízení RAV a VRF dosahuje vysoké
energetické účinnosti a nepoškozuje ozónovou vrstvu.
21
TOSHIBA LIVE: HOTEL
Požadavky
Čtyřhvězdičkový hotel se 142 pokoji, lá-
zeňskou sekcí o rozloze 3 000m2
, čtyřmi
konferenčními sály, restauracemi, různými
vedlejšími místnostmi a zimními zahradami
byl vybaven jednotkami TOSHIBA.
TOSHIBA
V HOTELU
Klimatizační systém v hotelu má být v první řadě nená-
padný, odpovídající designem prostředí, ale poskytující
mnoho dalších dodatečných funkcí. Kromě topení a
chlazení je třeba mít na zřeteli i potřeby přívodu čerstvého
vzduchu. V mnoha hotelech je vzduchotechnika
napojena na zdroj tepla a chladu (vodní systém), nebo je
zdroj tepla a chladu přímo součástí vzduchotechniky –
podle konkrétního řešení a potřeby tepla a chladu.
Hoteloví hosté mají vysoká očekávání
a individuální potřeby. Hlavním požadavkem
ze strany majitele je účinnost,
tedy nízká spotřeba. TOSHIBA dokáže
splnit oba požadavky.
TOSHIBA LIVE: HOTEL KAPITOLA
Systém chlazení a topení
Celkem 14 venkovních VRF jednotek, celkový chladicí
výkon 535 kW. Celkem 3 centrální vzduchotechnická
zařízení s 12 DX-Kity pro přímý výpar. V pokojích a místnostech
hotelu instalovány nástěnné, kazetové a mezistropní
jednotky dle interiéru a požadavků architekta.
Ovládání a řízení
Centrální řízení prostřednictvím rozhraní MODbus®, které
bylo v budově instalováno. Zároveň je instalován Touch
Screen Controller pro možnost dohledu z recepce.
Pohodlí hostů zajišťují komfortní kabelové ovladače
instalované na každém pokoji samostatně.
Účinnost
3trubkový systém dokáže zpětně využít přebytečné teplo
v jiné části hotelu pro ohřev teplé vody. Pomocí funkce
„Set Back“, která při změně teploty nastaví po určité době
zase původní teplotu, je prováděn dohled nad místnostmi.
Vše lze nastavit dle požadavků provozu a venkovní
teploty. Instalace okenních kontaktů a napojení na karetní
systém pokojů zkracuje neefektivní provoz klimatizace jen
podle přítomnosti osob v místnosti a zavřených oknech.
TOSHIBA LIVE
Systémy TOSHIBA nabízejí vysoce flexibilní projektování,
jednoduchou instalaci a široké spektrum možností řízení a
zároveň integrace se stávajícími systémy v objektu. To vše
ve jménu základního parametru společnosti TOSHIBA – co
nejvyšší účinnosti provozu a nízké celkové spotřeby zařízení.
Vzorové řešení
 Máte podobný požadavek nebo
projekt? Váš odborný TOSHIBA
Partner vám rád poradí a poskytne
vám systémovou podporu – od
plánování až po údržbu.
TECHNOLOGIE SYSTÉMŮ VRF
Dokonalé detaily
VRF systémů
Zkratka VRF znamená
„Variable Refrigerant Flow“
(proměnlivý tok chladiva).
Bez ohledu na velikost
budovy systém dokonale
řídí proudění chladiva tak,
aby každá vnitřní jednotka
byla v každém okamžiku
zásobována přesně takovým
množstvím chladiva,
jaké potřebuje.
Technologie IFT pro dokonalé řízení chladiva
Mikroprocesor systému „Intelligent Flow Technology“
vyhodnocuje informace od všech čidel obsažených
v systému a podle toho určuje optimální rozdělení
výkonu. Nezávisle na poloze každé jednotky v budově
se přebytečná a nedostatečná kapacita vyrovnávají a
navzájem kompenzují.
Funkce Continuous Heating (trvalý provoz topení)
Čidla venkovní jednotky zaznamenají výskyt námrazy
výměníku již v počátku a rychle reagují. Ve chvíli, kdy
jednotky jiných výrobců musí během procesu odtávání
provoz topení zastavit, používá společnost TOSHIBA
promyšlený By-pass systém, jehož funkce zajistí nepřetržitý
provozu topení.
24
TECHNOLOGIE SYSTÉMŮ VRF KAPITOLA
Nástroje pro projektanty i
servisní techniky
Sofistikovaný software
usnadňuje život jako
dokonalý nástroj pro obě
uvedené profese: Pohodlné
plánování na začátku
projektu a snadný přístup
k datům v případě již nainstalovaného
zařízení.
DesignAIRS Software
Bezpečné a efektivní projektování vyžaduje mnohem více, než jen vytváření
kombinací vnitřních a venkovních jednotek. Software DesignAIRS vám nabízí
velmi přehledné a reálné zobrazení jednoho nebo více systémů, včetně
komplexních technických dat a různou úrovní podrobností zobrazení dle
vlastní potřeby a nastavení. Integrace stavebních půdorysů do plánů podlaží,
možnost návrhu všech propojení ovládání a centrálního řízení, tvorba
podrobných seznamů jednotek, schémata silové a komunikační kabeláže –
a to vše lze jedním kliknutím vyexportovat do souboru PDF nebo do formátu
AutoCAD®. Sestavení nabídky nebo příprava zadání práce probíhá
velmi rychle a efektivně!
Aplikace Wave Tool
Přes chytrý telefon nebo tablet se systémem Android lze načíst provozní
data přímo z venkovní jednotky nebo je možný servisní přístup a ukládání
informací „pro příště“. Komunikace probíhá jednoduše bez použití kabelu
prostřednictvím bezdrátové technologie NFC. Nezáleží na tom, zda se jedná
o první uvedení do provozu, nebo servis zařízení: data celého systému,
adresování jednotek, historie a mnoho dalších údajů – vše je ihned k dispozici
pro zpracování přímo na místě nebo pro přenesení do kanceláře.
25
Heating Cooling
KAPITOLA TECHNOLOGIE SYSTÉMŮ VRF
Převýšení až 90 m
Převýšení mezi venkovní jednotkou
a nejvzdálenější vnitřní jednotkou
může činit až 90 m. Takové převýšení
odpovídá až 25patrové budově!
Délka rozvodů až 1000 m
VRF systémy mohou mít celkově až

1000 m dlouhé rozvody chlazení.
Variabilita kombinací Y-odboček a
H-rozdělovačů umožňuje velmi flexibilní
plánování a vlastní instalaci.

