603 279 676

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Vytápění jakéhokoli objektu je pro nás všechny jakousi samozřejmostí. Pohled na účty za vytápění je ale mnohdy doslova šokující. Spousta lidí se snaží situaci vyřešit nákupem kamen, případně krbové vložky na tuhá paliva. Se dřevem je ovšem velké množství práce, nehledě na jeho stále stoupající cenu a nutnost skladování. Právě proto je zapotřebí zauvažovat o efektivnějším a praktičtějším zdroji vytápění. Přesně to nabízejí tepelná čerpadla. Vybrat si lze z různých typů. V tomto článku se zaměříme na typ vzduch-voda. Toto tepelné čerpadlo dokáže efektivně využít přírodní energii z venkovního vzduchu. Vytápění se stává mnohem ekonomičtějším a pohodlnějším. Jaký je tedy princip fungování tohoto typu tepelného čerpadla? Nabízí skutečně tolik výhod, jak je to často popisováno v různých reklamách a médiích? Na tyto otázky vám dáme podrobné odpovědi v následujících řádcích.

Princip fungování tepelného čerpadla vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda odebírá tepelnou energii z venkovního vzduchu. Ten má nízkou teplotu. Toto zařízení přečerpá energii z nižšího potenciálu a vyšší potenciál pomocí.

Tepelné čerpadlo využívá fyzikálního principu zvyšování a snižování tlaku plynu a jeho vlivu na jeho teplotu. Při stlačování plynu dochází k nárustu jeho teploty, naopak při snižování tlaku jeho teplota klesá.

zdroj obrázku: oenergetice.cz

V hlavní roli chladivo

Chladivo proudí celým okruhem tepelného čerpadla. Jedná se o teplonosnou látku vyznačující se nízkým bodem varu. Pokaždé, když prochází celým okruhem, dojde nejprve k jejímu odpaření a následně opětovné kondenzaci.

Činnost venkovní jednotky

K odpařování dochází v takzvaném výparníku, což je v podstatě venkovní jednotka. Při odpaření chladiva se výparník zchladí na velmi nízkou teplotu (např. -30 °C). V tu chvíli dochází k předávání tepelné energie ze vzduchu (jehož teplota je např. 0 °C).

Činnost kompresoru

Kompresor stlačuje chladivo, čímž zvyšuje jeho teplotní potenciál (např. z – 10 °C na + 70 °C).

Činnost vnitřní jednotky

Do vnitřní jednotky přichází stlačené chladivo z kompresoru (např. 70 °C) a v tepelném výměníku je předávána tepelná energie z tohoto chladiva do topné vody.

Činnost expanzního ventilu

Expanzní ventil sníží tlak chladiva, čímž dojde k jeho ochlazení (např. – 30 °C). Takto ochlazené chladivo putuje zpět do výparníku venkovní jednotky tepelného čerpadla.

Hlavní výhody tepelného čerpadla vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda se vyznačuje spoustou předností. Ty nejznámější si popíšeme.

Optimální investice do tohoto systému

Pokud srovnáme tento typ tepelného čerpadla s ostatními systémy tepelných čerpadel (země – voda, voda – voda), dostaneme se k tomu, že nejoptimálnějším řešením je právě typ vzduch – voda.

Možnosti instalace

A kde si tepelné čerpadlo vzduch-voda nainstalovat? Prakticky kdekoli. Jedná se o velmi důmyslně řešený systém, jenž se dokáže přizpůsobit jakémukoli prostředí bez výjimky. Konkrétně si jej tedy můžete nechat nainstalovat do:

 • samostatných novostaveb,
 • řadových novostaveb,
 • již postavených rodinných domků obou typů,
 • bytů,
 • firemních objektů,
 • chat a chalup.

Kombinace s ostatními zdroji tepla

Velkou výhodou tohoto druhu tepelného čerpadla je bezesporu i skutečnost, že není problém jej kombinovat i s ostatními tepelnými zdroji. Konkrétně se jedná například o:

 • zemní plyn,
 • tuhá paliva,
 • elektřinu,
 • peletky,
 • a mnohá další.

Minimální náklady na provoz

Na rozdíl od jakéhokoli jiného vytápění dosáhneme se zmiňovaným čerpadlem na značně ekonomický provoz, a to se vším všudy. Tím prvním důvodem je vzduch, jenž představuje zdroj tepla. Na maximální efektivitě provozu se podílí také moderní invertorová regulace. Dokáže totiž velmi pružně reagovat na aktuální potřeby tepla. Dochází tak k produkci přesného množství tepla, jež aktuálně potřebujeme. Na zbytečné vynakládání energie můžete zapomenout. Spotřeba elektřiny je minimální, jelikož čerpadlo dosahuje účinnosti až 4,88. Během sezony se tato účinnost může měnit, nicméně i přesto je hodně vysoká.

Jednoduchá instalace

Máte strach z toho, že by vám tepelné čerpadlo vzduch-voda zabralo velký prostor? Obavy stranou! Není tomu tak. Celý systém je složen z vnitřní a venkovní jednotky. Obě můžete pohodlně nainstalovat bez jakýchkoliv dalších stavebních úprav. Nejste závislí na přípojce plynu ani čehokoli jiného. Potřebovat budete pouze určitý prostor a elektřinu. Při topení tepelným čerpadlem neznečišťujete ovzduší v porovnání s vytápěním např. tuhými palivy. Nároky na prostor jsou minimální. Není totiž zapotřebí skladovat palivo. A vzhled? Současné vnitřní i venkovní jednotky dnes vypadají opravdu moderně. Ač budou třeba v částech domu, které nejsou nijak výrazně využívané. Nejčastěji se jedná o technické místnosti anebo sklepy. I tam chce mít ale člověk pořádek.

S kompletní realizací tepelného čerpadla vám rádi pomůžeme včetně jeho výběru a instalace. Zavolejte nám pro více informací na 603 279 676 nebo vyplňte formulář níže a my vám připravíme nezávaznou nabídku na míru.