603 279 676

Michal Citta

Rychlá a precizní realizace od prvního kontaktu až po úklid pracoviště. Zabudování provedeno v klimaticky katastrofálních podmínkách. I přes tyto problémy k naší plné spokojenosti. Děkujeme a zdravíme, Cittovi.

Naše instalace v pořadu Logo Polopatě Podívejte se zde