2trubkové systémy
Tento typ systému může buď topit, nebo chladit – nikoliv současně,
dle sezóny nebo přání uživatele. Zajišťuje celoročně optimální
teplotu, popř. vlhkost, při velmi nízkých provozních nákladech.
Systém má široké možnosti kombinace vnitřních jednotek jako
ostatní VRF systémy. Výhodou jsou nižší pořizovací náklady, nižší
náklady na instalaci a snadný a přehledný systém kabeláže.
CHLAZENÍ/TOPENÍ,
NEBO VŠE
NAJEDNOU?
Fantastická flexibilita projektování VRF:
V případě VRF systémů můžete volit mezi systémy 2trubkovými a
3trubkovými. Jaký je v nich základní rozdíl a co nabízejí?
26
Heating Cooling
TECHNOLOGIE SYSTÉMŮ VRF KAPITOLA
 Kompaktní design
Kompaktní rozměry venkovních jed-

notek zajišťují malou potřebu místa na
střeše nebo v okolí budovy a přitom
poskytují vysokou účinnost.
Flexibilní chladicí okruhy
Všechny VRF systémy a RAV split systémy
je možné pospojovat a zapojit pod jeden
centrální řídicí systém. Tím je možné
centralizovat řízení všech zařízení a ovládat
vše z jednoho místa, jednoho nebo více
centrálních ovladačů.
3trubkové systémy
Toto provedení umožňuje současný provoz topení a chlazení, nezávisle
dle potřeb každé jednotlivé vnitřní jednotky. 3trubková technologie je
mimořádné účinná v budovách s velkými rozdíly v tepelné zátěži (např.
jižní a severní prosklená fasáda …) nebo s prostory, které trvale produkují
odpadové teplo. Tepelná energie získaná v jedné části budovy je
téměř beze ztrát přivedena pro topení v jiných místnostech nebo v jiné
části budovy. Tím systémy zajišťují maximální účinnost a hospodárnost!
27
TOSHIBA LIVE: KANCELÁŘ
Administrativní 6patrová budova se
150 kancelářskými a konferenčními
místnostmi pronajatými různým pronajímatelům
byla vybavena klimatizačním
zařízením TOSHIBA VRF integrovaným
do vyššího řídicího systému budovy.
TOSHIBA
V ADMINISTRATIVNÍ
BUDOVĚ
Požadavky
Teplota by měla být v rozsahu 22 až 24 °C, vlhkost
vzduchu v ideálním rozsahu 40 až 50 % – to jsou
parametry, které člověku výrazně zvyšují koncentraci,
pracovní výkon a příjemný pocit. Průvan na pracovišti
působí velmi rušivě, proto je základním předpokladem
nízká rychlost proudění vzduchu. Jednotliví nájemci
očekávají dokonalé a přehledné vyúčtování provozních
nákladů, které plně odpovídá spotřebě.
Pro příjemný pocit na pracovišti jsou z
hlediska klimatizace důležitá individuální
nastavení uživatele s dohledovými funkcemi
centrálního řízení.
TOSHIBA LIVE: KANCELÁŘ KAPITOLA
TOSHIBA LIVE
Systémy TOSHIBA nabízí řadu možností integrace a
připojení přes rozhraní a nebo externí moduly s mnoha
funkcemi. Jejich výhodou je též velký výběr vnitřních jednotek,
které splní takřka všechny požadavky architekta,
majitele i provozovatele.
Systém topení a chlazení
Instalováno 6 venkovních jednotek, celkový chladicí
výkon 300 kW. 80 nízkých mezistropních a kazetových
60×60 Compact jednotek přináší výhodu velmi nízké
rychlosti proudění vzduchu do 0,2 m/s. VZT jednotky
zajišťující přívod čerstvého vzduchu s předehřevem, s
instalovanými 4 jednotkami BIG-Digital-Inverter s DX-Kity
pro přímé výpary; mají přímo řízený výkon signálem
0–10 V od systému MaR budovy, který hlídá teplotu
nasávaného a přiváděného vzduchu.
Ovládání a řízení
Všechny systémy jsou připojeny k vyššímu systému ří-
zení budovy pomocí rozhraní BACnet® Centrální ovladač
Smart Manager zajišťuje přesné rozpočítání a vyúčtování
nákladů na energii pro každého nájemce samostatně.
Účinnost provozu
Dochází k úspoře energie díky centrální regulaci výkonu a
nočnímu snížení výkonu při provozu chlazení nebo topení.
Náklady se dále snižují používáním speciálního režimu pro
víkendy a svátky, kdy je v budově minimum lidí.
Vzorové řešení
 Máte podobný požadavek nebo
projekt? Váš odborný TOSHIBA
Partner vám rád poradí a poskytne
vám systémovou podporu – od
plánování až po údržbu.
VNITŘNÍ JEDNOTKY – VRF
VRF VNITŘNÍ JEDNOTKY
PRO VÍCE MÍSTNOSTÍ
VRF vnitřní jednotky jsou určeny pro instalace v rozsáhlých objektech a
aplikacích v rámci 2trubkových a 3trubkových VRF systémů. Při projektování
vám pomůže odborný partner společnosti TOSHIBA.
Chladicí výkon (kW)
Topný výkon (kW)
Externí statický tlak (Pa)
Teplota vody na výstupu (°C)
Pa
MEZISTROPNÍ JEDNOTKY
Standardní mezistropní
Nízké mezistropní
Vysokotlaké mezistropní
Pro přívod 100% čerstvého vzduchu
Strany 34–35
PODSTROPNÍ JEDNOTKY
Strana 35
PARAPETNÍ JEDNOTKY
Strana 36
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY
Série 3 – Standard
Série 4 – Compact
Strana 31
KAZETOVÉ JEDNOTKY
60×60 Compact
60×60 SLIM Compact
Standardní kazetové
2cestné kazetové
1cestné kazetové
Strany 32–33
NEOPLÁŠTĚNÉ PARAPETNÍ
JEDNOTKY
Strana 36
SKŘÍŇOVÉ JEDNOTKY
Strana 36
SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ
Přímý výpar – řízení podle teploty
Přímý výpar, řízení výkonu, 0–10 V
Hydromodul
VN Rekuperační jednotky
Strany 37–38
30
Hladina akustického tlaku (dB(A))
Vzduchový výkon (m3
/h)
Nástěnné jednotky
JEDNODUCHÁ INSTALACE A EFEKTIVITA
Nástěnné jednotky – série 3
Nástěnné jednotky – série 4
Compact
 Větší rozměry –
vyšší hodnoty výkonu
Nástěnné jednotky série 3
2,2–7,1 2,5–8,0 28–46 390–1020 32×105×23 cm
V × Š × H
 Kompaktní řešení i rozměry
Nástěnné jednotky série 4
1,7–3,6 1,9–4,0 29–37 360–540 27×79×21 cm
V × Š × H
Průtok vody (l/min)
Rozměry (cm)
VNITŘNÍ JEDNOTKY – VRF
Díky nenápadnému a nadčasovému designu jsou tyto nástěnné jednotky
vhodné do kanceláří, obchodů, hotelů, technických místností,
restaurací a kdekoli jinde. Tichý a účinný provoz s možností směrová-
ní vzduchu díky 5rychlostnímu ventilátoru a široké lamele na výdechu.
Samočisticí funkce: po ukončení provozu chlazení se ještě vysuší
výměník vnitřní jednotky. Omyvatelný základní plastový filtr (součást
dodávky). Přídavné filtrační pásky pro lepší čištění vzduchu (volitelné
příslušenství). Součástí dodávky jednotky je infra dálkový ovladač
(bezdrátový) Pro tiché prostory možno použít externí sadu PMV-Kit.
V × Š × H
31
Kazetové jednotky
DOKONALÁ DISTRIBUCE VZDUCHU
60×60 Compact
60×60 SLIM Compact
4cestné kazetové
2cestné kazetové
1cestné kazetové
 Pro euro-podhledy 60×60 cm
Určeny pro vestavbu do podhledů, rozměr
jednotky 57 x 57 cm, krycí panel 70 × 70 cm.
Kazetové 60×60 Compact
1,7–5,6 1,9–6,3 28–44 365–762 27×57×57 cm
V × Š × H
Kazetové jednotky lze díky malé stavební výšce snadno umístit do
každého sníženého podhledu. Všechny lamely poháněné, snadné smě-
rování výdechu (samostatně), zaručen optimální směr výdechu vzduchu
při mimořádně tichém provozu. Čerpadlo kondenzátu s dopravní
výškou 850 mm od hrany podhledu ve všech kazetových jednotkách.
Možnost přívod čerstvého vzduchu v objemu až 15 % vzduchového
výkonu, otvor pro přírubu předperforován, vhodné použít ventilátor.

