5 let záruka

Na tepelná čerpadla Toshiba Estia poskytujeme záruku v délce 5 let od uvedení tepelného čerpadla do provozu.

Ochrana osobních údajů

Informace pro klienty o zpracování jejich osobních údajů

Vážení klienti,

v souladu s nařízením GDPR Vás tímto informujeme, že správcem Vašich osobních údajů je společnost TRAMONTA KLIMA s.r.o., IČ: 26001713, se sídlem Orel č.p. 285, PSČ: 538 21, zastoupena Karlem Víškem a Jaroslavem Motlem, jednateli. Můžete se s námi spojit i telefonicky na telefonním čísle 603 279 676 nebo na e-mailu visek@tramontaklima.cz.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zpracování nabídek na základě Vaší poptávky, realizace smluvního plnění v případě, že spolu uzavřeme smlouvu a plnění našich zákonných povinností (např. účetní, daňové, archivační, nakládání s odpady apod.). Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, anebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, případně zpracování je nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti.

Vaše osobní údaje u nás budou uloženy nejdéle po dobu stanovenou zákonem k archivaci účetních dokladů.

Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, mohou zahrnovat jméno a příjmení, případně název nebo firmu, adresu bydliště, sídla, provozovny, IČ, DIČ, e-mailový a telefonický kontakt, číslo bankovního účtu. Vaše údaje můžeme poskytnout dalším příjemcům, našim smluvním partnerům, kteří nám pomáhají zajišťovat plnění našich smluvních nebo zákonných povinností (např. účetní, daňoví poradci, právníci, dodavatelé, montážní nebo stavební spolupracovníci, apod.).

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Máte právo na přenositelnost údajů. Máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, že jste nám je poskytli v rámci Vaší poptávky, případně proto, že jsou obsahem našeho smluvního vztahu, případě proto, že máme zákonnou povinnost je zpracovávat (např. zákonné povinnosti účetní, daňové, archivační, nakládání s odpady apod.).

Cookies

Cookies využíváme výhradně ke sledování počtu návštěvníků na našich webových stránkách a jejich analýze. Ke sledování návštěvnosti využíváme nástroj třetí strany, konkrétně Google Analytics.

Jak Google využívá soubory cookie

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Více informací se dočtete zde.

Naše instalace v pořadu Logo Polopatě Podívejte se zde
Naši klienti
A stovky dalších spokojených klientů z řad firem i fyzických osob...
 
Přečtěte si všechny recenze zákazníků zde

Novinky na našem blogu