603 279 676

Katalog – VRF – Systémy pro velké aplikace

2015 / 16 VRF SYSTÉMY PRO VELKÉ APLIKACE
BUSINESS R410A
2 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Úvod do TOSHIBA VRF 3 -11
Super Modular Multi System 12 – 21
MiNi Super Modular Multi System 22 – 23
Super Heat Recovery System 24 – 29
VRF Vnitřní jednotky 30 – 61
Systém rozvodů chladiva 62 – 64
Elektrické zapojení 65 – 67
Ovladače a vyšší řídící systémy 68 – 79
Rekuperační jednotky vzduch – vzduch 79 – 81
Poznámky 82
Podmínky měření 82
Obsah
TOSHIBA I 3
Úsporné chlazení a topení
kanceláří s technologií TOSHIBA VRF
VÝHODY PRO
MONTÁŽNÍ FIRMY
VÝHODY PRO
PROJETANTY
■ Inovace zařízení směřující k rychlejší a snazší
instalaci, tady k úspoře nákladů
■ Přehledný software pro snadné projektování zařízení
a rychlý návrh systémů
■ Vysoká kvalita produktů, která je zárukou nízkých
nákladů na servis nebo opravy zařízení
■ Jasná dodavatelská struktura a odbornost
autorizovaných distributorů pro rychlá řešení dotazů
■ Vysoká flexibilita návrhu rozvodů – možnost
maximálních délek a převýšení, variabilita tras
■ Přehledný software pro snadné projektování
zařízení a rychlý návrh systémů
■ Široké možnosti řídicího systému s možností napojení
na všechny běžné vyšší řídicí systémy budov
Klimatizace, větrání, ohřev teplé vody – vše
dostupné se zařízením TOSHIBA
VÝHODY PRO
ZÁKAZNÍKY / UŽIVATELE
■ Ucelený systém, který zajistí účinnou a efektivní
klimatizaci – chlazení a topení v průběhu celého
roku
■ Nízké provozní náklady, velmi malá spotřeba
elektrické energie a vysoká účinnost
■ Vysoká spolehlivost, která je naprosto unikátní a
jedinečnou vlastností zařízení Toshiba
■ Komfortní prostředí, ale také pohodlné řízení a
ovládání každé jednotky i celého zařízení
Díky inovacím a pokroku jsou již dávno VRF systémy
nejen alternativou ale přímo lepším řešením oproti klasickým
chladicím jednotkám a vodním systémům. VRF
systémy umožňují prostory nejen ochlazovat, ale hlavně
velmi úsporně vytápět. Odolnost proti zamrznutí je samozřejmostí!
Díky své vysoké flexibilitě a velkému množ-
ství dalších technických výhod, jsou vynikající volbou pro
vytváření příjemného prostředí.
ZÁRUKA KVALITY A SPOLEHLIVOSTI
TOSHIBA je pro všechny zárukou kvality a spolehlivosti.
Vědí to nejen odborné partnerské firmy, projektanti ale i
koneční uživatelé. Je to dáno nejen investicemi do vývoje
kvalitních produktů, ale také investicemi do odbornosti
našich partnerů a obchodních zastoupení.
4 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Maximální orientace
na snižování
spotřeby energie
2 1 (14 PS, 16 PS)
NOVÁ GENERACE KOMPRESORŮ TWIN ROTARY
SMMS přináší venkovní jednotky s vysokou účinností,
plně invertorovým řízením a až třemi kompresory *
Právě filosofie maximální ochrany životního prostředí a trvalá
snaha o snižování spotřeby elektrické energie výrobků
značky TOSHIBA stála u kolébky nového systému Super
Modular Multi System Inteligence (zkráceně SMMS ).
Díky aplikací nejnovějších technologií a výzkumů Vám
můžeme nabídnout systém s nejvyšší účinností na trhu!
Jeho COP při částečném zatížení 50% dosahuje neuvě-
řitelné hodnoty až 6,41! Těchto parametrů bylo dosaženo
mimo jiné díky novému Twin Rotary kompresoru, který je
srdcem zařízení TOSHIBA, vektorovému řízenému invertoru,
který ovládá výkon kompresoru, a řídicímu systému,
který optimalizuje provoz celého systému.
MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST
*venkovní jednotky 14 a 16 PS
Vektorově řízený
invertor
Venkovní jednotky vybavené třemi
DC Twin Rotary kompresory *
DC Motor ventilátoru
TOSHIBA kompresor Twin Rotary:
bezkonkurenční kompresor v oboru
1
Nová generace unikátního kompresoru Twin Rotary, plně
řízeného invertorem, zajistí vynikající účinnost provozu při
plném, ale zvláště při částečném zatížení.
Ve venkovních jednotkách 14 a 16 PS pracují 3 kompresory
Twin Rotary, v jednotkách 8, 10 a 12 PS pracují 2
kompresory Twin Rotary.
■ Díky nové generaci kompresorů s ještě vyšší účinností
v kombinaci s DC invertorovým řízením dosahuje
koficient účinnosti COP hodnoty až 6,41 (při částeč-
ném zatížení 50 %).
■ Vyšší účinnost díky regulaci výkonu všech kompresorů
současně, nikoliv postupně.
■ V oboru klimatizace byla a je TOSHIBA prvním výrobcem,
který plně využívá řešení, kdy všechny kompresory
ve venkovních jednotkách jsou s plně invertorovým
řízením. Unikátní technologie přináší obrovské
provozní úspory a maximální účinnost.
6.41
5.50
2 3 4 5 6 7
4.52
3.52
6.26
4.15
3.28
5.60
TOSHIBA I 5
1 2 4 3 1 2 4 3
ON ON OFF OFF ON OFF ON OFF
Parametry účinnosti
provozu pro
úspory energie
NEJVÝKONNĚJŠÍ VEKTOROVĚ ŘÍZENÉ INVERTORY
Optimalizace provozu pro
maximální snížení spotřeby
Řídicí systém během provozu určuje podle okamžité potřeby
výkonu, který výměník a který kompresor mají být v provozu.
Hlavním parametrem regulace je co nejnižší příkon.
Systém rozděluje chladivo mezi více venkovních jednotek,
potažmo více kompresorů. Použitím více výměníků se zvy-
šuje teplosměnná plocha, a tedy i účinnost celého zařízení.
Regulace systému tak zajistí, aby při stejném výkonu měl
systém nejnižší spotřebu a nejvyšší účinnost.
Výhodou pro uživatele je úspora provozních nákladů dí-
ky minimální spotřebě elektrické energie. Přínosem je také
výrazná ochrana životního prostředí.
TOSHIBA vektorově řízený invertor: maximálně
efektivní řízení výkonu kompresoru
TOSHIBA SMMS má vedoucí postavení na trhu v
mnoha technických aplikacích. Špičkou v oboru je v oblasti
technologie vektorově řízeného invertoru, který maximálně
využívá možností, parametrů a potenciálu nových
kompresorů, tím, že naprosto efektivně a přesně
řídí jejich provoz. Úkolem invertoru je zajistit minimální
spotřebu energie a maximálně úsporný provoz při po-
žadovaném výkonu!
COP
EER
100% výkonu (jmenovitá hodnota)
50% výkonu topení
8 PS: MMY-MAP0804HT8P-E
16 PS: MMY-MAP1604HT8P-E
50% výkonu chlazení
2
8 PS
16 PS
8 PS
16 PS
6 I TOSHIBA
40 m 70 m
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Jednoduchý
návrh a
instalace
Systém řízení průtoku chladiva a propracovaná technologie
nových VRF systémů TOSHIBA přinášejí neuvěřitelné
možnosti při instalaci rozvodů. Maximální délkové
parametry rozvodů a možnosti převýšení mezi jednotkami
umožňují v průběhu výstavby, rekonstrukce nebo při
dodatečné instalaci instalovat často jen jeden systém
o více venkovních jednotkách.
■ Základním omezovacím parametrem u velkých objektů
bývá maximální vzdálenost mezi venkovní a nejvzdálenější
vnitřní jednotkou. SMMS systém umož-
ňuje maximální délku nejdelší trasy k nejvzdáleněj-
ší jednotce až 235 m, což skýtá až neuvěřitelné projekční
možnosti!.
■ Systémy VRF jsou instalovány často ve výškových budovách,
kde můžeme umístit venkovní jednotky pouze
na střeše nebo u paty budovy. Systém SMMS
umožňuje převýšení až 70 m mezi venkovní a vnitř-
ní jednotkou. Při stavební výšce jednoho patra 3,5 m
není pro SMMS problémem instalace přes neuvě-
řitelných 20 pater!
235 m
Max. převýšení mezi venkovní
jednotkou a poslední vnitřní jednotkou
NEUVĚŘITELNÉ PROJEKČNÍ MOŽNOSTI
MAX. EKVIVALENTNÍ DÉLKA TRASY
TOSHIBA I 7
2,000
1,210 2,440
4,020
NEUVĚŘITELNÉ PROJEKČNÍ MOŽNOSTI KOMPAKTNÍ ROZMĚRY & NÍZKÁ HMOTNOST
MAX. EKVIVALENTNÍ DÉLKA TRASY
■ Kompaktní design venkovních jednotek a jejich modulární
uspořádání nabízí projektantům větší svobodu
při projektování zařízení všech výkonů.
■ Oproti předchozí generaci je možné ušetřit při instalaci
až 40 % potřebné plochy pro venkovní jednotky.
■ Díky konstrukčním změnám a optimalizaci materiálů
jsou zařízení lehčí, což výrazně usnadňuje instalaci
a možnosti použití.
Servisní přístup
Přepracovaný kryt elektrické části venkovních
jednotek obsahuje otvor opatřený posuvným
mechanismem pro snadný servisní přístup.
Y-Spojky rozvodů u venkovních jednotek na sání přinášejí
hladší průtok chladiva, bezkonkurenční spolehlivost okruhu
a celkovou stabilitu systému.
Oproti použití T-kusů zvyšují Y-Spojky poloměr zakřivení
rozvodů, přispívají k vyšší stabilitě tlaků a kladou menší odpor
průchodu chladiva. Jak je znázorněno na schematickém
vyobrazení, díky odbočkám je snazší větvení rozvodů
a připojení jednotlivých jednotek.
Kapalina
Plyn
k vnitřním jednotkám
k venkovní jednotce
RBM-BT14E (na sací straně)
Menší potřebná instalační plocha je velkou výhodou jak pro
projektování tak pro instalaci zařízení s omezenými prostorovými
možnostmi.
16 PS 16 PS 16 PS
Y-SPOJKY NA SACÍ STRANĚ PŘI VÍCE VENKOVNÍCH JEDNOTKÁCH
8 I TOSHIBA
(A) (B) (C) (D)
A B C
D
TC2 TC1
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Inovace
a technologie
Přebytek chladiva jednotky (A) bude
použit v jednotce (D), protože ta má
výrazný nedostatek chladiva a tím i
chladícího výkonu
U jednotky (A) dojde ke
snížení průtoku chladiva
Od jednotky (B) bude přebytek
chladiva využit jednotkou (C),
která měla chladiva nedostatek
Požadovaný
výkon
Výkon
Venkovní jednotka PMV pulsní ventil
Vnitřní jednotka
Výměník
Teplotní
senzor
(vstup)
Teplotní
senzor
(výstup)
Přesné řízení celého systému a rovnoměrné
rozložení teplot ve všech místnostech.
TOSHIBA vyvinula nový systém řízení VRF systémů, který
kontroluje průtok potřebného množství chladiva. Každá
vnitřní jednotka dostává přesně tolik chladiva, kolik je nutné
k pokrytí požadovaného výkonu. Vše se děje nezávisle
na typu jednotky, délce potrubí, nebo převýšení rozvodů.
Optimalizace proudění a distribuce objemu chladiva je
prováděna nejen z pohledu každé vnitřní jednotky, ale
také z pohledu provozu celého systému.
Přesné řízení optimálního průtoku chladiva
■ U VRF systémů bez inteligentního řízení průtoku chladiva
dochází k tomu, že se k většině vnitřních jednotek
dostane nedostatečné, nebo naopak nadbyteč-
né množství chladiva díky rozdílné délce rozvodů mezi
vnitřní a venkovní jednotkou.
■ K dodávce nesprávného množství chladiva dochází z
důvodu rozdílných tlakových ztrát nebo únikem tepla
po trase rozvodů.
■ Inteligentní řídicí systém pomocí přivírání a otvírání
pulzních ventilů zajistí rovnoměrnou distribuci chladiva
mezi všechny vnitřní jednotky. Optimalizaci prová-
dí podle údajů teplotních senzorů a kontrolou výkonu
každé jednotky. Díky tomu může převýšení mezi
vnitřními jednotkami být až 40 m!
PLNÁ KONTROLA PRŮTOKU A DISTRIBUCE CHLADIVA
TOSHIBA I 9
Řízené proudění chladiva podle aktuálního přesného požadavku
výkonu celého systému a teplotní korekce každé jednotky
Plynulá
regulace výkonu
Twin Rotary kompresor Invertor
neuvěřitelné síly
Optimální proudění chladiva
Kvalitní povrchová úprava dílů
Vysoce účinný motor
Vysoce přesná regulace
otáček kompresoru (krok 0,1 Hz)
Neuvěřitelně přesné regulace otáček a vý-
konu zařízení je dosaženo díky téměř lineární
charakteristice. Krok 0,1 Hz přiná-
ší výhodu téměř plynulé výsledné regulač-
ní křivky. Díky jemné regulaci výkonu kompresoru
a přesné detekci požadovaného
výkonu vnitřními jednotkami dochází ke
snížení energetických ztrát.
Pro uživatele zajistí přesná regulace stabilní
požadovanou teplotu v prostoru a její
naprosto minimální kolísání.
Plně invertorové řízení kompresoru umožňuje
přesnou kontrolu provozu s rychlou odezvou
na aktuální požadovaný výkon systému vnitř-
ních jednotek.
Vyhlazený sinusový signál
Díky vektorovému řízení a rychlému RISC procesoru
generuje invertor téměř ideální sinusový
průběh signálu, a tím přispívá k ještě vyšší
účinnosti systému.
Dokonalé řízení
Vektorově řízený invertor přemění proud na
požadovaný vyhlazený sinusový signál a tím
usnadní klidný běh stejnosměrného motoru.
Motor kompresoru nové generace má vyšší
účinnost, menší ztráty třením a tišší provoz.
Permanentní magnety rotoru mají upravený
tvar, aby měli větší plochu a silnější magnetické
pole. Jejich tvar v kombinaci se štěrbinami
rotoru eliminuje ztrátové vířivé proudy.
Kompresní část Twin Rotary má nižší tlakové
ztráty a nižší třecí odpor díky optimalizaci
polohy, tvaru výtlaku a přepáž-
ky komprese.
Otáčky kompresoru Hz
Výkon
-10 dB(A)
10 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Výkon a
spolehlivost
NEUVĚŘITELNĚ TICHÝ PROVOZ
DOKONALE ZVLÁDNUTÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU
Jedním z hlavních bodů vývoje klimatizačních zařízení
je návrh ventilátoru a snížení odporu vzduchu. Vyřešení
tohoto problému je cestou k rovnoměrnému průtoku
vzduchu zařízením a celkové nižší hlučnosti zařízení.
Mezi základní výhody SMMS patří:
■ patentovaný ventilátor se čtyřmi lopatkami a větším
průměrem (740 mm)
■ inovované provedení krytu ventilátoru
■ úsporný DC motor ventilátoru s vysokým výkonem
Propracované řízení průtoku vzduchu přispívá k dosažení
vysoké účinnosti zařízení. Další výhodou je vyšší externí
statický tlak ventilátoru při instalaci venkovních jednotek
do uzavřených strojoven s odvodem vzduchu (nap.
v památkových zónách, atd.).
Hlučnost venkovních jednotek je určována těmito
základními faktory:
Vlastní technologií, použitým materiálem pro pohyblivé a
rezonující části a rychlostí komponent zařízení při provozu.
Nový DC motor ventilátoru umožňuje díky invertorovému
řízení snížit počet svých otáček až na 60 ot/min.
Kryt kompresoru a plášť přístroje jsou konstruovány tak,
aby hluk vytvářený kompresorem byl optimálně pohlcen.
Díky vysokému výkonu kompresoru, nové konstrukci
kondenzátoru pracuje SMMS většinu času pouze
při částečném zatížení. Za těchto podmínek je provozní
hlučnost zařízení výrazně nižší.
Použitím speciální funkce Tichý provozní režim, která
zrovnoměrní výkon kompresoru a zamezí přepouštění
chladiva dochází k dalšímu výraznému snížení hluku až
o dalších – 10 dB!
Tichý provozní režim
TOSHIBA I 11
SMMS systém topí až do venkovní teploty -20 °C. Dí-
ky tomu má širokou oblast instalací a je možné realizovat
projekty i v nejchladnějších regionech. V celé oblasti
je možné využít bez problémů plnou topnou kapacitu.
Jmenovité hodnoty koeficientů COP a EER jsou uvádě-
ny dle normy, tj. při plném zatížení, kdy kompresory pracují
na 100% svého výkonu. Podmínky, za kterých zaří-
zení pracuje na maximální výkon, však panují pouze ně-
kolik dní v roce.
Klimatizace většinou pracují při výrazně nižších výkonech,
obvykle středních nebo nízkých otáčkách kompresoru.
Nejefektivnější systém tedy není ten, který nabídne
vyšší účinnost při 100%ním zatížení – ale zásadně
ten, který má nejvyšší účinnost při středních až nízkých
otáčkách, tj. při částečném zatížení!