Kazetové 60×60 SLIM Compact
1,7–5,6 1,9–6,3 29–47 365–840 26×57×57 cm
V × Š × H
Nové, ještě kompaktnější řešení
Krycí panel SLIM s rozměry 62 × 62 cm pro dokonalé osazení
do rastru podhledu. „Čidlo pohybu“ pro úspory energie,
pokud v místnosti nejsou osoby (volitelné příslušenství)
VNITŘNÍ JEDNOTKY – VRF
32
 Klasické řešení s výdechem
vzduchu v rozsahu 360°
Krycí panel 95 x 95 cm pro výdech v rozsahu 360° pro
pohodlí nebo s přímým proudem vzduchu vhodný i pro
velké místnosti vyžadující vysoký výkon.
4cestné kazetové
2,8–16,0 3,2–18,0 27–46 680–2130
26×84×84 cm (do 9,0 kW)
32×84×84 cm (od 11,2 kW)
V × Š × H

1cestné kazetové
Výdech vzduchu na jedné straně panelu
Ideální pro malé místnosti nebo dlouhé místnosti s velkými okny.
2,2–7,1 2,5–8,0 34–45 420–1140
23×85×40 cm (do 3,6 kW)
20×100×71 cm (od 4,5 kW)
V × Š × H

2cestné kazetové
Široký rozsah výkonu a rozměrů
Dokonalé řešení pro dlouhé úzké místnosti. K dispozici
v 11 variantách odstupňovaných dle výkonu.
2,2–16,0 2,8–18,0 30–46 450–2040
29×81×57 cm (do 4,5 kW)
34×118×57 cm (5,6–9,0 kW)
34×160×57 cm (od 11,2 kW)
V × Š × H
VNITŘNÍ JEDNOTKY – VRF
33
Mezistropní jednotky
KDYŽ KLIMATIZACE NEMÁ BÝT VIDĚT …
Standardní mezistropní jednotky
Nízké mezistropní jednotky
Vysokotlaké mezistropní jednotky
Pro přívod 100% čerstvého vzduchu
Mezistropní jednotky a jejich skryté rozvody vzduchu nad podhledem
umožňují rovnoměrné rozložení teploty bez ohledu na tvar a
půdorys místnosti. Vzduch proudí do místnosti nenápadnými, elegantními
výustkami dle požadavků architekta. Mezistropní jednotky
mají integrované čerpadlo kondenzátu s výtlakem 850 mm (mimo
vysokotlakých, tam je čerpadlo volitelné příslušenství).

Standardní mezistropní
Neviditelná klimatizace,
pouze mřížky v podhledu …
Nasávání vzduchu možné zdola nebo zezadu. Volitelný
nástavec pro kruhové rozvody s 2, 3 nebo 4
kruhovými přírubami (volitelné příslušenství) Možnost
napojení spiro nebo ohebných rozvodů vzduchu.
2,2–16,0 2,5–18,0 23–40 540–2100 30–120
27×70×75 cm (do 5,6 kW)
27×100×75 cm (7,1–9,0 kW)
27×140×75 cm (od 11,2 kW)
V × Š × H
Pa

Nízké mezistropní jednotky
Pro použití v nízkých podhledech
Extrémně nízké provedení. Vysoká účinnost provozu a
čerpadlo kondenzátu s výtlakem až 850 mm. Sání vzduchu
možné zdola nebo zezadu.
1,7–8,0 1,9–9,0 24–49 370–1080 2–46
21×84×64 cm (do 5,6 kW)
21×114×64 cm (od 7,1 kW)
V × Š × H
Pa
VNITŘNÍ JEDNOTKY – VRF
34

 Pro tepelnou úpravu přiváděného vzduchu
Funkce předehřívání nebo předchlazení přiváděného čerstvého
vzduchu pro další úpravu jinými vnitřními jednotkami. Čerpadlo
kondenzátu jako volitelné příslušenství.
Vysokotlaké mezistropní jednotky
Jednotky pro přívod 100% čerstvého vzduchu
14,0–28,0 8,9–17,4 41–46
49×89×126 cm (14,0 kW)
49×139×126 cm (22,4–28,0 kW)
V × Š × H
1080–2100
Velký vzduchový výkon
Díky vysokému externímu statickému tlaku vhodná pro
vzduchové rozvody a velké místnosti. Čerpadlo kondenzá-
tu na objednávku (volitelné příslušenství)
Podstropní jednotky
PŘIROZENÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU
Zaoblené čelo jednotky podtrhuje elegantní design. Široká,
motorem pohaněná lamela výdechu zaručuje optimální
směr a proudění výdechu dle požadavků uživatele.
Právě při provozu topení zajistí lamela optimální cirkulaci
vzduchu a vysokou míru pohodlí. Díky novým tepelným
výměníkům dosahují jednotky vyšší účinnosti.

4,5–16,0 5,0–18,0 28–46 540–2040
23×95×69 cm (do 5,6 kW)
23×127×69 cm (7,1/8,0 kW)
23×159×69 cm (od 11,2 kW)
V × Š × H
Volitelné příslušenství
Čerpadlo kondenzátu s dopravní výškou 600 mm.
5,6–28,0 6,3–31,5 30–46 550–4800 50–250
30×100×75 cm (do 8,0 kW)
30×140×75 cm (11,2–16,0 kW)
45×140×90 cm (od 22,4 kW)
Pa
VNITŘNÍ JEDNOTKY – VRF
V × Š × H
35
Neopláštěné
parapetní jednotky
INDIVIDUÁLNÍ INTEGRACE DO INTERIÉRU
Skříňové jednotky
ÚSPORA MÍSTA – PRO KAŽDOU MÍSTNOST
Díky krytu dle požadavku architekta v rámci nábytku
bude jednotka vždy dokonale ladit s interiérem.
Vysoké a úzké provedení umožňuje snadné a flexibilní
umístění jednotky v místnosti. Díky motorem poháněným
lamelám vydechuje vzduch vějířovitě a ideálním způsobem,
a to i při umístění do rohu místnosti. Na předním
krycím panelu se nachází prostor pro vestavbu ovladače.


