Upozornění:

Využijte výhodné financování tepelných čerpadel. Více zde.

Spočítejte si výši splátek zde.

Kotel nebo tepelné čerpadlo: Čím vytápět dům?

Jak vytápět rodinný dům co nejefektivněji? Ukážeme si výhody a nevýhody jednotlivých způsobů vytápění nejrůznějších budov. Mezi nejčastější způsoby stále patří topení v kotli na pevná paliva, nebo plyn. Se stoupající cenou energií se však stále populárnějšími stávají dlouhodobě výhodnější a šetrnější zdroje tepla, kterými jsou tepelná čerpadla. V článku shrneme výhody a nevýhody jednotlivých druhů vytápění.

Investiční náklady – srovnání

Kromě provozních a spotřebních nákladů je třeba brát v úvahu i počáteční investiční náklady. Jejich výše se liší podle způsobu vytápění. Společné mají jen jedno – jedná se o zásadní a dlouhodobou investici. Pojďme se podívat na průměrnou výši nákladů potřebných k instalaci jednotlivých topných těles.

Začneme tepelným čerpadlem, jako asi nejlepší volbou vzhledem k šetrnosti, návratnosti a možnosti čerpat na něj Kotlíkovou dotaci nebo dotaci Nová zelená úsporám. Realizace tepelného čerpadla se může klidně pohybovat okolo 200 000 – 250 000 Kč. Na první pohled velmi vysoká částka, při podrobnějším zkoumání však zjistíme, že se jedná o výhodnou nabídku. Zřizující firma totiž vše zařídí, včetně následného servisu, navíc pokud vezmeme v úvahu, že nejsou zapotřebí žádné výrazné zásahy do stavby, že tepelné čerpadlo je nenáročné na údržbu a jeho provozní náklady jsou velmi nízké, tak z dlouhodobého hlediska se dá považovat za výhodný a komfortní způsob vytápění. Nemusíte totiž chodit každý den topit do kotle a vůbec dělat si starosti s nákupem a uskladněním topného materiálu. Navíc se na pořízení tepelného čerpadla vztahují zmiňované dotace Kotlíková dotace nebo Nová zelená úsporám, které vám s financováním výrazně pomohou.

Cena kotle na pevná paliva se pohybuje od 65 000 Kč výše. K ceně samotného kotle je však většinou nutné připočítat i jiné výdaje, které s instalací kotle a vytápěním přímo souvisejí. Sem patří zejména vybudování komína, kotelny a prostoru na uskladnění pevného paliva. Kvůli těmto nezbytným stavebním úpravám se počáteční náklady na vytápění pevným palivem mohou několikanásobně prodražit a vyšplhat se výrazně přes 120 000 Kč. Jiná situace nastává, když už máte vybudovanou potřebnou infrastrukturu (například ve zděděném nebo zakoupeném domě) a chcete jen vyměnit samotný kotel. V tom případě je pořizovací cena kotle na pevná paliva jedna z nejnižších ze všech způsobů vytápění.

Pořizovací cena plynového kotle je o něco vyšší, než je tomu u kotle na pevná paliva. Běžná cena za plynový kotel se pohybuje od 100 000 Kč, ale stejně jako u kotle na pevná paliva je nutné vybudovat komín a plynovou přípojku. To vás může vyjít na přibližně 50 000 Kč, celkem tedy 150 000 Kč. Odpadá však nutnost vyhradit speciální prostor pro dřevo nebo uhlí.

Nepříliš šťastnou metodou je pak elektrické vytápění formou elektrického přímotopu. Vybavit domácnost přímotopy se dá již od 55 000 Kč. Nevýhodou je však vysoká spotřeba energie, která dělá tento typ vytápění neefektivním.

Provozní náklady – srovnání

Druhou velkou položkou při vytápění jsou provozní náklady. Na rozdíl od těch investičních totiž nejsou jednorázové a zatěžují rozpočet dlouhodobě. Započítává se do nich cena samotného paliva (ať už je to dřevo, uhlí, zemní plyn, nebo elektřina), nesmíme však zapomínat ani na náklady spojené s průběžným investováním a údržbou zvolené topné metody.

Jak to tedy vypadá s provozními náklady? Po započítání všech potřebných výdajů vypadá tabulka přibližně takto:

Hnědé uhlí 80 000 Kč
Dřevní pelety 120 000 Kč
Palivové dřevo 80 000 Kč
Zemní plyn 120 000 Kč
Elektřina přímotop 133 000 Kč
Tepelné čerpadlo 85 000 Kč

Zdroj: tzb-info.cz, náklady jsou vypočítány na období jednoho kalendářního roku

S přihlédnutím k investičním nákladům, provozním nákladům a cenám energií se dá vypočítat, který způsob vytápění je z dlouhodobého hlediska nejvýhodnější. Podle výše uvedené tabulky jsou pro peněženku nejméně náročnými způsoby vytápění topení hnědým uhlím v těsném závěsu s topením prostřednictvím tepelného čerpadla, případně elektrickými přímotopy. Ve prospěch hnědého uhlí hraje i nízká cena kotle, nevýhodami jsou však vysoká zátěž pro životní prostředí a časová náročnost, neboť hnědé uhlí není velmi výhřevné a kotel je potřeba mít pod stálým dozorem.

Topení koksem nebo plynem je z dlouhodobého hlediska nejméně efektivním způsobem. Už jen samotná plynová přípojka kotle odčerpá značnou čas rozpočtu, nemluvě o vysoké ceně zemního plynu. Rozdíl mezi vytápěním plynem a například elektrickým tepelným čerpadlem může být až téměř 40 000 Kč ročně. Už po pár letech se tak rozdíl v pořizovacích nákladech srovná.