Klimatizační zařízení TOSHIBA a VRF systémy jsou zná-
mé svojí nejvyšší účinností a nejnižší spotřebou při částečném
zatížení. Tuto výjimečnost u nových systémů
S-MMS a S-HRM umocňuje použití až tří invertorem
řízených kompresorů. Rovnoměrné rozdělení výkonu
mezi 3 kompresory namísto dvou ještě více zvyšuje
účinnost a úspornost celého zařízení!
Kompresory
1× Invertor +
2× FixSpeed
Konkurence
Výkon Kompresory
3× Invertor kompresor
SMMS
Tabulka zobrazuje hlavní výhodu zařízení vybavené třemi plně invertorovými
kompresory. Místo provozu jednoho kompresoru, který běží neefektivně na
vysoké otáčky, rozdělí se potřebný výkon rovnoměrně mezi tři kompresory.
Výkon získáme stejný, ale při nižších otáčkách je podstatně nižší spotřeba
energie a vyšší účinnost jak kompresorů, tak celého zařízení!
* Chlazení: °C ST (suchý teploměr); Topení: °C MT (mokrý teploměr)
** Při provedení ochraně venkovní jednotky proti větru a při provozu při min. 50% výkonu je možný
provoz chlazení až do venkovní teploty – 20°C resp. celoročně.
NEJVYŠŠÍ ÚČINNOST A ÚSPORY ENERGIE PŘI ČÁSTEČNÉM ZATÍŽENÍ
ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLOT
SMMS
Venkovní teplota Provoz chlazení * -5°C až 43°C **
Venkovní teplota Provoz topení * -20°C až 15°C
(Jednotky: mm)
12 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Super Modular
Multi System
Super Modular Multi Inteligence Systém je inovativním
produktem budoucnosti a naprostou světovou špičkou
v oboru VRF systémů. Díky inovacím a pokrokovým
technologiím dosahuje vysoké účinnosti a vynikajících
parametrů. Základem jeho úspěchu je až neuvěřitelně
účinný TOSHIBA Twin Rotary kompresor a pokrokové
a přesné vektorové řízení invertoru.
Inovativní použití 3 kompresorů a 3 řídících invertorů,
ještě dále zvýšilo již tak vysokou účinnost provozu při
částečném zatížení. Přesným rozdělením zatížení a optimalizací
provozu invertorových kompresorů dosahují za-
řízení jedinečných a bezkonkurenčních hodnot účinnosti
celého provozu.
■ Vynikající účinnost při částečném zatížení
■ 2-trubkový systém
■ Neuvěřitelná spolehlivost
■ Nízká hlučnost
■ Široké možnosti projektování a instalace
≥1010
≥10 ≥10
≥500 ≥500
≥1580
≥1230
≥10 ≥10
≥500 ≥500
≥1580
≥500 ≥600 ≥600 ≥500
( ≥1000 )
≥500 ≥600 ≥500
( ≥1000 )
F
F
F
≥800
≥800
TOSHIBA I 13
Venkovní jednotka MMY- MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1404HT8P-E MAP1604HT8P-E
8 PS 10 PS 12 PS 14 PS 16 PS
Chladicí výkon 1 kW 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00
Příkon kW ❄ 5,40 7,41 9,55 11,50 13,70
EER 4,15 3,78 3,51 3,48 3,28
Jmenovitý proud A ❄ 8,50 11,40 14,70 17,70 20,80
Topný výkon 2 kW 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00
Příkon kW 5,53 7,50 10,20 11,20 14,20
COP 4,52 4,20 3,68 4,02 3,52
Jmenovitý proud A 8,80 11,80 16,00 17,60 22,00
Maximální nadproudová ochrana 3 A 32 32 40 40 50
Vzduchový výkon m³/h 9.900 10.500 11.600 12.000 13.000
Akustický výkon dB(A) 78 79 83 83 84
Akustický tlak dB(A) 56 58 62 62 64
Akustický výkon dB(A) ❄ 77 78 82 82 83
Akustický tlak dB(A) ❄ 55 57 59 60 62
Max. externí statický tlak Pa 60 60 50 40 40
Provozní oblast chlazení (pod -5°C nevypíná) °C ❄ -5 – 43 -5 – 43 -5 – 43 -5 – 43 -5 – 43
Provozní oblast topení 4 °C ❄ -20 – +15,5 -20 – +15,5 -20 – +15,5 -20 – +15,5 -20 – +15,5
Vnější rozměry (v × š × h) mm 1830 × 990 × 780 1830 × 990 × 780 1830 × 990 × 780 1830 × 1210 × 780 1830 × 1210 × 780
Hmotnost kg 242 242 242 329 329
❄ 241 241 241 329 329
Typ kompresoru TOSHIBA Twin Rotary TOSHIBA Twin Rotary TOSHIBA Twin Rotary TOSHIBA Twin Rotary TOSHIBA Twin Rotary
Chladivo R410A (předplnění) kg 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
Rozvod plyn: připojení – průměr pájení – 7/8” pájení – 7/8” pájení – 1-1/8” pájení – 1-1/8” pájení – 1-1/8”
Rozvod kapalina: připojení – průměr pertl – 1/2” pertl – 1/2” pertl – 1/2” pertl – 5/8” pertl – 5/8”
Max. ekvivalentní délka rozvodů k nejvzdálenější vnitřní jednotce m 235 235 235 235 235
Max. skutečná délka rozvodů k nejvzdálenější vnitřní jednotce 5 m 190 190 190 190 190
Max. délka potrubí (kapalina) m 500 500 500 500 500
Max. převýšení (vnitřní jednotky nahoře/dole) 6 m 70/40 70/40 70/40 70/40 70/40
Napájení V-ph-Hz 400 (380-415V)-3-50
NEZBYTNÉ ODSTUPY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU
F = Čelní strana (Front)
8 PS / 10 PS / 12 PS 14 PS / 16 PS
1) Při teplotě vnitřního vzduchu 27°C ST / 19°C MT a venkovní teplotě od 35° C 2) Při teplotě vnitřního vzduchu 20°C ST a venkovní teplotě 7°C ST / 6°C MT 3) Pro kombinaci více venkovních jednotek respektujte podmínky uvedené v technické dokumentaci. 4) Zařízení pracuje až do -20°C venkovní teploty. Pod -15°C je nutno počítat s poklesem topného výkonu.
Místo instalace nebo místní podmínky je nutné zohlednit při návrhu systému, zvláště pokud zařízení bude
pracovat při nízkých teplotách.
5) Pro nižší výkon než 34 HP : 300 m 6) Pokud je převýšení mezi vnitřními jednotkami větší než 3 m a vnitřní jednotky jsou nad venkovní jednotkou, pak
je max. převýšení sníženo na 30 m.
(Jednotky: mm)
Topení
❄ Chlazení
Připojení
rozvodu A (plyn) 2-60×200 mm
manipulační otvor
(pro vysokozdvižný vozik) Připojení rozvodu B (kapalina) 687 273 284 (220)* 1
(75)*1
1595
500
(Upozornění:)
1. Je-li v blízkosti stěna/překážka vyšší než
venkovní jednotka, umístěte venkovní
jednotku 2000 mm od překážky.
2. Překážky okolo venkovní jednotky nesmí být
vyšší než 800 mm.
3. Rozvody chladiva u venkovních jednotek jsou
vždy horizontální. Pokud jsou rozvody vedeny k
venkovním jednotkám šikmo nebo kolmo,
minimální vodorovná délka před první odbočkou
k venkovní jednotce je 500 mm.
Připojení rozvodu přes L-tvarovku
*1 Doporučená linie L-tvarovky
700
(Rozteč upevňovacích šroubů)
990
Připojení
vyrovnání
oleje Ø 9.5
700
(Rozteč upevňovacích šroubů)
C
610 100
60 60 670
100
Plocha kontaktu s podkladem
Podstava
Podstava
50
780
4-15×20
(Oválný otvor) 790 (vč. upevňovacích nohou)
755 (Rozteč
upevňovacích šroubů)
755 (Rozteč
upevňovacích šroubů)
14 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
TYPOVÉ OZNAČENÍ: MMY-MAP0804, MAP1004, MAP1204
Typové označení A B
MMY-MAP0804 ø 22.2 ø 12.7
MMY-MAP1004 ø 22.2 ø 12.7
MMY-MAP1204 ø 28.6 ø 12.7
Typové označení C
MMY-MAP∗∗∗-E 1,830
Ostatní typy 1,800
(Jednotky: mm)
(75)*1
Připojení rozvodu přes L-tvarovku 620
920
(Rozteč upevňovacích šroubů) 4-15×20 (Oválný otvor)
1210
780
2-60×200 mm
manipulační otvor
(pro vysokozdvižný vozik) 1595
50 687 85
221
284
(220)*1 *1 Doporučená linie L-tvarovky
Připojení
Připojení rozvodu A (plyn) Ø 28.6
vyrovnání oleje
Ø 9.5 Připojení rozvodu B (kapalina) Ø 15.9 755 (Rozteč upevňovacích šroubů) 790 (vč. upevňovacích nohou)
610 100
60 60 670
100
Plocha kontaktu s podkladem
Podstava
Podstava
920
(Rozteč upevňovacích šroubů)
755 (Rozteč
upevňovacích šroubů)
C
(Upozornění:)
1. Je-li v blízkosti stěna/překážka vyšší než
venkovní jednotka, umístěte venkovní
jednotku 2000 mm od překážky.
2. Překážky okolo venkovní jednotky nesmí být
vyšší než 800 mm.
3. Rozvody chladiva u venkovních jednotek jsou
vždy horizontální. Pokud jsou rozvody vedeny k
venkovním jednotkám šikmo nebo kolmo,
minimální vodorovná délka před první odbočkou
k venkovní jednotce je 500 mm.
TOSHIBA I 15
TYPOVÉ OZNAČENÍ: MMY-MAP1404, MAP1604
Y-Odbočka H-Rozdělovač Y-Spojka na sání
Vyobrazení
(4-cestná odbočka )
Typové označení RBM-BY55E RBM-BY105E RBM-BY205E RBM-BY305E RBM-HY1043E RBM-HY2043E RBM-HY1083E RBM-HY2083E RBM-BT14E RBM-BT24E
Použití
(pro součet výkonových kódů
napojených vnitřních jednotek)
součet menší
než 6,4
součet od 6,4
méně než 14,2
součet od 14,2
méně než 25,2
součet od 25,2
a vice
max. 4 odbočky max. 8 odboček
součet méně
než 26,0
součet 26,0
a vice
součet menší
než 14,2
součet od 14,2
až méně než 25,2
součet menší
než 14,2
součet od 14,2
až méně než 25,2
Typové označení A B
MMY-MAP1404 ø 28.6 ø 15.9
MMY-MAP1604 ø 28.6 ø 15.9
Typové označení C
MMY-MAP∗∗∗-E 1,830
Ostatní typy 1,800
(Jednotky: mm)
16 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Přehled venkovních jednotek
Uvedené hodnoty odpovídají modelům 50 Hz.
Údaje pro modely 60 Hz naleznete v technické dokumentaci systému.
Předpokládané hodnoty chladícího a topného výkonu.
Napájení: 3 fáze – 50 Hz – 400 V (380 ~415 V)
Provozní podmínky pro chlazení: vnitřní teplota 27°C ST / 19°C MT, venkovní teplota 35°C ST.
Provozní podmínky topení: vnitřní teplota 20°C ST, venkovní teplota 7°C ST / 6°C MT.
Výpočtová délka rozvodů: hlavní rozvod 5 m, připojovací 2,5 m, převýšení 0 m.
Kolísání napájecího napětí max. ±10%.
Maximální celková délka rozvodů znamená součet délek všech rozvodů plynu nebo kapaliny v jednom směru
Max. počet vnitřních jednotek
Typy standardní Typy s vyšší účinností Max. počet vnitřních jednotek
8 PS 13
10 PS 16
12 PS 20
14 PS 23
16 PS 16 PS=8+8 27
18 PS=10+8 30
20 PS=10+10 33
22 PS=12+10 37
24 PS=12+12 24 PS=8+8+8 40
26 PS=16+10 26 PS=10+8+8 43
28 PS=16+12 28 PS=10+10+8 47
30 PS=16+14 30 PS=10+10+10 48
32 PS=16+16 32 PS=8+8+8+8 48
34 PS=12+12+10 34 PS=10+8+8+8 48
36 PS=12+12+12 36 PS=10+10+8+8 48
38 PS=16+12+10 38 PS=10+10+10+8 48
40 PS=16+12+12 40 PS=10+10+10+10 48
42 PS=16+14+12 42 PS=12+10+10+10 48
44 PS=16+16+12 44 PS=12+12+10+10 48
46 PS=16+16+14 46 PS=12+12+12+10 48
48 PS=16+16+16 48 PS=12+12+12+12 48
Kombinace standardní
Typové označení (MMY-) Chladící výkon
jmenovitý
Topný výkon
jmenovitý Vyobrazení
8 PS MAP0804HT8P-E 22,40 kW 25,00 kW
10 PS MAP1004HT8P-E 28,00 kW 31,50 kW
12 PS MAP1204HT8P-E 33,50 kW 37,50 kW
14 PS MAP1404HT8P-E 40,00 kW 45,00 kW
16 PS MAP1604HT8P-E 45,00 kW 50,00 kW
18 PS AP1814HT8P-E 50,40 kW 56,50 kW
20 PS AP2014HT8P-E 56,00 kW 63,00 kW
22 PS AP2214HT8P-E 61,50 kW 69,00 kW
24 PS AP2414HT8P-E 68,00 kW 76,50 kW
26 PS AP2614HT8P-E 73,00 kW 81,50 kW
28 PS AP2814HT8P-E 78,50 kW 88,00 kW
30 PS AP3014HT8P-E 85,00 kW 95,00 kW
32 PS AP3214HT8P-E 90,00 kW 100,00 kW
34 PS AP3414HT8P-E 96,00 kW 108,00 kW
36 PS AP3614HT8P-E 101,00 kW 113,00 kW
38 PS AP3814HT8P-E 106,50 kW 119,50 kW
40 PS AP4014HT8P-E 112,00 kW 127,00 kW
42 PS AP4214HT8P-E 118,00 kW 132,00 kW
44 PS AP4414HT8P-E 123,50 kW 138,00 kW
46 PS AP4614HT8P-E 130,00 kW 145,00 kW
48 PS AP4814HT8P-E 135,00 kW 150,00 kW
Kombinace s vyšší účinností
Typové označení (MMY-) Chladící výkon
jmenovitý
Topný výkon
jmenovitý Vyobrazení
16 PS AP1624HT8P-E 45,00 kW 50,00 kW
24 PS AP2424HT8P-E 68,00 kW 76,50 kW
26 PS AP2624HT8P-E 73,00 kW 81,50 kW
28 PS AP2824HT8P-E 78,50 kW 88,00 kW
30 PS AP3024HT8P-E 85,00 kW 95,00 kW
32 PS AP3224HT8P-E 90,00 kW 100,00 kW
34 PS AP3424HT8P-E 96,00 kW 108,00 kW
36 PS AP3624HT8P-E 101,00 kW 113,00 kW
38 PS AP3824HT8P-E 106,50 kW 119,50 kW
40 PS AP4024HT8P-E 112,00 kW 127,00 kW
42 PS AP4224HT8P-E 118,00 kW 132,00 kW
44 PS AP4424HT8P-E 123,50 kW 138,00 kW
46 PS AP4624HT8P-E 130,00 kW 145,00 kW
48 PS AP4824HT8P-E 135,00 kW 150,00 kW
TOSHIBA I 17
Venkovní jednotky – celkový přehled
Typy standardní Typy s vyšší účinností
Kombinace modulů Rozměry EER COP Kombinace modulů Rozměry EER COP
16 PS 16 1830 × 1210 × 780 3,28 3,52 8 8 1830 × 1980 × 780 4,13 4,52
18 PS 10 8 1830 × 1980 × 780 3,93 4,34
20 PS 10 10 1830 × 1980 × 780 3,78 4,20
22 PS 12 10 1830 × 1980 × 780 3,63 3,90
24 PS 12 12 1830 × 1980 × 780 3,46 3,62 8 8 8 1830 × 2970 × 780 4,10 4,45
26 PS 16 10 1830 × 2200 × 780 3,46 3,76 10 8 8 1830 × 2970 × 780 3,99 4,39
28 PS 16 12 1830 × 2200 × 780 3,38 3,57 10 10 8 1830 × 2970 × 780 3,87 4,29
30 PS 16 14 1830 × 2420 × 780 3,37 3,74 10 10 10 1830 × 2970 × 780 3,74 4,18
32 PS 16 16 1830 × 2420 × 780 3,28 3,52 8 8 8 8 1830 × 3960 × 780 4,13 4,52
34 PS 12 12 10 1830 × 2970 × 780 3,55 3,78 10 8 8 8 1830 × 3960 × 780 4,00 4,37
36 PS 12 12 12 1830 × 2970 × 780 3,49 3,66 10 10 8 8 1830 × 3960 × 780 3,93 4,34
38 PS 16 12 10 1830 × 3190 × 780 3,47 3,72 10 10 10 8 1830 × 3960 × 780 3,85 4,26
40 PS 16 12 12 1830 × 3190 × 780 3,41 3,60 10 10 10 10 1830 × 3960 × 780 3,78 4,17
42 PS 16 14 12 1830 × 3410 × 780 3,42 3,72 12 10 10 10 1830 × 3960 × 780 3,68 4,04
44 PS 16 16 12 1830 × 3410 × 780 3,34 3,55 12 12 10 10 1830 × 3960 × 780 3,61 3,90
46 PS 16 16 14 1830 × 3630 × 780 3,34 3,66 12 12 12 10 1830 × 3960 × 780 3,52 3,76
48 PS 16 16 16 1830 × 3630 × 780 3,28 3,52 12 12 12 12 1830 × 3960 × 780 3,48 3,68
18 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Samostatné jednotky (typové) Technická data
Výkon PS 8 PS 10 PS 12 PS 14 PS 16 PS
Typ Tepelné čerpadlo MMY MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1404HT8P-E MAP1604HT8P-E
Chladicí výkon kW ❄ 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00
Příkon kW ❄ 5,40 7,41 9,55 11,50 13,70
Účinnost EER ❄ 4,15 3,78 3,51 3,48 3,28
Topný výkon kW 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00