Hlavní výhody
Jednoduchá instalace
Opláštění dle potřeb interiéru na místě
Možnost IR dálkového ovladače (příslušenství)
Hlavní výhody
Funkce „Auto-Swing“: řízený pohyb lamel
Instalace pouhým postavením na místo
Instalace bez omezení
4,5–16,0 5,0–18,0 37–54 660–2160
175×60×21 cm (do 8,0 kW)
175×60×39 cm (od 11,2 kW)
V × Š × H
Parapetní jednotky (Console)
VHODNÉ DO KAŽDÉ MÍSTNOSTI
Menší rozměry než běžný radiátor, nabízí však chlazení
i topení. Variabilní proudění vzduchu díky 2 výdechům,
spodní vytváří příjemný efekt podlahového topení. Bezdrátový
IR dálkový ovladač je součástí dodávky.
 Hlavní výhody
Efekt jako podlahové topení
Funkce „Neslyšně tichý provoz“
2,2–5,6 2,5–6,3 26–47 282–726 60×70×22 cm
V × Š × H
2,2–7,1 2,5–8,0 32–42 300–950
60×74×22 cm (do 3,6 kW)
60×104×22 cm (od 4,5 kW)
V × Š × H
VNITŘNÍ JEDNOTKY – VRF
36


Řízení dle teploty místnosti / vzduchu na vstupu
PMV ventily pro výkon 8, 14 a 28 kW (volitelné příslušenství)
Možnost kombinace s dalšími vnitřními jednotkami
Řízení výkonu od externího MaR
Volba režimu topení nebo chlazení a okamžitého výkonu od vyš-
šího řídicího systému MaR, signálem 0–10 V. Požadavek provozu
a výkonu přímo na vstupy DX-Kitu. Sady PMV ventilů s výkonem
11,2–16 kW a 22,4–28 kW jako příslušenství. Pro napojení 1 venkovní
jednotky, v kombinaci Single 1:1. Nelze kombinovat s jinými
vnitřními jednotkami.
Přímý výpar pro VZT (DX – KIT)
PŘIPOJENÍ VRF SYSTÉMŮ NA REGISTRY VZT JEDNOTEK
Přímý výpar – řízení dle teploty
Přímý výpar – přímé řízení výkonu, 0–10 V
Řízení podle teploty prostoru
nebo zpátečky
Přímé řízení výkonu od MaR,
signál 0–10 V
DX-Kity pro přímý výpar do VZT umožňují připojení výměníku R410A
VZT jednotek jiných dodavatelů na venkovní jednotky TOSHIBA VRF.
Ideální řešení pro použití s centrálními větracími systémy, dveřními
clonami jiných výrobců nebo kdekoliv tam, kde je nutné napojit externí
tepelný výměník pro chlazení nebo topení. Pro větší výkony výměník
nutno rozdělit na segmenty po max. 28 kW. DX-Kit doplněný o PMV
ventil a ovladač je plně připraven k zapojení. Všechny signály a povely
vyvedeny na svorkovnice rozvaděče.
5,6–28,0 6,3–31,5 720–5040 40×30×15 cm
V × Š × H
8,0–28,0 7,2–31,5 2310–6000 40×30×15 cm
V × Š × H
VNITŘNÍ JEDNOTKY – VRF
37
Hydromodul – pro ohřev vody
MOŽNOST OHŘEVU TOPNÉ VODY NEBO TUV
VN Rekuperační jednotky
ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ PRO PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
Díky ohřevu vody pro nízkoteplotní topné systémy
umožňuje vysoce účinné vytápění podlahovým topením
nebo ohřev TUV. Možnost integrovat jako zdroj tepla do
topných systémů budov.
Rekuperační jednotky s křížovým výměníkem
nabízejí dokonalou rekuperaci tepla z odváděného
vzduchu z prostoru – účinnost až 75 %.


Hlavní výhody
Teplota výstupní vody od 25 °C do 50 °C
Přímá regulace teploty na výstupu
Možnost až 2 hydromodulů v jednom
systému SMMS-e
Hlavní výhody
Verze s DX-registrem umožňuje topit / chladit
přiváděný vzduch
Možnost Free-cooling díky Bypass klapce
Možnost provedení včetně zvlhčování vzduchu
PODMÍNKY PŘI MĚŘENÍ PARAMETRŮ ZAŘÍZENÍ TOSHIBA
Chlazení: Venkovní teplota: +35 °C (měřeno suchým teploměrem)
Vnitřní teplota: +27 °C (měřeno suchým teploměrem) / +19 °C (měřeno vlhkým teploměrem)
Vlhkost vzduchu: relativní vlhkost 50–55 %
Topení: Venkovní teplota: +7 °C (měřeno suchým teploměrem) / +6 °C (měřeno vlhkým teploměrem)
Vnitřní teplota: +20 °C (měřeno suchým teploměrem)
Bez převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Hladina akustického tlaku: Měřeno ve vzdálenosti 1 m od vnitřní jednotky (1,5 m v případě kazetových a mezistropních jednotek),
resp. ve vzdálenosti 1 m od venkovní jednotky. Hodnoty se stanovují v tiché místnosti podle normy JIS B8616;
v zabudovaném stavu mohou být tyto hodnoty vyšší, protože se projevuje vliv vnějších faktorů.
43×114×169 cm (4,1 kW)
43×119×174 cm (6,6/8,3 kW)
V × Š × H
4,1–8,3 5,5–10,9 34,5–43,0 330–1140 100–135
Pa
8,0/16,0 25–50 19,5–45,8 58×40×25 cm
V × Š × H
VNITŘNÍ JEDNOTKY – VRF
38
MINI SMMS-E 4 12,1 12,5   10,76 7,19 123×99×39 49/52 1 8
MINI SMMS-E 5 14,0 16,0   10,44 6,71 123×99×39 50/53 1 10
MINI SMMS-E 6 15,5 18,0   10,99 6,77 123×99×39 51/54 1 13
MINI SMMS-e (2TRUBKOVÝ VRF SYSTÉM – MALÝ A KOMPAKTNÍ)

2trubkový VRF systém: Chladicí výkon až 15,5 kW / topný výkon až 18 kW
1fázové nebo 3fázové provedení
Unikátní Toshiba Twin Rotary kompresor
Připojení až 13 vnitřních jednotek
V × Š × H max. #
/
VRF VENKOVNÍ JEDNOTKY
PRO VÍCE MÍSTNOSTÍ
VRF venkovní jednotky pokrývají široké spektrum výkonu a nabízejí
velké množství kombinací díky modulárnímu provedení. Odborný
poradce vám při výběru rád doporučí vhodné jednotky.
VENKOVNÍ JEDNOTKY – VRF
#
Chladicí výkon (kW)
Topný výkon (kW)
1fázové provedení / 230 V
3fázové provedení / 400 V
Koeficient ESEER
dle konkrétní kombinace zařízení
Koeficient SCOP
dle konkrétní kombinace zařízení
Rozměry (cm)
Hladina akustického tlaku (dB(A))
Počet venkovních jednotek
Max. počet vnitřních jednotek max.
V × Š × H
39
VENKOVNÍ JEDNOTKY – VRF
SMMS-e (2TRUBKOVÝ VRF SYSTÉM – MODULÁRNÍ USPOŘÁDÁNÍ)

