603 279 676

Michael Barták

Příprava a návrh vhodného řešení pro náš dům ve spolupráci s obchodním zástupcem panem Potěšilem proběhla hladce a k naší spokojenosti. Následná realizace týmy z Tramonty a topenáři běžela také jak na drátkách, všichni zúčastnění tvořili sehranou partu, která zvládla v jednom obdivuhodnou porci poctivé práce. Klobouk dolů a díky všem!

Naše instalace v pořadu Logo Polopatě Podívejte se zde