Příkon kW 5,53 7,50 10,20 11,20 14,20
Účinnost COP 4,52 4,20 3,68 4,02 3,52
Příkon motoru kompresoru kW 2,30 × 2 3,10 × 2 4,20 × 2 3,00 × 2 3,60 × 2
Ventilátor Příkon motoru kW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Množství vzduchu m³/h 9.900 10.500 11.600 12.000 13.000
Max. externí statický tlak Pa 60 60 50 40 40
Rozvody chladiva
Plyn ″ 7/8 7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8
Kapalina ″ 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8
Vyrovnání oleje ″ 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Akustický tlak dB(A) ❄ 55/56 57/58 59/62 60/62 62/64
Akustický výkon dB(A) ❄ 77/78 78/79 82/83 82/83 83/84
Napájení V/Ph/Hz 380-415/3/50
Vnější rozměry v × š × h 1830 × 990 × 780 1830 × 990 × 780 1830 × 990 × 780 1830 × 1210 × 780 1830 × 1210 × 780
Hmotnost kg 242 242 242 329 329
Kombinace jednotek (sestavy) Technická data
Výkon PS 18 PS 20 PS 22 PS 24 PS
MMY AP1814HT8P-E AP2014HT8P-E AP2214HT8P-E AP2414HT8P-E
Typ Tepelné čerpadlo MMY MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E
Chladicí výkon kW ❄ 50,40 56,00 61,50 68,00
Příkon kW ❄ 12,81 14,82 16,96 19,66
Účinnost EER ❄ 3,93 3,78 3,63 3,46
Topný výkon kW 56,50 63,00 69,00 76,50
Příkon kW 13,03 15,00 17,70 21,13
Účinnost COP 4,34 4,20 3,90 3,62
Příkon motoru kompresoru kW 3,10 × 2 2,30 × 2 3,10 × 2 2,30 × 2 4,20 × 2 3,10 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2
Ventilátor Příkon motoru kW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Množství vzduchu m³/h 10,500 9,000 10,500 10,500 11,600 10,500 11,600 11,600
Max. externí statický tlak Pa 60 60 50 50
Rozvody chladiva
Plyn ″ 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8
Kapalina ″ 5/8 5/8 3/4 3/4
Vyrovnání oleje ″ 3/8 3/8 3/8 3/8
Akustický tlak dB(A) ❄ 59,50/60,50 60,00/61,00 61,50/63,50 62,00/65,00
Napájení V/Ph/Hz 380-415/3/50
Hmotnost kg 242 242 242 242 242 242 242 242
Kombinace jednotek (sestavy) Technická data
Výkon PS 26 PS 28 PS 30 PS
MMY AP2614HT8P-E AP2814HT8P-E AP3014HT8P-E
Typ Tepelné čerpadlo MMY MAP1604HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1404HT8P-E
Chladicí výkon kW ❄ 73,00 78,50 85,00
Příkon kW ❄ 21,11 23,25 25,2
Účinnost EER ❄ 3,46 3,38 3,37
Topný výkon kW 81,50 88,00 95,00
Příkon kW 21,70 24,65 25,40
Účinnost COP 3,76 3,57 3,74
Příkon motoru kompresoru kW 3,60 × 3 3,10 × 2 3,60 × 3 4,20 × 2 3,60 × 3 3,00 × 3
Ventilátor Příkon motoru kW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Množství vzduchu m³/h 13,000 11,500 13,000 11,600 13,000 12,000
Max. externí statický tlak Pa 40 40 40
Rozvody chladiva
Plyn ″ 1 3/8 1 3/8 1 3/8
Kapalina ″ 3/4 3/4 3/4
Vyrovnání oleje ″ 3/8 3/8 3/8
Akustický tlak dB(A) ❄ 63,50/65,00 64,00/66,50 64,50/66,50
Napájení V/Ph/Hz 380-415/3/50
Hmotnost kg 329 242 329 242 329 329
Technická specifikace venkovních jednotek
TOSHIBA I 19
*1 Jmenovité podmínky
Chlazení: vnitřní teplota 27°C ST / 19°C MT, venkovní teplota 35°C ST
Topení: vnitřní teplota 20 ° ST, venkovní teplota 7°C ST / 6 °C MT
Standardní délka rozvodů: hlavní rozvod 5 m, připojení 2,5 m, převýšení 0 m *2 Kolísání napájecího napětí max. +/- 10%
Kombinace jednotek (sestavy) Technická data
Výkon PS 32 PS 34 PS 36 PS
MMY AP3214HT8P-E AP3414HT8P-E AP3614HT8P-E
Typ Tepelné čerpadlo MMY MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E
Chladicí výkon kW ❄ 90,00 96,00 101,00
Příkon kW ❄ 27,4 27,6 28,93
Účinnost EER ❄ 3,28 3,55 3,49
Topný výkon kW 100,00 108,00 113,00
Příkon kW 28,40 28,60 30,84
Účinnost COP 3,52 3,78 3,66
Příkon motoru kompresoru kW 3,60 × 3 3,60 × 3 4,20 × 2 4,20 × 2 3,10 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2
Ventilátor Příkon motoru kW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Množství vzduchu m³/h 13,000 13,000 11,600 11,600 10,500 11,600 11,600 11,6
Max. externí statický tlak Pa 40 60 50
Rozvody chladiva
Plyn ″ 1 3/8 1 3/8 1 5/8
Kapalina ″ 3/4 3/4 7/8
Vyrovnání oleje ″ 3/8 3/8 3/8
Akustický tlak dB(A) ❄ 65,00/67,00 63,50/66,00 64,00/67,00
Napájení V/Ph/Hz 380-415/3/50
Hmotnost kg 329 329 242 242 242 242 242 242
Kombinace jednotek (sestavy) Technická data
Výkon PS 38 PS 40 PS 42 PS
MMY AP3814HT8P-E AP4014HT8P-E AP4214HT8P-E
Typ Tepelné čerpadlo MMY MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1404HT8P-E MAP1204HT8P-E
Chladicí výkon kW ❄ 106,00 112,00 118,00
Příkon kW ❄ 30,66 32,8 34,47
Účinnost EER ❄ 3,47 3,41 3,42
Topný výkon kW 119,50 127,00 132,00
Příkon kW 32,14 35,29 35,46
Účinnost COP 3,72 3,60 3,72
Příkon motoru kompresoru kW 3,60 × 3 4,20 × 2 3,10 × 2 3,60 × 3 4,20 × 2 4,20 × 2 3,60 × 3 3,00 × 3 4,20 × 2
Ventilátor Příkon motoru kW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Množství vzduchu m³/h 13,000 11,600 10,500 13,000 11,600 11,6 13,000 12,000 11,6
Max. externí statický tlak Pa 40 40 40
Rozvody chladiva
Plyn ″ 1 5/8 1 5/8 1 5/8
Kapalina ″ 7/8 7/8 7/3
Vyrovnání oleje ″ 3/8 3/8 3/8
Akustický tlak dB(A) ❄ 65,00/67,00 65,00/67,50 65,50/67,50
Napájení V/Ph/Hz 380-415/3/50
Hmotnost kg 329 242 242 329 242 242 329 329 242
Kombinace jednotek (sestavy) Technická data
Výkon PS 44 PS 46 PS 48 PS
MMY AP4414HT8P-E AP4614HT8P-E AP4814HT8P-E
Typ Tepelné čerpadlo MMY MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1404HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E
Chladicí výkon kW ❄ 123,50 130,00 135,00
Příkon kW ❄ 36,95 38,9 41,1
Účinnost EER ❄ 3,34 3,34 3,28
Topný výkon kW 138,00 145,00 150,00
Příkon kW 38,85 39,60 42,60
Účinnost COP 3,55 3,66 3,52
Příkon motoru kompresoru kW 3,60 × 3 3,60 × 3 4,20 × 2 3,60 × 3 3,60 × 3 3,00 × 3 3,60 × 3 3,60 × 3 3,60 × 3
Ventilátor Příkon motoru kW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Množství vzduchu m³/h 13,000 13,000 11,600 13,000 13,000 12 13,000 13,000 13
Max. externí statický tlak Pa 40 40 40
Rozvody chladiva
Plyn ″ 1 5/8 1 5/8 1 5/8
Kapalina ″ 7/8 7/8 7/8
Vyrovnání oleje ″ 3/8 3/8 3/8
Akustický tlak dB(A) ❄ 66,00/68,50 66,50/68,50 67,00/69,00
Napájení V/Ph/Hz 380-415/3/50
Hmotnost kg 329 329 242 329 329 329 329 329 329
20 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Kombinace jednotek s vyšší účinností Technická data
Výkon PS 16 PS 24 PS 26 PS
MMY AP1624HT8P-E AP2424HT8P-E AP2624HT8P-E
Typ Tepelné čerpadlo MMY MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E
Chladicí výkon kW ❄ 45,00 68,00 73,00
Příkon kW ❄ 10,89 16,58 18,31
Účinnost EER ❄ 4,13 4,10 3,99
Topný výkon kW 50,00 76,50 81,50
Příkon kW 11,06 17,18 18,56
Účinnost COP 4,52 4,45 4,39
Příkon motoru kompresoru kW 2,30 × 2 2,30 × 2 2,30 × 2 2,30 × 2 2,30 × 2 3,10 × 2 2,30 × 2 2,30 × 2
Ventilátor Příkon motoru kW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Množství vzduchu m³/h 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 10,500 9,900 9,9
Max. externí statický tlak Pa 60 60 60
Rozvody chladiva
Plyn ″ 1 1/8 1 3/8 1 3/8
Kapalina ″ 5/8 3/4 3/4
Vyrovnání oleje ″ 3/8 3/8 3/8
Akustický tlak dB(A) ❄ 58,00/59,00 60,00/61,00 60,50/61,50
Napájení V/Ph/Hz 380-415/3/50
Hmotnost kg 242 242 242 242 242 242 242 242
Kombinace jednotek s vyšší účinností Technická data
Výkon PS 28 PS 30 PS 32 PS
MMY AP2824HT8P-E AP3024HT8P-E AP3224HT8P-E
Typ Tepelné čerpadlo MMY MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E
Chladicí výkon kW ❄ 78,50 85,00 90,00
Příkon kW ❄ 20,27 22,75 21,79
Účinnost EER ❄ 3,87 3,74 4,13
Topný výkon kW 88,00 95,00 100,00
Příkon kW 20,53 22,71 22,12
Účinnost COP 4,29 4,18 4,52
Příkon motoru kompresoru kW 3,10 × 2 3,10 × 2 2,30 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 2,30 × 2 2,30 × 2 2,30 × 2 2,30 × 2
Ventilátor Příkon motoru kW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Množství vzduchu m³/h 10,500 10,500 9,900 10,500 10,500 10,5 9,900 9,900 9,900 9,900
Max. externí statický tlak Pa 60 60 60
Rozvody chladiva
Plyn ″ 1 3/8 1 3/8 1 3/8
Kapalina ″ 3/4 3/4 3/4
Vyrovnání oleje ″ 3/8 3/8 3/8
Akustický tlak dB(A) ❄ 61,50/62,50 62,00/63,00 61,00/62,00
Napájení V/Ph/Hz 380-415/3/50
Hmotnost kg 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
Kombinace jednotek s vyšší účinností Technická data
Výkon PS 34 PS 36 PS
MMY AP3424HT8P-E AP3624HT8P-E
Typ Tepelné čerpadlo MMY MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E
Chladicí výkon kW ❄ 96,00 101,00
Příkon kW ❄ 24,00 25,72
Účinnost EER ❄ 4,00 3,93
Topný výkon kW 108,00 113,00
Příkon kW 24,70 26,06
Účinnost COP 4,37 4,34
Příkon motoru kompresoru kW 3,10 × 2 2,30 × 2 2,30 × 2 2,30 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 2,30 × 2 2,30 × 2
Ventilátor Příkon motoru kW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Množství vzduchu m³/h 10,500 9,900 9,900 9,900 10,500 10,500 9,900 9,900
Max. externí statický tlak Pa 60 60
Rozvody chladiva
Plyn ″ 1 3/8 1 5/8
Kapalina ″ 3/4 7/8
Vyrovnání oleje ″ 3/8 3/8
Akustický tlak dB(A) ❄ 62,00/63,00 62,50/63,50
Napájení V/Ph/Hz 380-415/3/50
Hmotnost kg 242 242 242 242 242 242 242 242
TOSHIBA I 21
Hocheffizienz Standard Modell (Kombination) Technická data
Výkon PS 38 PS 40 PS
MMY AP3824HT8P-E AP4024HT8P-E
Typ Tepelné čerpadlo MMY MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E
Chladicí výkon kW ❄ 106,50 112,00
Příkon kW ❄ 27,68 29,64
Účinnost EER ❄ 3,85 3,78
Topný výkon kW 119,50 127,00
Příkon kW 28,03 30,42
Účinnost COP 4,26 4,17
Příkon motoru kompresoru kW 3,10 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 2,30 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2
Ventilátor Příkon motoru kW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Množství vzduchu m³/h 10,500 10,500 10,500 9,900 10,500 10,500 10,500 10,500
Max. externí statický tlak Pa 60 60
Rozvody chladiva
Plyn ″ 1 5/8 1 5/8
Kapalina ″ 7/8 7/8
Vyrovnání oleje ″ 3/8 3/8
Akustický tlak dB(A) ❄ 63,00/64,00 63,00/64,00
Napájení V/Ph/Hz 380-415/3/50
Hmotnost kg 242 242 242 242 242 242 242 242
Hocheffizienz Standard Modell (Kombination) Technická data
Výkon PS 42 PS 44 PS
MMY AP4224HT8P-E AP4424HT8P-E
Typ Tepelné čerpadlo MMY MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E
Chladicí výkon kW ❄ 118,00 123,50
Příkon kW ❄ 32,04 34,19
Účinnost EER ❄ 3,68 3,61
Topný výkon kW 132,00 138,00
Příkon kW 32,70 35,40
Účinnost COP 4,04 3,90
Příkon motoru kompresoru kW 4,20 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2
Ventilátor Příkon motoru kW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Množství vzduchu m³/h 11,600 10,500 10,500 10,500 11,600 11,600 10,500 10,500
Max. externí statický tlak Pa 50 50
Rozvody chladiva
Plyn ″ 1 5/8 1 5/8
Kapalina ″ 7/8 7/8
Vyrovnání oleje ″ 3/8 3/8
Akustický tlak dB(A) ❄ 64,00/65,50 64,50/66,50
Napájení V/Ph/Hz 380-415/3/50
Hmotnost kg 242 242 242 242 242 242 242 242
Hocheffizienz Standard Modell (Kombination) Technická data
Výkon PS 46 PS 48 PS
MMY AP4624HT8P-E AP4824HT8P-E
Typ Tepelné čerpadlo MMY MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E
Chladicí výkon kW ❄ 130,00 135,00
Příkon kW ❄ 36,88 38,76
Účinnost EER ❄ 3,52 3,48
Topný výkon kW 145,00 150,00
Příkon kW 38,57 40,80
Účinnost COP 3,76 3,68
Příkon motoru kompresoru kW 4,20 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 3,10 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2
Ventilátor Příkon motoru kW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Množství vzduchu m³/h 11,600 11,600 11,600 10,500 11,600 11,600 11,600 11,600
Max. externí statický tlak Pa 50 50
Rozvody chladiva
Plyn ″ 1 5/8 1 5/8
Kapalina ″ 7/8 7/8
Vyrovnání oleje ″ 3/8 3/8
Akustický tlak dB(A) ❄ 65,00/67,50 65,00/68,00
Napájení V/Ph/Hz 380-415/3/50
Hmotnost kg 242 242 242 242 242 242 242 242
22 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Mini S-MMS
Kompaktní 2-trubkový systém – trefa mezi velké a
malé systémy
Koncepce systému MiNi-SMMS nabízí velmi univerzální
řešení pro obchody, restaurace, kanceláře, ale i byty
a rodinné domy. Zkrátka všude tam, kde je požadováno
kompaktní a tiché provedení venkovní jednotky.
Až miniaturní rozměry na svůj výkon a energeticky úsporná
invertorová technologie jsou přímo vizí budoucnosti.
Originální technologie TOSHIBA s Twin-Rotary kompresorem
přináší špičkové hodnoty koeficientu energetické
účinnosti EER od 4,61 (typ s výkonem 12,1 kW). Přináší
tak záruku nejvyšších provozních úspor elektrické energie.
Velmi kompaktní rozměry a nízká hmotnost umožňují
snadnou instalaci venkovní jednotky MiNi-SMMS pří-
mo na balkon nebo na fasádu domu. Oproti jednotkám
SMMS mají venkovní jednotky MiNi-SMMS až o 70 %
menší objem a při instalaci potřebují pouhých 60 % podlahové
plochy.
MiNi-SMMS nevyžaduje žádný betonový základ nebo
ocelovou konstrukci pod jednotku, což ještě ví-
ce usnadňuje montáž zařízení. Jednoduchá a přehledná
skladba rozvodů i související elektroinstalace je
další výhodou při snížení nákladů na vlastní instalaci.