2trubkový VRF systém – modulární uspořádání Funkce topení nebo chlazení
Venkovní jednotky uspořádané do systémů o výkonu až 168 kW (chlazení) a 178 kW (topení)
Vynikající hodnoty energetické účinnosti, minimální spotřeba energie
2 Toshiba Twin Rotary kompresory v každé jednotce
Možnost připojení až 64 vnitřních jednotek na jeden systém
SMMS-E 8 22,4 25,0  7,55 5,78 183×99×78 55/56 1 18
SMMS-E 10 28,0 31,5  7,45 5,52 183×99×78 57/58 1 22
SMMS-E 12 33,5 37,5  7,70 5,11 183×99×78 59/61 1 27
SMMS-E 14 40,0 45,0  7,42 5,13 183×121×78 60/62 1 31
SMMS-E 16 45,0 50,0  7,58 4,91 183×121×78 62/64 1 36
SMMS-E 18 50,4 56,0  7,25 5,04 183×160×78 60/61 1 40
SMMS-E 20 56,0 63,0  7,17 4,78 183×160×78 61/62 1 45
SMMS-E 22 61,5 64,0  7,10 4,82 183×160×78 61/62 1 49
SMMS-E 24 67,0 75,0  7,72 5,11 183×200×78 62/64 2 54
SMMS-E 26 73,5 82,5  7,55 5,11 183×222×78 62,5/64,5 2 58
SMMS-E 28 78,5 87,5  7,64 4,98 183×222×78 64/66 2 63
SMMS-E 30 85,0 95,0  7,51 5,01 183×244×78 64,5/66,5 2 64
SMMS-E 32 90,0 100,0  7,59 4,91 183×244×78 65/67 2 64
SMMS-E 34 95,4 106,0  7,40 4,97 183×283×78 64,5/66 2 64
SMMS-E 36 101,0 113,0  7,35 4,83 183×283×78 64,5/66,5 2 64
SMMS-E 38 106,5 114,0  7,30 4,84 183×283×78 64,5/66,5 2 64
SMMS-E 40 112,0 126,0  7,17 4,78 183×322×78 64/65 2 64
SMMS-E 42 117,5 127,0  7,13 4,80 183×322×78 64/65 2 64
SMMS-E 44 123,0 128,0  7,11 4,82 183×322×78 64/65 2 64
SMMS-E 46 130,0 145,0  7,54 4,97 183×367×78 66,5/68,5 3 64
SMMS-E 48 135,0 150,0  7,59 4,91 183×367×78 67/69 3 64
SMMS-E 50 140,4 156,0  7,46 4,95 183×406×78 66,5/68 3 64
SMMS-E 52 146,0 163,0  7,42 4,85 183×406×78 66,5/68,5 3 64
SMMS-E 54 151,5 164,0  7,38 4,86 183×406×78 66,5/68,5 3 64
SMMS-E 56 157,0 176,0  7,28 4,81 183×445×78 66,5/67,5 3 64
SMMS-E 58 162,5 177,0  7,25 4,82 183×445×78 66,5/67,5 3 64
SMMS-E 60 168,0 178,0  7,22 4,83 183×445×78 66,5/67,5 3 64
V × Š × H max. # /
40
VENKOVNÍ JEDNOTKY – VRF
SHRM-e (3TRUBKOVÝ VRF SYSTÉM – MODULÁRNÍ USPOŘÁDÁNÍ)

3trubkový VRF systém s možností současně topit a chladit
Nejvyšší možná účinnost díky zpětnému využití tepla
Venkovní jednotky vytváří sestavy o výkonu až 151 kW (chlazení a topení)
Dva Toshiba Twin Rotary kompresory v každé jednotce
Možnost připojení až 64 vnitřních jednotek do jednoho systému
SMMS-E 8 22,4 22,4  8,05 5,27 183×99×78 59/61 1 18
SMMS-E 10 28,0 28,0  8,02 5,13 183×99×78 59/61 1 22
SMMS-E 12 33,5 33,5  7,98 5,04 183×121×78 60/62 1 27
SMMS-E 14 40,0 40,0  7,34 4,82 183×121×78 62/64 1 31
SMMS-E 16 45,0 45,0  8,17 4,62 183×160×78 61/62 1 36
SMMS-E 18 50,4 50,4  7,86 4,62 183×160×78 61/62 1 40
SMMS-E 20 56,0 56,0  7,11 4,49 183×160×78 61/62 1 41
SMMS-E 22 61,5 61,5  7,97 5,07 183×222×78 63/65 2 49
SMMS-E 24 68,0 68,0  7,56 4,94 183×222×78 64/66 2 54
SMMS-E 26 73,5 73,5  7,63 4,90 183×244×78 64,5/66,5 2 58
SMMS-E 28 80,0 80,0  7,34 4,82 183×244×78 65,5/67,5 2 63
SMMS-E 30 85,0 85,0  7,75 4,72 183×283×78 65/66,5 2 64
SMMS-E 32 90,4 90,4  7,59 4,70 183×283×78 65/66,5 2 64
SMMS-E 34 95,4 95,4  7,96 4,62 183×322×78 64,5/65,5 2 64
SMMS-E 36 100,8 100,8  7,86 4,62 183×322×78 64,5/65,5 2 64
SMMS-E 38 106,4 106,4  7,35 4,55 183×322×78 64,5/65,5 2 64
SMMS-E 40 112,0 112,0  7,11 4,49 183×322×78 64,5/65,5 2 64
SMMS-E 42 120,0 120,0  7,34 4,82 183×367×78 67/69 3 64
SMMS-E 44 125,0 125,0  7,62 4,75 183×406×78 66,5/68,5 3 64
SMMS-E 46 130,4 130,4  7,50 4,74 183×406×78 66,5/68,5 3 64
SMMS-E 48 135,4 135,4  7,76 4,68 183×445×78 66,5/68 3 64
SMMS-E 50 140,8 140,8  7,68 4,67 183×445×78 66,5/68 3 64
SMMS-E 52 145,8 145,8  7,91 4,62 183×484×78 66/67 3 64
SMMS-E 54 151,2 151,2  7,86 4,62 183×484×78 66/67 3 64
V × Š × H max. # /
41
TOSHIBA LIVE: OBCHOD
Základní požadavky
Maloobchodní řetězec s 80 provozovnami
(plocha poboček je 500 až 1500 m2
) byl
vybaven klimatizací jako monovalentním
zdrojem tepla a chladu.
TOSHIBA
V OBCHODĚ
Potřebná byla přizpůsobivost vnitřních jednotek – podle situace
půdorysu příslušného obchodu – a také možnost centrálního
řízení všech poboček. Obchody měly být vytápěny
a chlazeny výhradně jedním zdrojem tepla a chladu – a ten
musí zajistit spolehlivé topení i při nízké venkovní teplotě.
Stěžejním požadavkem byla vysoká
energetická účinnost. Potřeba
zohlednit nejrůznější podmínky každé
konkrétní pobočky.
TOSHIBA LIVE: OBCHOD KAPITOLA
TOSHIBA LIVE
Energetická účinnost je pro společnost TOSHIBA zásadní
parametr provozu. Neustálý vývoj umožňuje dosahovat
nejlepších hodnot účinnosti na trhu – pro snížení vašich
nákladů a pro ochranu našeho životního prostředí.
Systém topení a chlazení
Instalovány kazetové 4cestné jednotky RAV se speciálním
krycím panelem pro „vysoké stropy“, tedy přímými
výdechy – pro příjemné a dostatečné topení i v místnostech
s vysokými stropy. Provedení RAV spolehlivě zajistí
provoz topení až do venkovní teploty –25 °C.
Ovládání a řízení
Centrální ovladač Smart Manager v každé pobočce zajistí
individuální řízení provozu. Zároveň je kdykoliv možný
dálkový přístup z centrály, což zajišťuje 100% transparentnost
provozu a umožňuje kontrolu provozu pobočky.
Účinnost provozu
Dveřní clony v zónách vstupu do objektu zajišťují
komfort zákazníků, s nezávislým provozem topení v
zimě a přechodných obdobích. Rekuperační jednotky s
křížovými výměníky získávají teplo z odváděného vzduchu
– a až 75 % energie předávají zpět do přiváděného
čerstvého vzduchu. Větrání je dle potřeby poboček. Díky
monitorování spotřeby energie dochází k záznamu aktu-
álního zatížení, ale též k vyhodnocení celkové spotřeby
elektrické energie pro statistické vyhodnocení.
Řešení
 Máte podobný požadavek nebo
projekt? Váš odborný TOSHIBA
Partner vám rád poradí a poskytne
vám systémovou podporu – od
plánování až po údržbu.
KAPITOLA
Centrální ovládání
Compliant Manager
Smart Manager
Touch Screen Controller
ON/OFF panel pro řízení až 16 jednotek
Týdenní časovač provozu
WEB-based Controller
Lokální ovládání
Kabelové ovladače