Výhody a nevýhody tepelných čerpadel a kotlů

Cena však není jediný faktor, který by měl při výběru způsobu vytápění hrát svou roli. Rozdíly totiž nejsou jen v ceně. Komfortnější typy jistě ocení nenáročnost vytápění plynem nebo elektřinou. Vše, co je třeba pro teplo v domácnosti udělat, je stisknout nebo otočit příslušný knoflík. Naopak, pevné palivo vyžaduje čas i námahu – na přípravu paliva (nasekání dřeva, uskladnění uhlí) i samotné topení.

Kromě toho je v době globálního oteplování více než kdy jindy aktuální otázka ekologické šetrnosti vytápění. Vysoké emise vznikající při spalování hnědého uhlí jsou dlouhodobě považovány za problém. O něco lépe je na tom černé uhlí a koks, při kterých efektivnějším spalováním vzniká méně zplodin. Je nutné však nezapomínat, že jde o vyčerpatelné zdroje energie. Vytápění zemním plynem a elektřinou se z tohoto hlediska zdají být rozumnější volbou.

Zdroj tepla Výhody Nevýhody
Palivové dřevo Nízká cena a vysoká dostupnost dřeva, relativně nízká pořizovací cena kotle Potřeba skladovacích prostor, pracnost, ekologická nešetrnost, čas potřebný na vytápění a údržbu
Hnědé uhlí Nízká cena uhlí, časté sezónní slevy, relativně nízká pořizovací cena kotle Vysoké emise, potřeba skladovacích prostor, pracnost, nízká výhřevnost, čas a náklady na vytápění a údržbu
Černé uhlí Vyšší výhřevnost jako při hnědém uhlí Emise, skladovací prostory, pracnost
Zemní plyn Pohodlný způsob vytápění, nízké emise Vyšší počáteční i provozní cena
Tepelné čerpadlo Pohodlný a šetrný způsob vytápění, návratnost, možnost nízké elektrické sazby D57 Vyšší pořizovací cena
Elektrická akumulační kamna Pohodlný způsob vytápění, možnost nízké elektrické sazby D57 Provozní náklady
Elektrické přímotopy Pohodlný způsob vytápění, možnost nízké elektrické sazby D57 Provozní náklady

Vytápění elektřinou může zlevnit cenu za 1 kWh

Ačkoli se to může zdát na první pohled zvláštní, vytápění elektřinou dokáže zajistit domácnosti dodávání elektrické energie za výhodnějších podmínek. Jak je to možné? Domácnosti jsou totiž rozděleny podle jednotlivých sazeb vypočítaných podle aktuální spotřeby.

Elektrokotel nebo tepelné čerpadlo?

Elektrokotel je přímým konkurentem tepelného čerpadla jakožto způsobu vytápění. Je ekologický, bezúdržbový a lze díky němu získat sazbu na elektřinu D57d. Jeho nespornou výhodou oproti tepelnému čerpadlu jsou nízké pořizovací náklady, minimální zásah při instalaci a pro jeho neslyšitelnost možnost instalace do téměř jakékoliv části domu či bytu. Náklady na pořízení elektrokotle jsou kolem 30 000 Kč – 40 000 Kč. Nevýhodou jsou však vyšší provozní náklady za elektřinu. Provozní náklady tepelného čerpadla jsou ¼ oproti elektrokotli. Návratnost vyšší investice se pohybuje do 5 let. Tepelné čerpadlo je vhodné instalovat jak do menších a zateplených domů s podlahovým vytápěním, tak i do velkých nezateplených objektů s radiátory. Elektrokotel se pro svoje provozní náklady vyplatí spíše do nízkoenergetických a pasivních domů s minimálními tepelnými ztrátami, případně jako záložní zdroj k primárnímu způsobu vytápění (např. kotli na tuhá paliva). Elektrokotel můžete nejčastěji pořídit od výkonu 4 kW. V takovém případě bude i jeho příkon 4 kW, a tedy spotřeba energie bude 4 kWh. V případě pořízení tepelného čerpadla Toshiba Estia s topným výkonem 4,5 kW bude jmenovitý příkon pouze 0,92 kW, a tedy i spotřeba energie bude mnohem nižší než v případě elektrokotle. Výhodou elektrokotle je jeho stabilní výkon, který není závislý na venkovní teplotě. Odpovědí na otázku, jestli elektro kotel nebo tepelné čerpadlo, je z dlouhodobého hlediska tepelné čerpadlo. Důležité je zohlednění i dalších faktorů.

Závěrečné vyhodnocení

Při výběru ideálního zdroje vytápění je třeba zohlednit množství okolností, které ovlivňují jeho cenu. Čísla v tomto článku počítají s náklady u novostavby, tzn., že celou topnou soustavu je třeba udělat nanovo se všemi počátečními náklady. Každý zdroj tepla tak má své plusy a minusy. Do konečné ceny je nutné započítat i výdrž kotle nebo topného tělesa a počítat se změnami cen energií v následujících letech. Jednoznačně určit nejlepší způsob vytápění bez znalosti konkrétních podmínek zákazníka je těžké. Díky své schopnosti vyhřát domácnost rychle, komfortně a ekologicky nezávadně s dlouhodobou návratností a výhodnou sazbou však největší smysl dává elektřina v podobě tepelných čerpadel. Vítězem srovnání tedy jsou tepelná čerpadla, ale ani ta se nehodí pro každého.

Naše instalace v pořadu Logo Polopatě Podívejte se zde
Naši klienti
A stovky dalších spokojených klientů z řad firem i fyzických osob...
Přečtěte si všechny recenze zákazníků zde