Díky svému designu dosahuje MiNi-SMMS systém optimální
vlastnosti pro nejrůznější oblasti – jak pro firemní,
tak pro soukromou klientelu.
■ Kompresor Twin-Rotary s plně
invertorovým řízením
■ Nízká hlučnost
■ Kompaktní design
■ Nejvyšší účinnost (EER a COP) ■ Nejlepší hodnoty COP (4,61 při 4 HP ) pro nejlepší
energetickou účinnost
■ Až 9 vnitřních jednotek připojených na jednu
venkovní jednotku zaručuje maximální přizpůsobivost.
■ DC Twin-Rotary kompresor přináší vysokou účinnost
a neuvěřitelně dlouhou životnost.
■ Řídicí systém TCC-Link: Moderní komunikační
sběrnicový systém s automatickým adresováním.
■ Velký výběr vnitřních jednotek (13 různých typů)
■ Jednoduchá instalace díky kompaktnímu designu
venkovní jednotky (o 70% menší než standardní
SMMS )
CHARAKTERISTIKA
PMV KIT – PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TICHÝ PROVOZ A NÁROČNÉ PROSTORY
PMV KIT je příslušenství určené pro instalaci v případě, že je kladen
důraz na velmi tichý provoz, například v hotelových pokojích
nebo ložnicích. Je určen pro všechny VRF vnitřní jednotky s výkonem
od 2,2 do 8 kW.
Díky větší vzdálenosti nástřiku chladiva od tepelného výměníku,
resp. jednotky je potlačen hluk způsobený prouděním chladiva
vnitřní jednotkou. Výsledkem je extrémně nízká hlučnost.
■ RBM-PMV0362E:
model pro vnitřní jednotky s výkonem od 2,2 do 3,6 kW
■ RBM-PMV0902E:
model pro vnitřní jednotky s výkonem od 4,5 do 8,0 kW
TOSHIBA I 23
MiNi S-MMS Technická data
Venkovní jednotka MCY-MAP0401HT MCY-MAP0501HT MCY-MAP0601HT
Chladicí výkon kW 12,10 14,00 15,50
Příkon Chlazení kW 2,82 3,47 4,63
Účinnost chlazení EER 4,29 4,03 3,35
Jmenovitý proud chlazení A 13,20 16,10 21,40
Topný výkon kW 12,50 16,00 18,00
Příkon Topení kW 2,71 4,00 4,85
Účinnost topení COP 4,61 4,00 3,71
Jmenovitý proud topení A 12,50 18,30 22,20
Typ rozběhu A plynulý rozběh – invertor plynulý rozběh – invertor plynulý rozběh – invertor
Množství vzduchu m³/h 5820 6120 6420
Akustický výkon (Chlazení/Topení) dB(A) 49/50 50/52 51/53
Provozní oblast Chlazení °C -5 – 43°C -5 – 43°C -5 – 43°C
Provozní oblast Topení °C -15 – +16°C -15 – +16°C -15 – +16°C
Vnější rozměry (v × š × h) mm 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320
Hmotnost kg 117 117 117
Typ kompresoru hermetický hermetický hermetický
Průměry rozvodů – – –
Plyn mm (″) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 19,1 (3/4)
Kapalina mm (″) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)
Max. délka nejdelší trasy m 125 125 125
Max. celková délka rozvodů m 180 180 180
Max. převýšení (vnitřní jednotka výše/níže) m 20/30 20/30 20/30
Max. délka rozvodů mezi PMV-kitem a vnitřní jednotkou m 2-10 2-10 2-10
Napájení V-ph-Hz 220 – 240 / 1 / 50 220 – 240 / 1 / 50 220 – 240 / 1 / 50
Max. počet vnitřních jednotek 6 8 9
24 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Super Heat
Recovery System
3-trubkový systém TOSHIBA, nazývaný Super Heat Recovery
Systém (dále S-HRM ), nabízí možnost současného
topení a chlazení v rámci jednoho systému. Tato
možnost redistribuce tepla znamená extrémně účinné
a provozně úsporné řešení.
Nejmodernější technologie Toshiba zajišťují vysoký
kvalitní standard a vysokou užitnou hodnotu systému.
Tato technologie byla již plně aplikována u nové generace
2- trubkových SMMS systémů a nyní Vám přináší ještě
vyšší komfort, úspornější provoz a spolehlivost.
Unikátnost a princip třítrubkových TOSHIBA VRF
systémů umožňuje zpětné využití tepla, tj. předá-
ní tepla mezi vnitřními jednotkami v rámci jednoho
systému. Výsledkem je vysoká účinnost provozu
a minimální spotřeba energie.
Inovace
Imaginace
Inteligence
EER
COP
TOSHIBA I 25
Současný provoz
topení a chlazení
Systém SHRM nabízí ničím neomezenou volnost volby
provozu topení nebo chlazení u každé vnitřní jednotky.
Volbu provozního režimu ovlivňují pouze potřeby
konkrétního prostoru a požadavky uživatele. A právě
tato nezávislost provozu přináší uživateli maximální
komfort a tepelnou pohodu!
Plná kontrola průtoku chladiva
■ Zařízení Flow selector podle požadavku vnitřní jednotky
a teploty v prostoru automaticky mění proudě-
ní chladiva a umožňuje nezávislou volbu režimu topení
nebo chlazení.
■ V rámci jednoho systému dokáže SHRM tepelnou
energii získanou jednou vnitřní jednotkou z jejího
prostoru předat pomocí jiné vnitřní jednotky do jiné-
ho prostoru.
TOPENÍ CHLAZENÍ
Vyšší účinnost provozu
díky zpětnému využití tepla
■ Systém SHRM dosahuje nejvyšší účinnosti
a nejvyšších hodnot koeficientů využití elektrické
energie právě při současném provozu topení
a chlazení, tj. pokud teplo odebrané z jedné
oblasti budovy je využito v jiné oblasti budovy.
■ Nejvyšší účinnosti je dosaženo v okamžiku,
kdy potřebný chladicí a topný výkon jsou
v rovnováze.
PŘI MINIMÁLNÍM ODVODU
TEPLA DO OKOLÍ
ZPĚTNÉ VYUŽITÍ
ENERGIE
ODEBRANÁ
TEPLO
DODANÉ
TEPLO
100% VÝKON – JMENOVITÝ
50% VÝKON – ČÁSTEČNÉ ZATÍŽENÍ
Hodnoty EER a COP:
No. 1 při částečném zatížení
Díky použití nejnovější technologie – vektorově řízené-
mu invertoru ve spojení s poslední generací kompresorů
TWIN ROTARY- jsou systémy TOSHIBA extrémně výkonné
a účinné. Koeficienty účinnosti při částečném zatížení
dosahují hodnot až 5,63* (COP), respektive 6,02* (EER).
* u zařízení o výkonu 8 PS
8 PS
8 PS
12 PS
12 PS
0.1
Hz
26 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Zpětně využitelná energie je získána provozem chlazení jedné nebo více vnitřních jednotek.
Následně je tato energie předána v jiné zóně objektu vnitřními jednotkami v režimu topení.
Kompresor TOSHIBA Twin Rotary
■ Kompresory TOSHIBA Twin Rotary mají minimální tlakové
ztráty a oproti scroll kompresorům výrazně vyšší
účinnost. Přesným řízením výkonu a dodávkou přesně
požadovaného výkonu se minimalizují ztráty energie.
■ Další jedinečnou vlastností zařízení TOSHIBA je,
že modely venkovních jednotek o výkonu
12 PS a 14 PS jsou osazeny třemi plně
invertorovými kompresory Twin Rotary.
Plynulá regulace výkonu
Neuvěřitelně přesná regulace otáček kompresoru s regulačním
krokem 0,1 Hz snižuje ztráty energie na minimum
a umožňuje velmi přesnou regulaci okamžitého vý-
konu celého systému.
Jen dokonalá spolupráce různých inteligentních systémů
a jejich inovace vedou k maximální provozní účinnosti
celého systému – systému SHRM .
ZTRÁTY ENERGIE DÍKY ZTRÁTĚ TLAKU PŘI KOMPRESI
Inovace na správných místech:
zdroj extrémní účinnosti provozu
VÝKON
OTÁČKY KOMPRESORU HZ
TLAK CHLADIVA
Vysoký
Nízký
Důvody jednoznačně
vyšší účinnosti kompresoru
Twin Rotary při částečném zatížení
TWIN ROTARY KOMPRESOR
SCROLL KOMPRESOR
TOSHIBA I 27
Přesná regulace a tepelná pohoda
■ Jedinečnost systému SHRM nespočívá jen ve
schopnosti současného provozu topení a chlazení,
ale též v poskytovaném komfortu pro uživatele
a přesném dodržování jeho tepelné pohody.
■ Díky trvalému monitoringu a přesné kontrole vý-
konu je během celého dne teplota udržována
v blízkosti požadované hodnoty. Ve výsledku je
rozptyl teplot v klimatizované místnosti s přesností
+/- 1,5 °C.
POŽADOVANÁ
TEPLOTA TOPENÍ
Bez úpravy
teploty
Bez úpravy
teploty
CHLAZENÍ
KOLÍSÁNÍ TEPLOTY
S TOLERANCÍ JEN +/- 1,5 °C
TOPENÍ
4-15 x 20
755
1830
1595
50 85 687
780
790
920〈700〉
1210〈990〉
620〈500〉
28 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Super Heat
Recovery System
Další klíčovou vlastností systémů SHRM je flexibilita.
Téměř libovolné konfigurace rozvodů a kompaktní
rozměry usnadňují projektování a posléze možnost
instalace i ve velmi složitých objektech.
Špičkové maximální projekční parametry na trhu jsou
převýšení mezi vnitřními jednotkami až 40 m a ekvivalentní
délka mezi venkovní jednotkou a nejvzdálenější vnitřní
jednotkou až 195 m. Tyto extrémní parametry velmi
usnadňují návrh systému pro libovolný objekt.
Vynikající projekční parametry
přinášejí flexibilitu a široké
možnosti instalace
40 m
MAX. PŘEVÝŠENÍ MEZI
VNITŘNÍMI JEDNOTKAMI
VNĚJŠÍ ROZMĚRY
Rozměry (×) platí pro modely
MMY-MAP0804FT8-E (8 PS)
MMY-MAP1004FT8-E (10 PS)
MMY-MAP1204FT8-E (12 PS)
MMY-MAP1404FT8-E (14 PS)
195 m
MAX. EKVIVALENTNÍ DÉLKA
in mm
Rozteč otvorů
TOSHIBA I 29
Název sestavy Výkon HP Chladicí výkon (kW) Topný výkon (kW) EER / COP
MMY-MAP0804FT8-E 8 22,40 25,00 4,33 / 4,40
MMY-MAP1004FT8-E 10 28,00 31,50 3,85 / 4,20
MMY-MAP1204FT8-E 12 33,50 37,50 4,00 / 4,14
MMY-MAP1404FT8-E 14 40,00 45,00 3,54 / 3,54
MMY-AP1614FT8-E 16 PS: 8 + 8 45,00 50,00 4,32/ 4,40
MMY-AP1814FT8-E 18 PS: 10 + 8 50,40 56,50 4,05 / 4,29
MMY-AP2014FT8-E 20 PS: 10 + 10 56,00 63,00 3,85 / 4,20
MMY-AP2214FT8-E 22 PS: 12 + 10 61,50 69,00 3,93 / 4,17
MMY-AP2414FT8-E 24 PS: 14 + 10 68,00 76,50 3,66 / 3,79
MMY-AP2614FT8-E 26 PS: 14 + 12 73,00 81,50 3,75 / 3,82
MMY-AP2814FT8-E 28 PS: 14 + 14 78,50 88,00 3,57 / 3,58
MMY-AP3014FT8-E 30 PS: 10 +10 +10 85,00 95,00 3,82/ 4,19
MMY-AP3214FT8-E 32 PS: 12 + 10 +10 90,00 100,00 3,89 / 4,19
MMY-AP3414FT8-E 34 PS: 14 + 10 +10 96,00 108,00 3,71 / 3,90
MMY-AP3614FT8-E 36 PS: 14 + 12 +10 101,00 113,00 3,77 / 3,92
MMY-AP3814FT8-E 38 PS: 14 +14 +10 106,50 119,50 3,64 / 3,72
MMY-AP4014FT8-E 40 PS: 14 + 14 +12 112,00 127,00 3,68 / 3,71
MMY-AP4214FT8-E 42 PS: 14 + 14 +14 118,00 132,00 3,56 / 3,58
SHRM Technická data
Venkovní jednotka MMY-MAP0804FT8-E
8 PS
MMY-MAP1004FT8-E
10 PS
MMY-MAP1204FT8-E
12 PS
MMY-MAP1404FT8-E
14 PS
Chladicí výkon * kW 22,40 28,00 33,50 40,00
Příkon Chlazení kW 5,17 7,28 8,38 11,30
Účinnost chlazení EER 4,33 3,85 4,00 3,54
Jmenovitý proud chlazení A 9,10 12,00 14,50 19,90
Topný výkon ** kW 25,00 31,50 37,50 45,00
Příkon Topení kW 5,68 7,50 9,05 12,70
Účinnost Topení COP 4,40 4,20 4,14 3,54
Jmenovitý proud topení A 9,10 12,00 14,50 19,90
Množství vzduchu m³/h 8700 9400 12000 13000
Akustický tlak bei Chlazení/Topení dB (A) 55/57 57/59 60/62 62/64
Provozní oblast Chlazení °C -10-43 -10-43 -10-43 -10-43
Provozní oblast Topení °C -20-15,5 -20-15,5 -20-15,5 -20-15,5
Vnější rozměry ( H×B×T) mm 1830 × 990 × 780 1830 × 990 × 780 1830 × 1210 × 780 1830 × 1210 × 780
Hmotnost kg 259 259 334 334
Typ kompresoru Hermetický Twin Rotary Hermetický Twin Rotary Hermetický Twin Rotary Hermetický Twin Rotary
Předplnění chladivem R410A kg 11 11 11 11
Průměry rozvodů
Horké páry ″ 7/8 7/8 7/8 7/8
Sání ″ 3/4 3/4 3/4 3/4
Kapalina ″ 1/2 1/2 1/2 1/2
Vyrovnání oleje mm 9,5 9,5 9,5 9,5
Max. celková délka rozvodů
(nad výkon 34 PS / do výkonu 34 PS) m 500/300 500/300 500/300 500/300
Max. ekvivalentní délka m 195 195 195 195
Max. převýšení
(vnitřní jednotka výše/níže) *** m 50/30 50/30 50/30 50/30
Napájení **** V-ph-Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
* Při teplotě vzduchu v místnosti 27 °C ST / 19 °C MT a teplotě venkovního vzduchu 35 °C ST.
** Při teplotě vzduchu v místnosti 20 °C ST a teplotě venkovního vzduchu 7 °C ST / 6 °C MT.
*** Je-li výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami větší než 3 m, a jsou-li vnitřní jednotky umístěny nad venkovní jednotkou, je max. převýšení sníženo na 30 m.
**** Napájení: 3 fáze- 50 Hz- 400 V (380-415 V) Kolísání napájecího napětí max. +/- 10%
30 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Kazetové jednotky jsou ideálním řešením pro kancelá-
ře a budovy s mezistropem nebo se standardními minerálními
podhledy. Podle provedení jednotky je upravený
vzduch vyfukován jedním, dvěma, třemi nebo čtyřmi vý-
dechy. Pro 4-cestné kazetové jednotky jsou k dispozici
dva typy krycích panelů – jeden s širokými proudy vzduchu
pro rovnoměrné proudění a druhý s úzkými proudy
vzduchu pro snazší přímé směrování.
■ Typy kazetových jednotek:
4- cestné standardní,
4- cestné kompaktní 60 × 60,
2- cestné a 1- cestné kazetové jednotky
KAZETOVÉ JEDNOTKY
Ve velkých objektech se často požaduje tzv. skrytá instalace,
tj. použití mezistropních klimatizačních jednotek
a rozvodů vzduchu. TOSHIBA má ve své nabídce více typů
těchto mezistropních zařízení, takže si stačí jen vybrat
to správné, ideální a odpovídající provedení:
■ Nízké mezistropní jednotky pro aplikace, kdy je
prostor pro jednotku délkově i výškově omezen
(například hotely).
■ Vysokotlaké mezistropní jednotky s vysokým
externím statickým tlakem pro použití v případech
s nutností rozvodů vzduchotechniky (např.
velkoplošné kanceláře).
■ Klasické mezistropní jednotky jsou určeny pro menší
klimatizované prostory s potřebou krátkých rozvodů
k výdechům vzduchu (kanceláře).
■ Jednotky pro přívod čerstvého vzduchu slouží pro
přívod čerstvého vzduchu do budovy.
MEZISTROPNÍ JEDNOTKY
Vnitřní jednotky –
základní přehled
TOSHIBA I 31
Tyto verze pro snadnou instalaci jsou elegantním řešením
pro prostory, ve kterých není možné použít jednotky vestavěné
do mezistropu. Je to dokonalá možnost při dodateč-
né instalaci zařízení v hotovém prostoru, kdy jiné možnosti
instalace nejsou možné.Jednotky mají velmi elegantní design,
velmi tichý chod a samozřejmě přinášejí možnost individuálního
nastavení proudění vzduchu na výdechu.
■ Nástěnné jednotky TOSHIBA jsou ve dvou
produktových řadách: kompaktní provedení (MMK
série 4) a standardní řada (MMK série 3).
■ Podstropní jednotky jsou k dispozici ve velmi
elegantním designu. Jejich specialitou je komunikační
příslušenství Option-Kit pro signalizaci a řízení provozu.
Tyto řady zahrnují všechny varianty, při kterých vnitřní
jednotky stojí na zemi – buď pod parapetem okna nebo
u stěny či v rohu místnosti.