Dálkové infra ovladače
Řešení WIFI/WLAN
Přídavné moduly řízení

Přehled rozdělení ovladačů:
Účinnosti zařízení a komfort uživatele zásadním způsobem ovlivňuje nejen
kvalita zařízení, ale také možnosti ovládání. Jen optimální nastavení
přináší uživateli dokonale příjemné prostředí. Kromě lokálních ovladačů
nabízí společnost TOSHIBA také velkou nabídku centrálního řízení,
řídicích modulů nebo integrace do vyšších řídicích systémů budov BMS.
OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ
MÁME ŘEŠENÍ PRO JAKÉKOLIV PŘÁNÍ
Vyšší řídicí systémy budov
Zařízení TOSHIBA lze připojit na všechny
běžné vyšší řídicí systémy budov. Klimatizace
se tak stává součástí celého systé-
mu budovy, např. BACnet®, LonWorks®,
KNX® nebo Modbus®.
Externí řízení a monitoring
Toshiba nabízí široké spektrum přídavných
modulů pro vnitřní i venkovní jednotky,
generování hlášení provozu nebo poruchy,
možnost povelů pro omezení hlučnosti nebo
příkonu zařízení, moduly pro řešení a přepíná-
ní zálohy provozu – mámě řešení pro téměř
jakékoli přání uživatele.
Centrální řízení
Čím větší jsou klimatizační systémy, tím více
potřebují možnost řízení a dohledu provozu
z jednoho místa, například z recepce nebo
centrálního velínu. Proto lze využít délky
připojení až 2000 m a kontrolovat současně
až 2048 vnitřních jednotek!
Lokální ovladače
Infra dálkové ovladače nebo kabelové
ovladače (max. délka vedení 500 m) řídí
samostatné jednotky jednotlivě a nebo po
skupinách, kdy ve skupině může být až
8 vnitřních jednotek (všechny pracují stejně).
Přídavné řídicí moduly umožňují ovládání
prostřednictvím aplikací nebo Internetu.
 
 
OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ
44
KAPITOLA
 Ovládání vyššími
systémy budov BMS

LonWorks®
Modbus®
BACnet®
Coolmaster
KNX®
Externí rozhraní a moduly
Systémy detekce netěsnosti a úniku chladiva
Doplňkové moduly a rozhraní
Ovládání a řízení CN-konektory
Modul redundance (řešení zálohování)
Ovladač pro
každou jednotku
Řízení přes aplikaci
nebo WEB-rozhraní
Řídicí povely
od řídicích systémů
Externí hlášení
provozních stavů a poruchy
OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ
45
Zjednodušený kabelový ovladač.
Dokonalé řešení pro hotelové aplikace.
TO-RC-WIFI: Modul pro ovládání
jednotek přes WiFi prostřednictvím
aplikace smartphone nebo webového
prohlížeče (záleží na typu jednotky)
Compliant Manager: Až pro 128
vnitřních jednotek. Funkce pro úspory
energie, beznapěťové vstupy (ON/OF)
a výstupy (Alarm), možnost připojení
týdenního programu provozu.
Touch Screen Controller včetně mě-
ření spotřeby energie: Řízení až 512
vnitřních jednotek. Dotyková obrazovka
12,1″, možnost externího přístupu
přes PC. Měření spotřeby energie, vč.
rozúčtování. Vyžaduje rozhraní TCS Net
Relay Interface (až 8 kusů).
Modul pro dálkové ovládání ON/OFF
+ okenní kontakt: Externí ovládání ON/
OFF pomocí beznapěťového kontaktu
relé (např. kartový systém) nebo řízení
okenním kontaktem.
Modul hlášení provozu a poruchy, externí
povely ON/OFF: Beznapěťové kontakty
pro výstupy hlášení provozu, poruchy
i vstupy pro externí zapnutí a vypnutí jedné
nebo až skupiny 8 vnitřních jednotek.
Sady Infra dálkový ovladač +
přijímač: Stejný rozsah funkcí jako
standardní ovladač, jen IR ovladač vysílá
signály bezdrátově, tedy bez kabelu. Instalace
do krycích panelů, těla jednotek
(podle typu) nebo univerzální provedení.
Combi Control: Řízení přes mobilní
telefon prostřednictvím SMS zpráv nebo
přes aplikaci.
AP-IR-WIFI: Řízení vnitřní jednotky přes
aplikaci smartphone, WiFi a internet.
Kabelový ovladač s týdenním časova-
čem provozu: Program provozu: 8 událostí
denně / změna až 6 parametrů provozu.
Standardní kabelový ovladač: Řízení
všech funkcí vnitřní jednotky, časovač
vypnutí (Off Timer) až na 168 hodin.
TO-RC-KNX®: Modul pro řízení vnitřní
jednotky přes rozhraní sběrnice KNX®.
Smart Manager s měřením/výpočtem
spotřeby energie: Až pro 128 vnitřních
jednotek. Možnost přístupu přes webové
rozhraní přes IP adresu a běžný prohlížeč,
monitorování a evidence spotřeby energie.
Univerzální I/O modul: 3 analogové
vstupy, 3 digitální vstupy a 3 digitální
výstupy pro řízení provozu nebo hlášení
provozních stavů nebo poruchy (pro
podstropní jednotky).
Analog Interface: Řízení provozu
jednotek prostřednictvím signálů 0–10 V
nebo proměnlivým odporem (připínáním
pevných odporů)
Modbus® Interface: Umožňuje řízení
jednotky nebo skupiny až 8 jednotek
přes MODbus protokol. Možnost nastavit
až 64 Modbus adres.
Týdenní program provozu: Připojení přes
spec. kabel k ovladači, centrálnímu ovladači
nebo přímo na sběrnici TCC-Link. Režim týdenního
programu provozu / časového spínání.
Externí teplotní senzor: Použití všude
tam, kde nestačí pro přesné měření
teploty standardní senzory ve vnitřní jednotce
nebo kabelovém ovladači.
Komfortní kabelový ovladač:
Design, podsvícení displeje, programovatelná
tlačítka, rozšířené funkce: týdenní
program provozu, noční tichý provoz,
blokace lamely, zámek tlačítek.
OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ
Lokální ovládání a řízení
SmartSocket: Adaptér pro zásuvku 230V
s funkcí ON/OFF, možností časovače provozu
zařízení a s měřením spotřeby energie.
ON/OFF panel pro 16 jednotek: ON/
OFF a signalizace provozu a poruchy až
16 jednotek. Možnost připojení týdenního
časovače. 4 panely ovládají až 64 jednotek.
Centrální ovládání a řízení
46
BACnet®Server: Řízení až 128 vnitřních
jednotek. Pro připojení sítě k systému
BACnet® (není součástí dodávky). Vyžaduje
TCS Net Relay Interface (až 2 ks) a
BACnet-Software licenci.
Modbus®Interface: Řízení až 64 vnitřních
jednotek. Pro připojení ke sběrnici systému
Modbus® (není součástí dodávky).
LonWorks®Interface: Řízení až
64 vnitřních jednotek. Rozhraní pro
připojení na BMS systém LonWorks®
(centrální server LonWorks® není sou-
částí dodávky)
KNX®-64 Interface: Pro připojení až 64
vnitřních jednotek na sběrnici KNX®.
Analog Interface: Řízení až 64 vnitřních
jednotek, pomocí signálů 0–10 V nebo
odporově (proměnlivé nebo pevné odpory).
Vstupy: 8x analog, 2x digital (on/off)
Výstupy: 5x analog, 5x digital (on/off)
KNX®-16 Interface: Pro připojení až 16
vnitřních jednotek na sběrnici KNX®.
Small BACnet® Interface: Řízení až 64
vnitřních jednotek, nepotřebuje TCS Net
Relay Interface. Zjednodušené rozhraní
pro připojení do systému BACnet® (není
součástí dodávky).
Zařízení Coolmaster: Řízení až 64
vnitřních jednotek – s příslušenstvím až
128, nebo vč. rozhraní pro KNX®. Malý
dotykový displej pro uživatele. Určeno
pro řízení přes internet – Smartphone,
tablet nebo PC.
WEB-based Controller:
Master / hlavní rozhraní: až pro 2048
vnitřních jednotek, slouží jako HUB pro až
8 Slave rozhraní. Slave nebo samostatný
web-Controller, až 256 jednotek, přístup
přes web-prohlížeč PC. Možnost měření
spotřeby energie, vč. rozúčtování.
OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ
Rozhraní vyšších řídicích systémů
Modul omezení výkonu / noční
provoz pro venkovní jednotky (RAV):
Pro DI (všechny) a S-DI (pouze vel. 5).
Vstup pro omezení hlučnosti (noční
provoz) a výkonu 0 % / 50 % / 75 %.
Hlášení provozu kompresoru.
Konektor pro omezení výkonu /
noční provoz (RAV): Pro BIG-DI (vše)
a S-DI (od velikosti 8 včetně). Vstup pro
omezení výkonu 0 % / 50 % / 75 %
a hlučnosti (noční provoz) Výstup pro
hlášení provozu kompresoru.
Moduly pro externí vstupy/výstupy
Modul střídání a zálohování provozu:
Přepínání provozu mezi dvěma systémy
RAV v případě poruchy. Rovnoměrné
rozdělení provozních hodin, spuštění
druhého systému při nárůstu teploty.
Plug & Play, port sítě LAN, možnost
monitorování přes webový prohlížeč.
Modul omezení max. proudu / výkonu:
Vstupy: 2 beznapěťové kontakty – pro externí
ON/OFF, pro snížení příkonu/výkonu.
CN-konektory do PCboardu vnitřních
jednotek: různé funkce, různé vstupu a
výstupy, beznapěťové kontakty pro hlášení
provozních stavů nebo externí povely
Modul provozních hlášení (výstupy):
Výstupy: 3 beznapěťové kontakty –
hlášení provozu, poruchy a provoz
kompresoru 1 nebo 2, případně hlášení
aktuálního výkonu v 8 krocích.
Multifunkční I/O modul: 2 vstupy –
beznapěťové kontakty. Funkce dle
nastavení DIP-přepínačů: externí vypnutí
ON/OFF, noční režim (tichý provoz), priorita
provozního režimu topení/chlazení.
Detektor úniku chladiva / detektor
netěsnosti systému: Detektor výskytu
chladiva se světelným a zvukovým
alarmem podle normy EN378; možnost
doplnění uzavíracích ventilů pro odpojení
části systému s únikem.
47
Základní požadavky
Tiskárna s provozní plochou 1000 m2
a
kancelářemi pro zaměstnance byla vybavena
systémem TOSHIBA nejen pro chlazení
a topení (jako monovalentní zdroj tepla).
TOSHIBA V
PRŮMYSLU
Klimatizace bez jakéhokoli průvanu je nutná pro rovnoměrné
schnutí barev a správnou funkci rotačních
podavačů papíru v úseku tisku. V důsledku vysoké
míry znečištění papírovým prachem výroby se může
zvyšovat zátěž klimatizačního zařízení, je tedy nutné
monitorovat stav vzduchových filtrů a dokonce častěji
provádět pravidelný servis zařízení.
Pro kvalitní a nepřerušovaný provoz
tisku je nutná klimatizace bez vzniku
průvanu a proudů vzduchu. Kanceláře
vyžadují klimatizaci s nízkou hlučností.
TOSHIBA LIVE:
VÝROBA/PRŮMYSL
KAPITOLA
Ovládání a řízení
Klimatizační zařízení jsou připojena na společnou
sběrnici TCC-Link a poté na sběrnici KNX® s použitím
centrální jednotky Coolmaster. Jednotka Coolmaster
současně umožňuje dálkové řízení a monitorování přes
internet a přes aplikace pro systém iOS, Android nebo
Windows. Nastaveno pravidelné hlášení pro nutné čiš-
tění filtru podle provozních hodin zařízení pro maximální
efektivní a čistý provoz.
Účinnost
Přívod vzduchu je vybaven systémem měření rozdílu
tlaku na filtrech přívodní jednotky, jejíž hlášení je možné
integrovat do systému MaR a udržet tak plnou účinnost
filtrace přívodu vzduchu (nebyl součástí dodávky).
TOSHIBA LIVE
Společnost TOSHIBA nabízí spolehlivé systémy splňující
jakékoli speciální požadavky – včetně monitorovacích systémů
a automatického předávání systémových hlášení.
Řešení
 Máte podobný požadavek nebo
projekt? Váš odborný TOSHIBA
Partner vám rád poradí a poskytne
vám systémovou podporu – od
plánování až po údržbu.
Systém chlazení a topení
5 venkovních jednotek, celkový instalovaný chladicí výkon
200 kW. 5 vysokotlakých mezistropních jednotek pro
přívod a distribuci vzduchu bez průvanu prostřednictvím
textilních vzduchových hadic v celém úseku výroby (malá
rychlost vzduchu). 3 nástěnné jednotky s externím PMV
ventilem pro velmi tichý provoz v kancelářích tiskárny.
Přívod čerstvého vzduchu s Free-Cooling režimem a s
DX-Kitem pro přímý výpar, s přímým řízením výkonu prostřednictvím
systému KNX®.
TOSHIBA LIVE:
VÝROBA/PRŮMYSL
50
PODMÍNKY PŘI MĚŘENÍ PARAMETRŮ TEPELNÝCH ČERPADEL (DLE EN 14511-3:2013)
Topení: Vstupní/výstupní teplota vody +30 °C/+35 °C, součinitel znečištění 0 m² K/W. Venkovní teplota +7 °C
(měřeno suchým teploměrem)/+6 °C (měřeno vlhkým teploměrem)
Chlazení: Vstupní/výstupní teplota vody +12 °C / +7 °C, venkovní teplota +35 °C, součinitel znečištění 0 m² ×K/W
Akustický tlak: Reference 10–12 W, vážení podle křivky A; podle normy ISO 4871 (tolerance +/-3 dB(A)).
V souladu s normou ISO 9614-1; certifikace měření EUROVENT
Akustický výkon: Reference 20 μPa, vážení podle křivky A; podle normy ISO 4871 (tolerance +/-3 dB(A)).
Mnohostranné použití Velmi snadná instalace
Provoz topení a chlazení
Ohřev užitkové vody
Možnost instalace se stávajícím systémem topení
Kompatibilní téměř se všemi fan-coil jednotkami
Manipulace Plug & Play
Vyžaduje pouze přípojení topného systému a elektřiny
Široké možnosti modulů pro externí vstupy/výstupy
Venkovní jednotka a Hydrobox integrovány
v jedné jednotce
ESTIA MONOBLOC
Tepelné čerpadlo
ESTIA Monobloc
vzduch-voda spojuje
účinný ohřev nebo
chlazení vody do
jedné celistvé kompaktní
jednotky.
Tepelné čerpadlo Estia Monobloc získává přirozené teplo ze vzduchu –
tím šetří náklady a snižuje množství emisí CO2
. Nejen proto představuje
optimální řešení pro topení a chlazení s nízkými náklady, ale také pro
ohřev teplé užitkové vody. Možnosti aplikace jsou velmi rozmanité –
v menších provozních budovách, hotelech, kancelářích, ordinacích,
obchodech nebo rodinných domech.
Instalace zařízení šetří místo vně i uvnitř objektu. zařízení lze realizovat
s minimálními náklady – je určeno jak pro novostavbu, tak pro rekonstrukci
objektu. Je ideální i při částečných rekonstrukcích, kdy je možné
zařízení ESTIA MONOBLOC kombinovat se stávajícími topnými systémy
v případě, že se provede pouze výměna zdroje tepla.
ESTIA MONOBLOC –
ŘEŠENÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ,
ÚČINNÉ, LEVNÉ A ŠETRNÉ
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
51
400 V 17,10 14,90 4,10 A B  –20/+46 158/111/58 40/10 m 71,00 +60 (max.) +5 (min.)
400 V 21,10 18,60 4,10 A A  –20/+46 158/111/58 43/10 m 74,00 +57 (max.) +5 (min.)
ESTIA MONO 17
ESTIA MONO 21
Koeficienty účinnosti a další technické údaje jsou k dispozici na webu ECODESIGN: http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Údaje o zařízení ESTIA Classic a ESTIA Hi Power (rozsah výkonu 5 až 16 kW) naleznete v prospektu Home Solutions.
V × Š × H
ESTIA MONOBLOC
VÝHODY, KTERÉ VÁS PŘESVĚDČÍ
Široký provozní rozsah teplot
Teplá voda +60 °C i při mrazivé venkovní
teplotě –10 °C. Studená voda o teplotě +5 °C
i při extrémní venkovní teplotě až +45 °C.
Oběhové čerpadlo s regulací výkonu
Velmi úsporné oběhové čerpadlo s variabilními
otáčkami dokáže pracovat až do
hodnoty statického tlaku 100 kPa.
Připojení k vyšším řídicím systémům
Zařízení pracuje na principu komunikace
TCC-Link, a je tedy možné snadno je připojit
přes příslušná rozhraní k řídicím systémům
BACnet® a Lonworks®.
Flexibilní řešení kaskádního zapojení
Celkový výkon lze navýšit použitím kaskády až
4 zařízení ESTIA Monobloc, které utvoří jeden
komplexní systém – pracují jako jedna hlavní
jednotka a až tři Slave/podřízené jednotky.
Velmi tichý provoz
Twin Rotary kompresor TOSHIBA poslední
generace zaručuje maximální spolehlivost,
minimální provozní vibrace a téměř nesly-
šitelný provoz zařízení.
Integrovaný hydronický modul
Integrovaný hydronický modul obsahuje
oběhové čerpadlo, deskový tepelný výměník
a expanzní nádobu.
 