■ Neopláštěné jednotky jsou určeny pro vestavbu.
Umísťují se do interiérových zákrytů nebo do nábytku
tak, aby byly v interiéru neviditelné a zcela nenápadné.
■ Parapetní jednotky, tzv. konsole, se umísťují
podobně jako topná tělesa na stěny pod okenním
parapetem. Možností je umístění kdekoliv v prostoru
na stěnu.
■ Jednotky skříňového typu se vyznačují velkým
výkonem a velmi flexibilní a jednoduchou instalací.
KAZETOVÉ JEDNOTKY NÁSTĚNNÉ A PODSTROPNÍ JEDNOTKY
PARAPETNÍ A SKŘÍŇOVÉ JEDNOTKY
TOSHIBA VRF systémy přináší neuvěřitelně rozsáhlou nabídku vnitřních jednotek.
Právě široký výběr variant umožňuje projektantům, investorům a uživatelům zvolit to nejlepší
řešení nejen z pohledu potřebného výkonu, ale také z hlediska estetického provedení interiéru.
32 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Typové označení
PS 0,6 0,8 1,0 1,3 1,7 2,0 2,5 3,0 3,2 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0
kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY
Série 4
MMK-AP(…)4MH-E
MMK-AP0074MH-E MMK-AP0094MH-E MMK-AP0124MH-E Možnost dodání s externím PMV ventilem (PMV-Kit)
Výkonový kód 0,80 1,00 1,25
Chladicí výkon (kW) 2,20 2,80 3,60
Topný výkon (kW) 2,50 3,20 4,00
Série 3
MMK-AP(…)3H
MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H Možnost dodání s externím PMV ventilem (PMV-Kit)
Výkonový kód 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00 2,50
Chladicí výkon (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Topný výkon (kW) 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
PODSTROPNÍ JEDNOTKY
MMC-AP(…)HP-E
MMC-AP0157HP-E MMC-AP0187HP-E MMC-AP0247HP-E MMC-AP0277HP-E MMC-AP0367HP-E MMC-AP0487HP-E MMC-AP0567HP-E
Výkonový kód 1,70 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00
Chladicí výkon (kW) 4,50 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00
Topný výkon (kW) 5,00 6,30 8,00 9,00 12,50 16,00 18,00
KAZETOVÉ JEDNOTKY
4- cestné kompaktní 60 × 60
MMU-AP(…)MH-E
MMU-AP0054MH-E MMU-AP0074MH-E MMU-AP0094MH-E MMU-AP0124MH-E MMU-AP0154MH-E MMU-AP0184MH-E
Výkonový kód 0,60 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00
Chladicí výkon (kW) 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Topný výkon (kW) 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
4- cestné standardní
MMU-AP(…)HP-E
MMU-AP0094HP-E MMU-AP0124HP-E MMU-AP0154HP-E MMU-AP0184HP-E MMU-AP0244HP-E MMU-AP0274HP-E MMU-AP0304HP-E MMU-AP0364HP-E MMU-AP0484HP-E MMU-AP0564HP-E
Výkonový kód 1,00 1,25 1,70 2,00 2,50 3,00 3,20 4,00 5,00 6,00
Chladicí výkon (kW) 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00 9,00 11,20 14,00 16,00
Topný výkon (kW) 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 12,50 16,00 18,00
2- cestné
MMU-AP(…)WH
MMU-AP0072WH MMU-AP0092WH MMU-AP0122WH MMU-AP0152WH MMU-AP0182WH MMU-AP0242WH MMU-AP0272WH MMU-AP0302WH MMU-AP0362WH MMU-AP0482WH MMU-AP0562WH
Výkonový kód 0,8 1,0 1,3 1,7 2,0 2,5 3,0 3,2 4,0 5,0 6,0
Chladicí výkon (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0
Topný výkon (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 8,0 16,0 18,0
1- cestné
MMU-AP(…)YH/SH-E
MMU-AP0074YH-E MMU-AP0094YH-E MMU-AP0124YH-E MMU-AP0154SH-E MMU-AP0184SH-E MMU-AP0244SH-E
Výkonový kód 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00 2,50
Chladicí výkon (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Topný výkon (kW) 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
MEZISTROPNÍ JEDNOTKY
Nízké mezistropní
MMD-AP(…)SPH-E
MMD-AP0054SPH-E MMD-AP0074SPH-E MMD-AP0094SPH-E MMD-AP0124SPH-E MMD-AP0154SPH-E MMD-AP0184SPH-E MMD-AP0244SPH-E MMD-AP0274SPH-E
Výkonový kód 0,60 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00 2,5 3,0
Chladicí výkon (kW) 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 8,0
Topný výkon (kW) 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,0 9,0
Standardní mezistropní
MMD-AP(…)BH(P)-E
MMD-AP0076BH-E MMD-AP0096BH-E MMD-AP0126BH-E MMD-AP0156BH-E MMD-AP0186BH-E MMD-AP0246BH-E MMD-AP0276BH-E MMD-AP0306BH-E MMD-AP0366BH-E MMD-AP0486BH-E MMD-AP0566BH-E
Výkonový kód 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00 2,50 3,00 3,20 4,00 5,00 6,00
Chladicí výkon (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00 9,00 11,20 14,00 16,00
Topný výkon (kW) 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 12,50 16,00 18,00
Vysokotlaké mezistropní – série 4
MMD-AP(…)4H-E
MMD-AP0184H-E MMD-AP0244H-E MMD-AP0274H-E MMD-AP0364H-E MMD-AP0484H-E MMD-AP0724H-E MMD-AP0964H-E
Výkonový kód 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 8,00 10,00
Chladicí výkon (kW) 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 22,40 28,00
Topný výkon (kW) 6,30 8,00 9,00 12,50 16,00 25,00 31,50
Vysokotlaké mezistropní – série 6
MMD-AP(…)6H-E
MMD-AP0186HP-E MMD-AP0246HP-E MMD-AP0276HP-E MMD-AP0366HP-E MMD-AP0486HP-E MMD-AP0566HP-E
Výkonový kód 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00
Chladicí výkon (kW) 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00
Topný výkon (kW) 6,30 8,00 9,00 12,50 16,00 18,00
Větrací jednotky
MMD-AP(…)HFE
MMD-AP0481HFE MMD-AP0721HFE MMD-AP0961HFE
Výkonový kód 5,00 8,00 10,00
Chladicí výkon (kW) 14,00 22,40 28,00
Topný výkon (kW) 8,90 13,90 17,40
PARAPETNÍ JEDNOTKY
Parapetní neopláštěné
MML-AP(…)BH-E
MML-AP0074BH MML-AP0094BH MML-AP0124BH MML-AP0154BH MML-AP0184BH MML-AP0244BH
Výkonový kód 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00 2,50
Chladicí výkon (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Topný výkon (kW) 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
Skříňové
MMF-AP(…)H-E
MMF-AP0156H MMF-AP0186H MMF-AP0246H MMF-AP0276H MMF-AP0366H MMF-AP0486H MMF-AP0566H
Výkonový kód 1,70 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00
Chladicí výkon (kW) 4,50 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00
Topný výkon (kW) 5,00 6,30 8,00 9,00 12,50 16,00 18,00
Parapetní opláštěné
MML-AP(…)NH-E
MML-AP0074NH-E MML-AP0094NH-E MML-AP0124NH-E MML-AP0154NH-E MML-AP0184NH-E
Výkonový kód 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00
Chladicí výkon (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Topný výkon (kW) 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
Přehled vnitřních jednotek
TOSHIBA I 33
Typové označení
PS 0,6 0,8 1,0 1,3 1,7 2,0 2,5 3,0 3,2 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0
kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY
Série 4
MMK-AP(…)4MH-E
MMK-AP0074MH-E MMK-AP0094MH-E MMK-AP0124MH-E Možnost dodání s externím PMV ventilem (PMV-Kit)
Výkonový kód 0,80 1,00 1,25
Chladicí výkon (kW) 2,20 2,80 3,60
Topný výkon (kW) 2,50 3,20 4,00
Série 3
MMK-AP(…)3H
MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H Možnost dodání s externím PMV ventilem (PMV-Kit)
Výkonový kód 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00 2,50
Chladicí výkon (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Topný výkon (kW) 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
PODSTROPNÍ JEDNOTKY
MMC-AP(…)HP-E
MMC-AP0157HP-E MMC-AP0187HP-E MMC-AP0247HP-E MMC-AP0277HP-E MMC-AP0367HP-E MMC-AP0487HP-E MMC-AP0567HP-E
Výkonový kód 1,70 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00
Chladicí výkon (kW) 4,50 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00
Topný výkon (kW) 5,00 6,30 8,00 9,00 12,50 16,00 18,00
KAZETOVÉ JEDNOTKY
4- cestné kompaktní 60 × 60
MMU-AP(…)MH-E
MMU-AP0054MH-E MMU-AP0074MH-E MMU-AP0094MH-E MMU-AP0124MH-E MMU-AP0154MH-E MMU-AP0184MH-E
Výkonový kód 0,60 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00
Chladicí výkon (kW) 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Topný výkon (kW) 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
4- cestné standardní
MMU-AP(…)HP-E
MMU-AP0094HP-E MMU-AP0124HP-E MMU-AP0154HP-E MMU-AP0184HP-E MMU-AP0244HP-E MMU-AP0274HP-E MMU-AP0304HP-E MMU-AP0364HP-E MMU-AP0484HP-E MMU-AP0564HP-E
Výkonový kód 1,00 1,25 1,70 2,00 2,50 3,00 3,20 4,00 5,00 6,00
Chladicí výkon (kW) 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00 9,00 11,20 14,00 16,00
Topný výkon (kW) 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 12,50 16,00 18,00
2- cestné
MMU-AP(…)WH
MMU-AP0072WH MMU-AP0092WH MMU-AP0122WH MMU-AP0152WH MMU-AP0182WH MMU-AP0242WH MMU-AP0272WH MMU-AP0302WH MMU-AP0362WH MMU-AP0482WH MMU-AP0562WH
Výkonový kód 0,8 1,0 1,3 1,7 2,0 2,5 3,0 3,2 4,0 5,0 6,0
Chladicí výkon (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0
Topný výkon (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 8,0 16,0 18,0
1- cestné
MMU-AP(…)YH/SH-E
MMU-AP0074YH-E MMU-AP0094YH-E MMU-AP0124YH-E MMU-AP0154SH-E MMU-AP0184SH-E MMU-AP0244SH-E
Výkonový kód 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00 2,50
Chladicí výkon (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Topný výkon (kW) 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
MEZISTROPNÍ JEDNOTKY
Nízké mezistropní
MMD-AP(…)SPH-E
MMD-AP0054SPH-E MMD-AP0074SPH-E MMD-AP0094SPH-E MMD-AP0124SPH-E MMD-AP0154SPH-E MMD-AP0184SPH-E MMD-AP0244SPH-E MMD-AP0274SPH-E
Výkonový kód 0,60 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00 2,5 3,0
Chladicí výkon (kW) 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 8,0
Topný výkon (kW) 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,0 9,0
Standardní mezistropní
MMD-AP(…)BH(P)-E
MMD-AP0076BH-E MMD-AP0096BH-E MMD-AP0126BH-E MMD-AP0156BH-E MMD-AP0186BH-E MMD-AP0246BH-E MMD-AP0276BH-E MMD-AP0306BH-E MMD-AP0366BH-E MMD-AP0486BH-E MMD-AP0566BH-E
Výkonový kód 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00 2,50 3,00 3,20 4,00 5,00 6,00
Chladicí výkon (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00 9,00 11,20 14,00 16,00
Topný výkon (kW) 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 12,50 16,00 18,00
Vysokotlaké mezistropní – série 4
MMD-AP(…)4H-E
MMD-AP0184H-E MMD-AP0244H-E MMD-AP0274H-E MMD-AP0364H-E MMD-AP0484H-E MMD-AP0724H-E MMD-AP0964H-E
Výkonový kód 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 8,00 10,00
Chladicí výkon (kW) 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 22,40 28,00
Topný výkon (kW) 6,30 8,00 9,00 12,50 16,00 25,00 31,50
Vysokotlaké mezistropní – série 6
MMD-AP(…)6H-E
MMD-AP0186HP-E MMD-AP0246HP-E MMD-AP0276HP-E MMD-AP0366HP-E MMD-AP0486HP-E MMD-AP0566HP-E
Výkonový kód 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00
Chladicí výkon (kW) 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00
Topný výkon (kW) 6,30 8,00 9,00 12,50 16,00 18,00
Větrací jednotky
MMD-AP(…)HFE
MMD-AP0481HFE MMD-AP0721HFE MMD-AP0961HFE
Výkonový kód 5,00 8,00 10,00
Chladicí výkon (kW) 14,00 22,40 28,00
Topný výkon (kW) 8,90 13,90 17,40
PARAPETNÍ JEDNOTKY
Parapetní neopláštěné
MML-AP(…)BH-E
MML-AP0074BH MML-AP0094BH MML-AP0124BH MML-AP0154BH MML-AP0184BH MML-AP0244BH
Výkonový kód 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00 2,50
Chladicí výkon (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Topný výkon (kW) 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
Skříňové
MMF-AP(…)H-E
MMF-AP0156H MMF-AP0186H MMF-AP0246H MMF-AP0276H MMF-AP0366H MMF-AP0486H MMF-AP0566H
Výkonový kód 1,70 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00
Chladicí výkon (kW) 4,50 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00
Topný výkon (kW) 5,00 6,30 8,00 9,00 12,50 16,00 18,00
Parapetní opláštěné
MML-AP(…)NH-E
MML-AP0074NH-E MML-AP0094NH-E MML-AP0124NH-E MML-AP0154NH-E MML-AP0184NH-E
Výkonový kód 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00
Chladicí výkon (kW) 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Topný výkon (kW) 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
34 I TOSHIBA
1050
50
132 568 200 150
72 78
228
023
05
5. 37
7
50
5. 37
7
Přední panel Vzduchový filtr
Tepelný výměník
Montážní panel
Montážní panel
Připojení rozvodů (plyn)
Připojení
kondenzátu Připojení rozvodů (kapalina)
Nasávání
předperforace předperforace
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
* Podmínky měření – délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl.
** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon
*** Modely série „E1“ jsou jednotky bez instalovaného PMV ventilu, dodávané pouze v kombinaci s PMV Kitem RBM-PMV0363E nebo RBM-PMV0903E (dle výkonu)
Nástěnné jednotky (Série 3) Technická data
Vnitřní jednotka MMK- AP0073H(P-E1) *** AP0093H(P-E1) *** AP0123H(P-E1) *** AP0153H(P-E1) *** AP0183H(P-E1) *** AP0243H(P-E1) ***
Chladicí výkon * kW ❄ 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Topný výkon * kW 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
Množství vzduchu m³/h 570 600 600 840 840 1020
Akustický tlak ** dB(A) 35/28 37/28 37/28 41/33 41/33 46/34
Příkon motoru ventilátoru (W) 30 30 30 30 30 30
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 1/2 – 1/4 1/2 – 1/4 5/8 – 3/8
Odvod kondenzátu PVC – ø 16 mm
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,018 0,021 0,021 0,043 0,043 0,05
Vnější rozměry (v × š × h) mm 320 × 1050 × 228 320 × 1050 × 228 320 × 1050 × 228 320 × 1050 × 228 320 × 1050 × 228 320 × 1050 × 228
Hmotnost kg 15 15 15 15 15 15
Nástěnné kompaktní jednotky (Série 4) Technická data
Vnitřní jednotka MMK- AP0074MH-E(MHP-E1) *** AP0094MH-E(MHP-E1) *** AP0124MH-E(MHP-E1) ***
Chladicí výkon * kW ❄ 2,20 2,80 3,60
Topný výkon * kW 2,50 3,20 4,00
Množství vzduchu m³/h 480 510 540
Akustický tlak ** dB(A) 35/29 36/29 37/29
Příkon motoru ventilátoru (W) 30 30 30
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4
Odvod kondenzátu PVC – ø 16 mm
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,017 0,018 0,019
Vnější rozměry (v × š × h) mm 275 × 790 × 208 275 × 790 × 208 275 × 790 × 208
Hmotnost kg 11 11 11
(Jednotky: mm)
MMK-AP0073H – AP0243H, resp. MMK-AP0073HP-E1 – AP0243HP-E1
TOSHIBA I 35
Nezbytné odstupy pro instalaci a údržbu
802
6
48
208
06
572
572
790 Nasávání
Výdech
208
48
572
6
Předperforováno
321
572
Zámek montážního panelu
Připojení
rozvodů (plyn) Připojení rozvodů
(kapalina) Připojení
kondenzátu
60 54.5
802
54.5 60
84
84
0
Předperforováno 6
min. 100
min. 170
min. 170 * min. 300
*(pro připojení na
Flow Selector u S-HRM)
■ Nástěnné jednotky, které nabízí TOSHIBA, jsou ve dvou
různých, atraktivních designech. Kompaktní jednotky série 4
mají menší rozměry než standardní jednotky série 3.
■ Široká lamela na výdechu vzduchu zaručuje optimální distribuci
vzduchu v prostoru.
■ Přesná regulace teploty v topném i chladícím režimu.
■ Základní prachové filtry jsou omyvatelné a pokrývají celou
plochu výměníku.
■ Funkce samočištění: po ukončení provozu chlazení zůstává
ventilátor ještě nějakou dobu v provozu, aby klesla vlhkost
uvnitř jednotky a zamezilo se vzniku plísní.
■ Automatický restart po výpadku napájení.
■ Infra ovládání je standardní součástí balení;
další možnosti ovládání jsou uvedeny na straně 68.