 

Topný výkon (kW)
Chladicí výkon (kW)
COP (W/W)
Energ. účinnost – topení
Energ. účinnost – chlazení
3fázové provedení / 400 V
Provozní teploty (°C)
Rozměry (cm)
Hladina akustického
tlaku (dB(A))
Hladina akustického
výkonu (dB(A))
Teplota na výstupu – topení
Teplota na výstupu – chlazení
V × Š × H
V × Š × H
Odbornost a osobní přístup
SÍŤ PARTNERŮ SPOLEČNOSTI TOSHIBA
TOSHIBA Odborný partner:
 Navštivte naše webové stránky
Další informace o produktech společnosti TOSHIBA
a našich autorizovaných distributorech naleznete na
adrese: www.toshiba-aircondition.com
Společnost TOSHIBA je hrdá na svou
síť autorizovaných zastoupeni a certifikovaných
odborných partnerů v oboru
chladící a klimatizační techniky. S klimatizaci
TOSHIBA získáte nejen výrobek
špičkové kvality, ale též záruku profesionálního
poradenství, projekční podpory,
odborné instalace a servisních služeb.
Vsaďte na kvalitu z rukou odborníka!
Malá řešení i velké aplikace
Produkty společnosti TOSHIBA
pokrývají širokou oblast použití – od
zařízení pro domácnosti nebo kanceláře
až po profesionální průmyslové a velké
komerční aplikace. Pro bližší informace
se obraťte na vašeho odborného
partnera společnosti TOSHIBA.
Chyby tisku a sazby vyhrazeny. CZ / Business Solutions / březen 2017. Za obsah odpovídá: AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H., Haushamer Straße 2,
A-8054 Graz-Seiersberg, Austria, tel.: +43 316 80 89, office@air-cond.com. Koncepce a realizace: www.kufferath.at. Fotografie: shutterstock.com, lupispuma.com.

Naši klienti

Novinky na našem blogu