■ Série E1
Při požadavku na velmi tichý provoz pro provozně náročné
prostory jako například ložnice nabízí TOSHIBA nástěnné jednotky
série 3 a 4 bez zabudovaného PMV ventilu, zato s externím
PMV-Kitem. Tyto jednotky přinášejí mnohem tišší provozní
charakteristiky.
■ Externí PMV-Kit dle výkonu
• Model RBM-PMV0363E
pro vnitřní jednotky s výkonem od 2,2 do 3,6 kW
• Model RBM-PMV0903E
pro vnitřní jednotky s výkonem od 4,5 do 8,0 kW
Modely série 3: MMK-AP***3H
Modely série 4: MMK-AP***4MH-E
Nástěnné jednotky
Série 3
Série 4
Série 3 Série 4
Elegantní a účinné:
Nástěnné jednotky TOSHIBA
PMV KIT
(Jednotky: mm)
MMK-AP0074MH-E bis AP0124MH-E, resp. MMK-AP0074MHP-E1 – 0124MHP-E1
36 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
* Podmínky měření – délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl.
** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon
Podstropní jednotky Technická data
Vnitřní jednotka MMC- AP0157HP-E AP0187HP-E AP0247HP-E AP0277HP-E AP0367HP-E AP0487HP-E AP0567HP-E
Chladicí výkon * kW ❄ 4,50 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00
Topný výkon * kW 5,00 6,30 8,00 9,00 12,50 16,00 18,00
Množství vzduchu m³/h 840 960 1440 1440 1860 1860 2040
Akustický tlak ** dB(A) 36/28 37/28 41/29 41/29 44/32 44/35 46/36
Příkon motoru ventilátoru (W) 94 94 94 94 139 139 139
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 1/2 – 1/4 1/2 – 1/4 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8
Odvod kondenzátu PVC – ø 20 mm
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,033 0,034 0,067 0,067 0,083 0,083 0,111
Vnější rozměry (v × š × h) mm 235 × 950 × 690 235 × 950 × 690 235 × 1270 × 690 235 × 1270 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690
Hmotnost kg 24 24 30 30 37 37 37
MMC-AP0157HP-E až AP0567HP-E
Typové označení MMC- A B
AP0157HP-E, AP0187HP-E 906 950
AP0247HP-E, AP0277HP-E 1223 1270
AP0367HP-E, AP0487HP-E, AP0567HP-E 1540 1586
(Jednotky: mm)
Prostup pro přívod rozvodů shora
Prostup pro silovou kabeláž
Prostup pro silový přívod
odvod kondenzátu vlevo
Odvod kondenzátu na levé
straně
Prostup rozvodu z boku
Odvod kondenzátu na
levé straně
Otvor přívodu čerstvého vzduchu Ø 92
(přírubu objednat samostatně)
max. 50
(rozteč závěsů)
Montážní závěsy
Prostup pro kabel ovladače
Prostup pro kabel ovladače
Nezbytné odstupy pro instalaci a údržbu
min. 50
min. 250
Jednotku umístit do horizontální polohy
min. 250
Jednotka:mm
A (rozteč závěsů)
B (rozteč závěsů)
Připojení rozvodů (kapalina) Ø 9,5
Místo instalace IR-přijímače
Připojení rozvodů (plyn) Ø 15,9
TOSHIBA I 37
Typové označení: MMC-AP***HP-E
Podstropní jednotky
■ Vzhled jednotky přináší do každého prostoru vysokou
eleganci a nadčasový design. Zaoblený tvar a klenuté
hrany použijete v každém interiéru.
■ Široká lamela na výdechu vzduchu zajišťuje optimální
proudění a distribuci vzduchu.
■ Vysoká účinnost jednotky díky novému výměníku
s větší teplosměnnou plochou.
■ Vyšší vzduchový výkon ale také nižší hlučnost, to vše
díky novému motoru a optimalizaci proudění vzduchu.
■ Základní prachový omyvatelný filtr kryjící celý výměník.
■ Jednoduchá instalace: možnost osadit samostatně
závěsy a vnitřní jednotku poté na ně snadno zavěsit
pouhým nasunutím.
■ Dálkový infra ovladač jako volitelné příslušenství:
RBC-AX33CE a TCB-AX32E2;
další možnosti ovládání jsou uvedeny na straně 68.
■ Příslušenství na objednávku:
• Čerpadlo kondenzátu TCB-DP31CE s výtlačnou
výškou 600 mm
• Připojovací tvarovky TCB-KP13CE, TCB-KP23CE
• Externí I/O modul TCB-PCUC1E
Komfortní prostředí a teplota
díky přirozenému proudění vzduchu
551 .5 82
16
75
46
781
23
*( ): AP0362 – AP0562
921
231
652
03 101
16.5
351
480
256.5
196.5
5
384 3
105
223.5
163.5
77 47 501
) 381(
*
021
) 731(*
) 913(*
241.5
263
397.5
921
981
337.5
30
105
72 106.5
271
211
44
157
416.5
408
962
323
Z
002
38 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
* Obrázek zobrazuje panel RBC-U31PGP(W)-E
Spodní hrana
podhledu
Perforace otvoru přívodu
čerstvého vzduchu
Ø 100 mm
690±20 (rozteč závěsů)
Revizní otvor
(450 × 450)
Max. 300
Spodní hrana
podhledu
Ocelový závěs
M10 nebo W3/8 Vývod kondenzátu
Připojení rozvodů
(plyn)
Připojení rozvodů
(kapalina)
Připojeni silové kabeláže
min. 1000 min. 1000
(Jednotky: mm)
min. 1000
min. 15
min. 15
Perforace pro boční výdech 150 mm
(též z druhé strany jednotky)
Perforace pro boční výdech
Ø 150 mm
Krycí panel (samostatné příslušenství)
Spodní hrana podhledu
Dimenzování odvodu kondenzátu
Nezbytné odstupy pro instalaci a údržbu
max. převýšení 661
k vývodu kondenzátu
max. převýšení 850
k spodní straně podhledu
780 (rozteč závěsů)
950 (panel – vnější rozměry)
860 až 910 (stropní otvor)
860 až 910 (stropní otvor)
950 (panel – vnější rozměry)
Pohled Z
4- cestné kazetové jednotky Technická data
Vnitřní jednotka MMU- AP0094HP-E AP0124HP-E AP0154HP-E AP0184HP-E AP0244HP-E
Chladicí výkon * kW ❄ 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Topný výkon * kW 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
Množství vzduchu m³/h 800 800 930 1050 1290
Akustický tlak ** dB(A) 30/27 30/27 31/27 32/27 35/28
Příkon motoru ventilátoru (W) 14 14 14 14 20
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 1/2 – 1/4 1/2 – 1/4 5/8 – 3/8
Odvod kondenzátu PVC – ø 25 mm
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,021 0,021 0,023 0,026 0,036
Vnější rozměry (v × š × h) mm 256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
Hmotnost kg 18 + (4) 18 + (4) 20 + (4) 20 + (4) 20 + (4)
Vnitřní jednotka MMU- AP0274HP-E AP0304HP-E AP0364HP-E AP0484HP-E AP0564HP-E
Chladicí výkon * kW ❄ 8,00 9,00 11,20 14,00 16,00
Topný výkon * kW 9,00 10,00 12,50 16,00 18,00
Množství vzduchu m³/h 1290 1320 1970 2130 2130
Akustický tlak ** dB(A) 35/28 38/30 43/32 46/33 46/33
Příkon motoru ventilátoru (W) 20 20 68 72 72
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8
Odvod kondenzátu PVC – ø 25 mm
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,036 0,043 0,088 0,112 0,112
Vnější rozměry (v × š × h) mm 256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
256 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
319 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
319 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
319 × 840 × 840
(30 × 950 × 950)
Hmotnost kg 20 + (4) 20 + (4) 25 + (4) 25 + (4) 25 + (4)
MMU-AP0094HP-E až MMU-AP0564HP-E
*
Podmínky měření – délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl.
** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon
() Údaje v závorce pro krycí panely
Krycí panel: RBC-U31PGP(W)-E pro široký proud vzduchu
Krycí panel: RBC-U31PGSP(W)-E pro přímý proud vzduchu
Box s elektronikou 518 (výdech vzduchu)
TOSHIBA I 39
TCB-BC1602UE
TCB-GB1602UE
RBC-U31PG(W)-E
RBC-U31PGS(W)-E
RBC-U31PGS(WS)-E
TCB-FF101URE2
TCB-GFC1602UE
TCB-SP1602UE
Typové označení: MMU-AP *** 4HP-E
4- cestné
kazetové jednotky
(1) Synchronní pohyb
(současný)
(2) Pohyb diagonálně protiběžný (3) Střídavý pohyb
kolem dokola
Krycí panel
RBC-U31PGP(W)-E
Speciální uspořádání tvaru
výdechových lamel umožňuje
široké proudění vzduchu po
celém obvodu, všema směry.
Exklusivní řešení TOSHIBA!
Krycí panel
RBC-U31PGSP(W)-E
Uspořádání a tvar lamel, který
umožňuje přesné směrování
proudu vzduchu ve čtyřech
přímých, nezávislých proudech.
■ Individuální nastavení a dokonalé proudění vzduchu podle
potřeb uživatele díky čtyřem motorům, které pohánějí každou
lamelu samostatně a nezávisle.
■ Nastavení každé lamely samostatně: každou ze čtyř lamel lze
samostatné nastavit do požadovaného směru nebo režimu
výdechu.
■ Tři režimy stálého pohybu výdechových lamel.
■ Elegantní nadčasový design krycích panelů, dvě varianty
panelu – pro široký nebo pro přímý proud vzduchu.
■ Snadná instalace do podhledu díky nízké výšce jednotky
■ Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího
ventilátoru.
■ Dálkový infra ovladač jako volitelné příslušenství:
RBC-AX32U(W)-E a TCB-AX32E2; další možnosti ovládání jsou
uvedeny na straně 68.
■ Příslušenství na objednávku:
• Krycí panel RBC-U31PGP(W)-E a RBC-U31PGSP(W)-E
• Příruba pro přívod čerstvého vzduchu TCB-FF101URE2
Nejúspornější provedení klimatizace
s vynikající distribucí vzduchu
Příruba pro přívod čerstvého vzduchu
177
235 235
207
29
175
149
64
0,5 7
241 46 5, 863
5, 023 97,5
0,5 7 501
55
36
431
5, 541
5, 022
862 72
39
5, 931
5, 091
214
φ162
105 256
42
142
120
158
21
148
501 39
5, 541
105
φ
300
002
162
40 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Perforace otvoru pro
boční výdech
Ø 150 mm
Perforace otvoru
pro přívod čerstvého vzduch
Ø 100 mm Spodní hrana podhledu
Box s elektronikou
525 (vzdálenost závěsů)
Vnější rozměry 575
Rozteč závěsů 525
700 (vnější rozměry panelu)
595 až 660 (rozměry otvoru do podhledu)
595 až 660 (stropní otvor)
700 (vnější rozměry panelu)
Připojení rozvodů
(plyn)
Ocelový závěs M10 nebo W3/8
Odvod kondenzátu
Spodní hrana podhledu
Připojeni silové kabeláže
Krycí panel
Perforace otvoru pro boční výdech
Ø 150 mm
Připojení rozvodů
(kapalina)
Spodní hrana
podhledu
Revizní otvor
(450 × 450)
Spodní hrana podhledu
Vnitřní
jednotka
Překážka
Převýšení
max 827,5
Převýšení max. 850
595 až 660 (stropní otvor)
595 až 660 (stropní otvor)
Vnější rozměry 575
Nezbytné odstupy pro instalaci a údržbu
Dimenzování odvodu
kondenzátu
min. 1000 min. 1000
(Jednotky: mm)
min. 1000
min. 15
min. 15
MMU-AP0054MH-E až MMU-AP0184MH-E
Kompaktní 4- cestné kazetové jednotky 60 × 60 Technická data
Vnitřní jednotka MMU- AP0054MH-E AP0074MH-E AP0094MH-E AP0124MH-E AP0154MH-E AP0184MH-E
Chladicí výkon * kW ❄ 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Topný výkon * kW 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
Množství vzduchu m³/h 486 552 570 594 660 762
Akustický tlak ** dB(A) 35/28 36/28 37/28 37/29 40/30 44/34
Příkon motoru ventilátoru (W) 60 60 60 60 60 60
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 5/8 – 1/4 5/8 – 1/4
Odvod kondenzátu PVC
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,034 0,034 0,036 0,038 0,041 0,052
Vnější rozměry (v × š × h) mm 268 × 575× 575 (27 × 700 × 700)
Hmotnost kg 17 (+3) 17 (+3) 17 (+3) 17 (+3) 17 (+3) 17 (+3)
*
Podmínky měření – délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl.
** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon
() Údaje v závorce pro krycí panely
Krycí panel: RBC-UM11PGP(W)-E
TOSHIBA I 41
3.5 m
Typové označení: MMU-AP *** 4MH-E
Kompaktní 4- cestné
kazetové jednotky
60 × 60
■ Elegantní design se čtyřmi výdechovými otvory, které jsou
opatřeny výdechovými lamelami, které so po vypnutí plně
zavřou a tím ještě podtrhují elegantní vzhled panelu.
■ Díky svým rozměrům korpusu 575 × 575 mm a výšce pouze
268 mm je jednotka určena hlavně do podhledů s rastrem
600 × 600 mm. Ideální do prostorů o výšce stropů do 3,5 m.
■ Instalaci usnadňují závěsy ukryté pod rohovými díly krycího
panelu. Po jejich sejmutí je možné snadno upravit přesnou
výškovou aretaci jednotky.
■ Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího
ventilátoru.
■ Dálkový infra ovladač jako volitelné příslušenství: TCB-AX32E2;
další možnosti ovládání jsou uvedeny na straně 68.
■ Příslušenství na objednávku:
• Krycí panel RBC-UM11PG(W)-E
• Příruba pro přívod čerstvého vzduchu TCB-FF101URE2
Perfektní řešení klimatizace
pro všechny rastrové podhledy
Příruba pro přívod čerstvého vzduchu
TCB-FF101URE2
Maximální výška místnosti
42 I TOSHIBA
Nezbytné odstupy pro
instalaci a údržbu
151
77
20 295
880 Rozteč závěsů
1000~1010 Otvor v podhledu
1050 Venkovní rozměry krycího panelu
Rozteč závěsů
680
620
380
Venkovní rozměry
Otvor v podhledu
krycího panelu
Řídící elektronika
Ocelový závěs 4x M10
(není v dodávce)
Spodní hrana
podhledu Krycí panel (samostatná položka)
815 Montážní otvor pro infrapřijímač
Nastavení aretace ke stropu
max. 609
max. 850
max. 300
Spodní strana podhledu
Dimenzování odvodu kondenzátu
Připojení kabeláže
189
137.5 147.5
185 80 20
570
95 190
241
103
Připojení rozvodů
(kapalina)
Připojení
rozvodů (sání)
Odvod kondenzátu
Perforace přívodu
čersvého vzduchu
(jen na opačné straně!)
min. 1000
min. 5
Perforace přívodu
čersvého vzduchu
(jen na opačné straně!)
103
Připojení kabeláže
242
137.5 147.5
185 80 20
95 190
291
Připojení rozvodů
(kapalina)
Připojení
rozvodů (sání)
Odvod kondenzátu
77
Řídící elektronika
Rozteč závěsů
680
620
380
Venkovní rozměry
Otvor v podhledu
krycího panelu
570
Nezbytné odstupy pro
instalaci a údržbu
151
20 345
1180
1245 Rozteč závěsů
1365~1357 Otvor v podhledu
1415 Venkovní rozměry krycího panelu
Ocelový závěs
4x M10 (není v dodávce)
Spodní hrana
podhledu Krycí panel (samostatná položka)
Montážní otvor pro infrapřijímač
Nastavení aretace ke stropu max. 559 max. 850
max. 300
Spodní strana podhledu
Dimenzování odvodu kondenzátu
min. 1000
min. 5
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
2- cestné kazetové jednotky Technická data
Vnitřní jednotka MMU- AP0072WH AP0092WH AP0122WH AP0152WH AP0182WH
Chladicí výkon * kW ❄ 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Topný výkon * kW 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
Množství vzduchu m³/h 558 558 558 600 900
Akustický tlak ** dB(A) 34/30 34/30 34/30 35/30 35/30
Příkon motoru ventilátoru (W) 20 20 20 20 30
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 1/2 – 1/4 1/2 – 1/4
Odvod kondenzátu PVC – ø 25 mm
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,029 0,029 0,029 0,03 0,044
Vnější rozměry (v × š × h) mm 295 × 815 × 570
(20 × 1050 × 680)
295 × 815 × 570
(20 × 1050 × 680)
295 × 815 × 570
(20 × 1050 × 680)
295 × 815 × 570
(20 × 1050 × 680)
345 × 1180 × 570
(20 × 1415 × 680)
Hmotnost kg 19 + (10) 19 + (10) 19 + (10) 19 + (10) 26 + (14)
Vnitřní jednotka MMU- AP0242WH AP0272WH AP0302WH AP0362WH AP0482WH AP0562WH
Chladicí výkon * kW ❄ 7,10 8,00 9,00 11,20 14,00 16,00
Topný výkon * kW 8,00 9,00 10,00 12,50 16,00 18,00
Množství vzduchu m³/h 1050 1050 1260 1740 1800 2040
Akustický tlak ** dB(A) 38/33 38/33 40/34 42/36 43/37 46/39
Příkon motoru ventilátoru (W) 40 40 50 70 70 70
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8
Odvod kondenzátu PVC – ø 25 mm
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,054 0,054 0,064 0,076 0,088 0,117
Vnější rozměry (v × š × h) mm 345 × 1180 × 570
(20 × 1415 × 680)
345 × 1180 × 570
(20 × 1415 × 680)
345 × 1180 × 570
(20 × 1415 × 680)
345 × 1600 × 570
(20 × 1835 × 680)
345 × 1600 × 570
(20 × 1835 × 680)
345 × 1600 × 570
(20 × 1835 × 680)
Hmotnost kg 26 + (14) 26 + (14) 26 + (14) 36 + (14) 36 + (14) 36 + (14)
*
Podmínky měření – délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl.. ** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon
() Údaje v závorce pro krycí panely
Krycí panel : RBC-UW283PG(W)-E, RBC-UW803PG(W)-E, RBC-UW1403PG(W)-E
MMU-AP0072WH až AP0152WH
MMU-AP0182WH až AP0302WH
(Jednotky: mm)
(Jednotky: mm)
TOSHIBA I 43
Montážní otvor pro infrapřijímač Nastavení aretace ke stropu
Řídící elektronika
Rozteč závěsů
680
620
380
Venkovní rozměry
Otvor v podhledu
krycího panelu
Perforace přívodu
čersvého vzduchu
(jen na opačné straně!)
137.5 147.5
570
103
Připojení kabeláže
242
185 80 20
95 190
291
Připojení rozvodů
(kapalina)
Připojení
rozvodů (sání)
Odvod kondenzátu
77
151
120
255
20 345
1665 Rozteč závěsů
1785~1795 Otvor v podhledu
1835 Venkovní rozměry krycího panelu
Ocelový závěs 4x M10
(není v dodávce)
Spodní hrana
podhledu Krycí panel (samostatná položka)
1600
max. 559
max. 850
max. 300
Spodní strana podhledu
Dimenzování odvodu kondenzátu
Nezbytné odstupy pro
instalaci a údržbu
min. 1000 min. 5
2- cestné
kazetové jednotky
Příruba pro přívod čerstvého vzduchu
TCB-FF151US-E
MMU-AP0362WH až AP0562WH
Typové označení: MMU-AP *** 2WH
■ Elegantní design s plochým spodním panelem a dvěma
lamelami na výdechu vzduchu.
■ 11 výkonových typů (od 2,2 do 16,0 kW chladicího výkonu).
■ Vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlakem 850 mm.
■ Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího
ventilátoru.
■ Dálkový infra ovladač jako volitelné příslušenství:
RBC-AX23UW(W)-E a TCB-AX32E2;
další možnosti ovládání jsou uvedeny na straně 68.
■ Příslušenství na objednávku:
• Krycí panely: RBC-UW283PG(W)-E, RBC-UW803PG(W)-E,
RBC-UW1403PG(W)-E
• Příruba pro přívod čerstvého vzduchu TBC-FF151US-E
Kompaktní design
ale velký rozsah výkonu
(Jednotky: mm)
44 I TOSHIBA
Nezbytné odstupy pro
instalaci a údržbu
Dimenzování odvodu kondenzátu
Krycí stropní panel
(příslušenství)
1050
074
330
(vzdálenost
závěsu)
400 (vnější
rozměry zařízení)
430 (stropní otvor)
1050 (vnější rozměry panelu)
890 (vzdálenost závěsů)
20 1010 (stropní otvor) 20
02 0
150 2
225 100
002
021
041
532 81
58
( )
Napojení kondenzátu
Připojení rozvodů
(sání)
Připojení rozvodů
(kapalina)
Připojení napájení
PVC ø32 mm
(vnitřní ø25mm)
400
Ochranný plech
850 (vnější rozměry zařízení)
110 395 455 50
Střed panelu Ocelový závěs
M10 nebo W3/8
Spodní strana podhledu Výdech vzduchu
Nasávání vzduchu
Lamela výstupu
Min. 100
Min. 200 Min. 245
Min. 100
Spodní strana podhledu
Max. 100
Převýšení max. 350
Převýšení max. 150
470 (vnější
rozměry panelu)
Šrouby panelu (celkem 5 kusů)
Nezbytné odstupy pro
instalaci a údržbu
Připojení rozvodů (plyn)
Připojení rozvodů (kapalina)
Krycí stropní panel (příslušenství)
1230
008
800 (vnější rozměry panelu)
(rozteč závěsů) 475 001 531
710 (vnější rozměry jednotky)
760 (rozměr otvoru v podhledu)
022
1230 (vnější rozměr panelu)
1060 (rozteč závěsů)
1190 (stropní otvor) 20
02
20
02
67 4. 37
02 002
39
Spodní hrana podhledu Perforace otvoru pro boční výdech
Ocelový závěs M10 nebo W3/8
Perforace otvoru přívodu
čerstvého vzduchu Ø92mm
ø112
112
221 332
154
08
94
Připojeni odvodu
kondenzátu
612
06 34
Připojení kabeláže
72
1000 (vnější rozměr jednotky)
706
Spodní hrana podhledu
Max. 140
Převýšení
max. 850
Min. 205
Podhled Min. 1000
Překážka
Min. 200
Min. 1000
Dimenzování odvodu kondenzátu Převýšení max. 696
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
1-cestné kazetové jednotky Technická data
Vnitřní jednotka MMU- AP0074YH-E AP0094YH-E AP0124YH-E AP0154SH-E AP0184SH-E AP0244SH-E
Chladicí výkon * kW ❄ 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Topný výkon * kW 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
Množství vzduchu m³/h 540 540 540 750 780 1140
Akustický tlak ** dB(A) 42/34 42/34 42/34 37/32 38/34 45/37
Příkon motoru ventilátoru (W) 22 22 22 30 30 30
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 1/2 – 1/4 1/2 – 1/4 5/8 – 3/8
Odvod kondenzátu PVC – ø 25 mm
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,053 0,053 0,053 0,042 0,046 0,075
Vnější rozměry (v × š × h) mm 235 × 850 × 400
(18 × 1050 × 470)
235 × 850 × 400
(18 × 1050 × 470)
235 × 850 × 400
(18 × 1050 × 470)
200 × 1000 × 710
(20 × 1230 × 800)
200 × 1000 × 710
(20 × 1230 × 800)
200 × 1000 × 710
(20 × 1230 × 800)
Hmotnost kg 22 + (3,5) 22 + (3,5) 22 + (3,5) 21 + (5,5) 21 + (5,5) 22 + (5,5)
*
Podmínky měření – délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl.. ** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon
() Údaje v závorce pro krycí panely
Krycí panel : RBC-UY136PG, RBC-US21PGE
MMU-AP0074YH-E až AP0124YH-E
MMU-AP0154SH-E až AP0244SH-E
(Jednotky: mm)
(Jednotky: mm)
TOSHIBA I 45
1-cestné
kazetové jednotky
Manžeta výdechu z boku jednotky
TCB-BUS21HWE
Příruba pro přívod čerstvého vzduchu
TCB-FF101URE2 Krycí panel
RBC-US21PGE
Typové označení: MMU-AP *** 4YH-E / 4SH-E
■ Decentní design, elegantní krycí panel s jednou lamelou na
výdechu vzduchu.
■ Ideální pro místnosti s požadavkem výstupu vzduchu jedním
výdechem nebo malé místnosti s podhledem.
■ Vestavěné čerpadlo kondenzátu.
■ Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího
ventilátoru.
■ Dálkový infra ovladač jako volitelné příslušenství:
RBC-AX33CE a TCB-AX32E2;
další možnosti ovládání jsou uvedeny na straně 68.
■ Příslušenství na objednávku:
• Krycí panely RBC-UY136PG (série YH),
RBC-US21PGE (série SH)
• Příruba pro přívod čerstvého vzduchu TCB-FF101URE2
Optimální pro malé prostory
nebo pro přesnou a komfortní instalaci
46 I TOSHIBA
50 50
275
355
345
22 18
108
37 232
170
136
117.5
233
18 20 233
570
650
20
229 64
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Mezistropní standardní jednotky Technická data
Vnitřní jednotka MMD- AP0076BHP-E AP0096BHP-E AP0126BHP-E AP0156BHP-E AP0186BHP-E
Chladicí výkon * kW ● 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Topný výkon * kW ● 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
Množství vzduchu m³/h 540 570 570 800 800
Akustický tlak ** dB(A) 29/23 30/23 30/23 33/25 33/25
Příkon motoru ventilátoru (W) 150 150 150 150 150
Max. externí statický tlak Pa 120 120 120 120 120
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 1/2 – 1/4 1/2 – 1/4
Odvod kondenzátu PVC – ø 25 mm
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,038 0,043 0,043 0,062 0,062
Vnější rozměry (v × š × h) mm 275 × 700 × 750 275 × 700 × 750 275 × 700 × 750 275 × 700 × 750 275 × 700 × 750
Hmotnost kg 23 23 23 23 23
Vnitřní jednotka MMD- AP0246BHP-E AP0276BHP-E AP0306BHP-E AP0366BHP-E AP0486BHP-E AP0566BHP-E
Chladicí výkon * kW ● 7,10 8,00 9,00 11,20 14,00 16,00
Topný výkon * kW ● 8,00 9,00 10,00 12,50 16,00 18,00
Množství vzduchu m³/h 1200 1200 1260 1920 2100 2100
Akustický tlak ** dB(A) 36/27 36/27 36/27 40/33 40/33 40/33
Příkon motoru ventilátoru (W) 150 150 150 250 250 250
Max. externí statický tlak Pa 120 120 120 120 120 120
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8
Odvod kondenzátu PVC – ø 25 mm
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,077 0,077 0,094 0,172 0,198 0,198
Vnější rozměry (v × š × h) mm 275 × 1000 × 750 275 × 1000 × 750 275 × 1000 × 750 275 × 1400 × 750 275 × 1400 × 750 275 × 1400 × 750
Hmotnost kg 30 30 30 40 40 40
*
Podmínky měření – délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl..
** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon
MMD-AP0076BHP-E až AP0566BHP-E
Typové označení MMD- A B C D
AP0076BHP-E, AP0096BHP-E, AP0126BHP-E 765 700 640 654
AP0156BHP-E, AP0186BHP-E 765 700 640 654
AP0246BHP-E, AP0276BHP-E, AP0306BHP-E 1065 1000 940 935,5
AP0366BHP-E, AP0486BHP-E, AP0566BHP-E 1465 1400 1340 1349
Spodní nasávání vzduchu
Vnější rozměry 650
Vnější rozměry 750
Vnější rozměry B
Rozměry otvorů pro zavěšení A
Vnitřní C
180 vnitřní
vnější rozměry
Ø 125 Preforace otvoru
přívodu čerstvého vzduchu
Box s elektronikou
Vzduchový filtr Prostup pro kabel
Odvod kondenzátu
Připojení rozvodů Ø 9,5
(sání)
Připojení rozvodů Ø 6,4
(kapalina)
Odvod kondenzátu
1 % spád min.
D
25 25 750
275
Nezbytné odstupy pro instalaci a údržbu
Výstup vzduchu
Strop
podlaha
Revizní otvor min. 100
min. 70
min. 250
min. 5 min. 70
(Jednotky: mm)
TOSHIBA I 47
694 994
TCB-SF56C6BE TCB-SF80C6BE
1394 175
74
263
Ø200
TCB-SF160C6BE
Mezistropní
standardní jednotky
Manžeta Kompatibilní
TCB-SF56C6BE MMD-AP0076/0096/0126/0156/0186BHP-E
TCB-SF80C6BE MMD-AP0246/0276/0306BHP-E
TCB-SF160C6BE MMD-AP0366/0486/0566BHP-E
Pro standardní mezistropní jednotky řady 6 jsou k dispozici následující připojovací manžety:
Vnější rozměry
Typové označení: MMD-AP***BHP-E
■ Decentní zcela skrytá instalace v mezistropu, která nenarušuje
vzhled interiéru.
■ Rozsáhlé možnosti instalace.
■ Vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlačnou výškou 550 mm.
■ Externí statický tlak ventilátoru až 110 Pa umožňuje velkou
variabilitu rozvodů vzduchu a tím i optimální rozložení výdechů
a teploty v interiéru.
■ Dálkový infra ovladač jako volitelné příslušenství: TCB-AX32E2;
další možnosti ovládání jsou uvedeny na straně 68.
■ Příslušenství na objednávku:
• Manžety pro připojení rozvodů (2,3,4 výdechy)
Zcela diskrétní instalace
a skryté rozvody vzduchu
Připojovací manžeta pro mezistropní jednotky řady 6
(Jednotky: mm)
48 I TOSHIBA
Nezbytné odstupy pro instalaci a údržbu
Min. 5
210
Min. 100 Min. 250
Výdech Min. 235
50 50
Min. 5 Min. 5
Min. 50
210 210 Min. 235 Min. 235
Min. 2500
Podlaha Podlaha
Podhled Nasávání Podhled
Nasávání zespoda Nasávání ze zadní strany
645 Min. 300
745
645 945 (1240)
Min. 2500
Nasávání
115 76 76
910 (1295)
273
953
224
205
103
31
163
33
04
803 (vnitřní) 21
75
012
168 (vnitřní) 12 12
21
021
805 (1100)
91
546
861 02
Základní filtr Připojení rozvodů
Připojení kondenzátu
Montážní úchyt
Přívod čerstvého
vzduchu (perforace)
08
80 59
φ4 – 4
29φ
>ABS <
845 (1140)
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Typové označení MMDAP0054SPH-E
AP0074SPH-E
AP0094SPH-E
AP0124SPH-E
AP0154SPH-E
AP0184SPH-E
AP0244SPH-E
AP0274SPH-E
Mezistropní nízké jednotky Technická data
Vnitřní jednotka MMD- AP0054SPH-E AP0074SPH-E AP0094SPH-E AP0124SPH-E
Chladicí výkon * kW ❄ 1,70 2,20 2,80 3,60
Topný výkon * kW 1,90 2,50 3,20 4,00
Množství vzduchu m³/h 490 540 540 600
Akustický tlak ** spodní přívod vzduchu dB(A) 35/30 36/30 36/30 38/32
přívod vzduchu ze zadní strany dB(A) 27/24 28/24 28/24 29/25
Příkon motoru ventilátoru (W) 60 60 60 60
Max. externí statický tlak Pa 46 46 46 45
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4
Odvod kondenzátu mm 25
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,039 0,039 0,039 0,043
Vnější rozměry (v × š × h) mm 210 × 845 × 645 210 × 845 × 645 210 × 845 × 645 210 × 845 × 645
Hmotnost kg 22 22 22 22
Vnitřní jednotka MMD- AP0154SPH-E AP0184SPH-E AP0244SPH-E AP0274SPH-E
Chladicí výkon * kW ❄ 4,50 5,60 7,10 8,00
Topný výkon * kW 5,00 6,30 8,00 9,00
Množství vzduchu m³/h 690 780 1080 1080
Akustický tlak ** spodní přívod vzduchu dB(A) 39/33 40/36 49/44 49/44
přívod vzduchu ze zadní strany dB(A) 32/28 33/29 38/33 38/33
Příkon motoru ventilátoru (W) 60 60 120 120
Max. externí statický tlak Pa 45 44 42 42
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 1/2 – 1/4 1/2 – 1/4 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8
Odvod kondenzátu mm 25
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,045 0,054 0,105 0,105
Vnější rozměry (v × š × h) mm 210 × 845 × 645 210 × 845 × 645 210 × 1140 × 645 210 × 1140 × 645
Hmotnost kg 23 23 29 29
MMD-AP0054SPH-E až AP0184SPH-E (AP0244SPH-E a AP0274SPH-E)
*
Podmínky měření – délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl..
** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon
(Jednotky: mm)
TOSHIBA I 49
Mezistropní
nízké jednotky
Příruba přívodu čerstvého vzduchu
TCB-FF101URE2
Typové označení: MMD-AP***SPH-E
■ Nenápadná instalace v nízkém mezistropu, která nenarušuje
estetiku interiéru.
■ Rozšíření modelové řady o jednotku s výkonem 1,7 kW pro
hotelové aplikace.
■ Extrémně nízká výška jednotky pouze 210 mm.
■ Vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlačnou výškou 850 mm.
■ Možnost přívodu čerstvého vzduchu pomocí externího
ventilátoru.
■ Dálkový infra ovladač jako volitelné příslušenství: TCB-AX32E2;
další možnosti ovládání jsou uvedeny na straně 68.
■ Příslušenství na objednávku:
• Příruba pro přívod čerstvého vzduchu TCB-FF101URE2
Skvělé pro hotelové aplikace
a při malém prostoru v podhledu
50 I TOSHIBA
Nezbytné
odstupy pro
instalaci a údržbu
740
105
110
53
03
53
04 09
083
60
700 (rozteč závěsů)
Výdech
660
017 07 07
Otvory pro zavěšení
(4- ø12×72)
Box s elektronikou
Otvory pro vstup
kabeláže Ø26 mm
(spodní strana boxu
s elektronikou)
Připojení
rozvodů
(sání)
připojení
rozvodů
(kapalina)
odvod
kondenzátu
(VP25)
850
(182) 426 242
348 348 77
) 141( 622 31 ) 141( 622 31
Výdech
Výdech
Otvory pro napojení
manžety (6x M6)
Otvory pro
napojení manžety (4x M6)
Levá strana
AP0181H

AP0271H
Levá strana
AP0361H
Nasávání
Otvory pro napojení
manžety (6x M6)
150 (150) 71 613 ) 74(
275 275
70
53 03
850
Z
Pohled Z
Min.
500
Min.
1000
Revizní otvor
600 Servisní
odstup
Servisní
odstup
1200
(202) 316 164 316
) 141( 622 31
) 74( 613 71
105
110
53
03
53
04 09
083
60
660
Připojení
rozvodů
(sání)
připojení
rozvodů
(kapalina)
Výdech
Otvory pro napojení
manžety (8x M6)
150 300 300 300 (150)
Otvory pro napojení
manžety (8x M6)
(4- ø12×72)
Box s elektronikou
740
700 (rozteč závěsů)
0601 07 07
Otvory pro vstup
kabeláže Ø26 mm
(spodní strana boxu
s elektronikou)
Nasávání
Z
Výdech
odvod
kondenzátu (VP25)
Revizní otvor
600 Servisní
odstup
58
Levá strana
Pohled Z
Otvory pro zavěšení
Nezbytné
odstupy pro
instalaci a údržbu
Min.
500
Min.
1000
Servisní
odstup
Nezbytné
odstupy pro
instalaci a údržbu
Levá strana
Pohled Z
Z
odvod
kondenzátu
(VP25)
Připojení
rozvodů
(sání)
1250
190 250 250 250 250
624
698
13
074
604 53 92
051 002
54
Výdech
Otvory pro napojení
manžety (10x M6)
Otvory pro napojení
manžety (10x M6)
připojení
rozvodů
(kapalina)
250 250 250 250 190
073 56
Min.
200
Min.
1000
Revizní otvor
1000 Servisní
odstup
Servisní
odstup
1260 (rozteč závěsů)
0831 001
Box s elektronikou Otvory pro zavěšení (4xø12×92)
1328
1288 (rozteč závěsů)
Výdech Nasávání
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Mezistropní vysokotlaké jednotky Technická data
Vnitřní jednotka MMD- AP0184H-E AP0244H-E AP0274H-E AP0364H-E AP0484H-E AP0724H-E AP0964H-E
Chladicí výkon * kW ❄ 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 22,40 28,00
Topný výkon * kW 6,30 8,00 9,00 12,50 16,00 25,00 31,50
Množství vzduchu m³/h 900 1320 1320 1600 2100 3600 4200
Akustický tlak ** dB(A) 37 40 40 40 40 49 50
Příkon motoru ventilátoru (W) 160 160 160 260 260 370 × 3 370 × 3
Max. externí statický tlak Pa 196 196 196 196 196 196 196
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 1/2 – 1/4 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 7/8 – 1/2 7/8 – 1/2
Odvod kondenzátu 25 (se závitem)
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,184 0,299 0,299 0,368 0,414 1,2 1,26
Vnější rozměry (v × š × h) mm 380 × 850 × 660 380 × 850 × 660 380 × 850 × 660 380 × 850 × 660 380 × 1200 × 660 470 × 1380 × 1250 470 × 1380 × 1250
Hmotnost kg 50 52 52 56 67 150 150
*
Standardní délky potrubí: hlavní potrubí 5 m, připojovací potrubí 2,5 m, převýšení 0 m.
** Skutečné hodnoty akustického tlaku bývají při provozu obecně vyšší než jmenovité hodnoty díky vlivu hluku na pozadí
MMD-AP0184H-E až
MMD-AP0364H-E MMD-AP0484H-E MMD-AP0724H-E,
MMD-AP0964H-E
(Jednotky: mm) (Jednotky: mm) (Jednotky: mm)
TOSHIBA I 51
Mezistropní vysokotlaké
jednotky
Mezistropní vysokotlaké jednotky Technická data
Vnitřní jednotka MMD- *** AP0186HP-E *** AP0246HP-E *** AP0276HP-E *** AP0366HP-E *** AP0486HP-E *** AP0566HP-E
Chladicí výkon * kW ❄ 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00
Topný výkon * kW 6,30 8,00 9,00 12,50 16,00 18,00
Množství vzduchu m³/h 800 1200 1200 1920 2100 2400
Akustický tlak ** dB(A) 37 38 38 41 42 45
Příkon motoru ventilátoru (W) 250 250 250 350 350 350
Max. externí statický tlak Pa 200 200 200 200 200 200
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 1/2 – 1/4 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8 5/8 – 3/8
Odvod kondenzátu 25
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 85 115 115 198 230 290
Vnější rozměry (v × š × h) mm 298 × 1000 × 750 298 × 1000 × 750 298 × 1000 × 750 298 × 1400 × 750 298 × 1400 × 750 298 × 1400 × 750
Hmotnost kg 34 34 34 43 43 43
* Standardní délky potrubí: hlavní potrubí 5 m, připojovací potrubí 2,5 m, převýšení 0 m.
** Skutečné hodnoty akustického tlaku bývají při provozu obecně vyšší než jmenovité hodnoty díky vlivu hluku na pozadí
*** Rozměrové výkresy na vyžádání od 2Q 2015
Typové označení: MMD-AP***4H-E (série 4)
NOVÉ – Typové označení: MMD-AP***6HP-E (série 6)
■ Vysoká variabilita rozvodů připojeného VZT potrubí
■ Perfektní rozložení proudění vzduchu a teploty v místnosti
díky možnostem délky rozvodů vzduchu, jejich větvení
a počtu výdechů vzduchu díky vysokému externímu
statickému tlaku vzduchu
Vlastnosti série 4 – jednotky MMD-AP***4H-E
■ Rozsah výkonu od 5,6 až do 28 kW
■ Externí statický tlak až 196 Pa (volba ze 3 stupňů vzduchového
výkonu)
■ Čerpadlo kondenzátu jako volitelné příslušenství (typové
označení TCB-DP31DE, TCB-DP32DE)
Vlastnosti série 6 – jednotky MMD-AP***6HP-E
■ Nové provedení a rozměry: kompaktní a nízký design, nízká
hmotnost jednotky
■ Rozsah výkonu od 5,6 až do 14 kW
■ Externí statický tlak 50 Pa až 200 Pa
(volba ze 7 stupňů vzduchového výkonu)
■ Čerpadlo kondenzátu je součástí jednotky (výtlak až 850 mm)
■ Funkce úspory energie – možnost omezení na 100/75/50%
výkonu jednotky
Pro silné proudění vzduchu
a výkonné chlazení a topení
Série 4H-E
Série 6HP-E
52 I TOSHIBA
Nezbytné odstupy pro instalaci a údržbu
Revizní otvor 600
0001 Min.
002
Min.
002
Servisní odstup
Servisní odstup
Větrací
jednotka
0481 4- ø12 x 40
0721, 0961 4- ø12 x 92
Typ
Oválné otvory pro závěsy M10
1288 (rozteč závěsů)
1328 Rozměr otvoru Š x D
001
B (rozteč závěsů)
A
1262
Revizní
otvor
006
600
Příklad instalace
rozvodu chladiva
(K) Rozměr příruby na výdechu
(příslušenství větrací jednotky)
073 18 14
C
Výstupní otvor
60
23
D E F
M – připojení rozvodu (plyn)
N – připojení
rozvodu (kapalina)
294
74
612 850
704
528.5
15 604
051
53
Box s elektronikou
Nasávání
G H I J
1262 Čidlo teploty výdechu (L) Příruba sání vzduchu
(příslušenství větrací jednotky)
145.5
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
* Podmínky měření:
Chlazení: teplota venkovní 33°C TK / 28°C FK, teplota požadovaná 18°C
Topení: teplota venkovní 0°C TK / -2,9°C FK, teplota venkovní 25°C
Rozvody chladiva: délka 7,5m / převýšení 0 m
** Když rozdíl teploty čerstvého vzduchu a požadované teploty < 3 °C není vzduch teplotně upravován a běží jen ventilace.
Pokud je venkovní teplota < 19°C běží pouze přívodní ventilátor nezávisle na požadované teplotě.
*** Když rozdíl teploty čerstvého vzduchu a požadované teploty < 3 °C není vzduch teplotně upravován a běží jen ventilace.
**** Skutečné hodnoty bývají po přičtení odrazivosti okolních ploch a hluku na pozadí obecně vyšší.
Typové označení MMD- A B C D E F G H I J K L M N
AP0961HFE 1392 1260 250 250 250 250 250 250 250 250 10-M6 10-M6 Ø 22.2 löt Ø 12.7 bördel
AP0721HFE 1392 1260 250 250 250 250 250 250 250 250 10-M6 10-M6 Ø 22.2 löt Ø 12.7 bördel
AP0481HFE 892 810 215 107.5 107.5 215 – 250 250 – 8-M6 6-M6 Ø 15.9 bördel Ø 9.5 bördel
Větrací jednotky pro 100% přívod vzduchu Technická data
Vnitřní jednotka MMD- AP0481HFE AP0721HFE AP0961HFE
Chladicí výkon * kW ❄ 14,00 22,40 28,00
Topný výkon * kW 8,90 13,90 17,40
provozní oblast ** °C ❄ 5 – +43 5 – +43 5 – +43
provozní oblast *** °C -5 – +43 -5 – +43 -5 – +43
Množství vzduchu m³/h 1080 1680 2100
Akustický tlak **** dB(A) 45/41 46/44 46/44
Příkon motoru ventilátoru (W) 160 160 + 160 160 + 160
Max. externí statický tlak Pa 230 180 205
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 5/8 – 3/8 7/8 – 1/2 7/8 – 1/2
Odvod kondenzátu PVC – ø 25 mm
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,28 0,45 0,52
Vnější rozměry (v × š × h) mm 492 × 1392 × 1262 492 × 1392 × 1262 492 × 1392 × 1262
Hmotnost kg 93 144 144
MMD-AP0481HFE až AP0961HFE
(Jednotky: mm)
TOSHIBA I 53
Větrací jednotky
pro 100%
přívod vzduchu
Čerpadlo kondenzátu
TCB-DP32DFE
Předfiltr s dlouhou životností
TCB-PF3DE
TCB-PF4D-1E
Filtrační komora
TCB-FCY100DE
TCB-FCY51DFE
Vysoce účinný filtr 65
TCB-UFM3DE, TCB-UFM4D-1E
Vysoce účinný filtr 90
TCB-UFH7DE, TCB-UFH8D-1E
Typové označení: MMD-AP***HFE
■ Skvělé řešení v případě, že je nutné z hygienických důvodů,
nebo pro zvýšení komfortu přivádět do klimatizovaného objektu
100% čerstvý vzduch.
■ Přívod čerstvého vzduchu, jehož teplota je v zařízení temperovaná
na teplotu blízkou teplotě v klimatizovaném prostoru.
■ Externí statický tlak až 230 Pa.
■ Kompatibilní se systémy SMMS a SHRMi.
■ Tepelná úprava přiváděného čerstvého vzduchu
Přivádíme-li do prostoru teplotně neupravený čerstvý venkovní
vzduch, dochází k nepříznivému ovlivnění teploty v místnosti, ke
změně teplotní zátěže a k ovlivnění regulace klimatizace. Výsledkem
je snížení tepelného komfortu v prostoru. Proto je výhodné,
a často nutné, čerstvý vzduch před přivedením do prostoru teplotně
upravit. Větrací jednotky pro přívod čerstvého vzduchu se
používají k přívodu a úpravě teploty čerstvého vzduchu na teplotu
blízkou teplotě v klimatizovaném prostoru. Samostatná vnitřní
jednotka řeší tedy pouze tepelnou zátěž v prostoru.
■ Koncepce zařízení:
K dispozici jsou 3 výkonové modely (14,0; 22,4 a 28,0 kW). Tyto
výkony odpovídají požadavkům na čerstvý vzduch pro prostory
klimatizované jedním systémem VRF. (V každém VRF systému
je možné použít maximálně 2 přívodní jednotky čerstvého vzduchu
s celkovým výkonem max. 30 % z celkového výkonu všech
vnitřních jednotek).
Optimální řešení pro přívod
čerstvého vzduchu do objektu
■ Příslušenství na objednávku:
• Vysoce účinný filtr 65 (odpovídá třídě filtrace 5)
• Vysoce účinný filtr 90 (odpovídá třídě filtrace 7)
• Čerpadlo kondenzátu
• Filtrační komora
Venkovní jednotka SMMS
Vnitřní jednotka
Čerstvý vzduch
Větrací jednotka
54 I TOSHIBA
(°C) −10
+3°C
0
5 43
10 20 30 40 50 (°C) −10
−3°C
0
−5 43
10 20 30 40 50
+3°C −3°C
(°C) −10
+3°C
0
5 43
10 20 30 40 50 (°C) −10
−3°C
0
−5 43
10 20 30 40 50
+3°C −3°C
Větrací jednotky musí
být na jednom podlaží Není
povoleno
Výškový
rozdíl:
<0,5m
Výškový rozdíl:
<0,5m
80 až 100% výkonu venkovních jednotek
<30% celkového výkonu
vnitřních jednotek Není povoleno
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Provozní režimy a nastavitelný rozsah teploty přiváděného vzduchu
Provozní režim Nastavení z výroby Rozsah nastavení
Chlazení 18°C 16 až 27°C
Topení 25°C 16 až 27°C
■ Když rozdíl teploty čerstvého vzduchu a požadované teploty
< 3°C, není vzduch teplotně upravován.
(Pokud je teplota čerstvého vzduchu <19° C,
není vzduch teplotně upravován a běží jen ventilace,
nezávisle na požadované teplotě)
■ Větrací jednotku je možno použít pouze se systémy SMMS
nikoliv se SHRM (Super Heat Recovery Multi System ).
■ Výškový rozdíl mezi větracími jednotkami by měl být menší než
0,5 m.
■ Na jeden systém je možné připojit maximálně 2 větrací jednotky.
■ Výkon větracích jednotek v systému musí být max. 30% z
celkového výkonu všech vnitřních jednotek systému (včetně
výkonu větracích jednotek).
■ Větrací jednotky se používají pouze v kombinaci s běžnými
vnitřními jednotkami na jednom systému. Připojit na venkovní
jednotku pouze větrací jednotky naní povoleno!
■ Celková kapacita všech vnitřních a větracích jednotek je
omezena na 80 až 100% výkonu venkovních jednotek
(Toto omezení je nutné dodržovat z důvodu správné regulace
výkonu a průtoku chladiva).
Popis k použití větracích jednotek
PROVOZ CHLAZENÍ: PROVOZ TOPENÍ:
■ Když rozdíl teploty čerstvého vzduchu a požadované teploty
< 3°C, není vzduch teplotně upravován. (Pokud je teplota čerstvého vzduchu >15° C,
není vzduch teplotně upravován a běží jen ventilace,
nezávisle na požadované teplotě)
Teplota čerstvého vzduchu
Automatické sepnutí
chlazení
Požadovaná teplota
VENTILACE CHLAZENÍ
Teplota čerstvého vzduchu
Automatické sepnutí
topení
Požadovaná teplota
TOPENÍ VENTILACE
POZNÁMKY K PROVOZU VĚTRACÍCH JEDNOTEK:
1. Ventilátor větrací jednotky se během fáze odmrazování venkovní jednotky zastaví. Je možné ho však přepnout na nepřetržitý provoz.
2. Při instalaci centrálního ovládání je nutné rozdělit vnitřní jednotky a větrací jednotky do různých zón.
3. Při řízení výkonu systému má dodávka výkonu do vnitřních klimatizačních jednotek v systému prioritu před výkonem potřebným pro
větrací jednotku, resp. před dodržením teploty přiváděného vzduchu.
4. Větrací jednotky není možné ovládat pomocí standardních dálkových ovladačů.
5. V případě, že teplota venkovního vzduchu při provozu topení klesne pod – 5°C, provoz větrací jednotky se automaticky
zastaví (ventilátor vypnut; důvodem je ochrana chladícího okruhu).
6. V případě, že teplota venkovního vzduchu při provozu chlazení klesne pod +5°C, provoz větrací jednotky se automaticky
zastaví (ventilátor vypnut).
TOSHIBA I 55
Nezbytné odstupy pro
instalaci a údržbu
A
610
910
B
580
880
C
550
850
D
4
7
E
5
8
AP0074BH-E až AP0124BH-E
AP0154BH-E až AP0244BH-E
Připojení rozvodů
(kapalina)
Připojení rozvodů
(plyn)
2x podélný otvor
12×18 (otvor pro
montáž do podlahy)
Otvory pro montáž k podlaze
A
C
B
85 100
10 02 541
05 541 52
5 204
513
01
041
634
793
472
422
401
921
08
006
01
B
55 85 220
155
110
170
123
65
135
D ×100
(příruba na výdechu vzduchu)
(příruba na výdechu vzduchu)
E − 2 x otvor Ø4,7mm
(na přední a zadní straně)
2x otvor Ø4,7mm (vlevo & vpravo)
PMV ventil
Technické opláštění jednotky
4x otvor Ø15mm
Box s elektronikou (pro montáž na zeď)
(vč. zemnící svorky)
Min. 150 Min. 150
Odvod
kondenzátu
Vzduchový filtr
Typové označení MMLParapetní
neopláštěné jednotky
MML-AP0074BH-E až AP0244BH-E
Parapetní neopláštěné jednotky Technická data
Vnitřní jednotka MML- AP0074BH-E AP0094BH-E AP0124BH-E AP0154BH-E AP0184BH-E AP0244BH-E
Chladicí výkon * kW ❄ 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Topný výkon * kW 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
Množství vzduchu m³/h 460 460 460 740 740 950
Akustický tlak ** dB(A) 36/32 36/32 36/32 36/32 36/32 42/33
Příkon motoru ventilátoru (W) 19 19 19 70 70 70
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 1/2 – 1/4 1/2 – 1/4 5/8 – 3/8
Odvod kondenzátu PVC – ø 20 mm
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,056 0,056 0,056 0,090 0,090 0,095
Vnější rozměry (v × š × h) mm 600 × 745 × 220 600 × 745 × 220 600 × 745 × 220 600 × 1045 × 220 600 × 1045 × 220 600 × 1045 × 220
Hmotnost kg 21 21 21 29 29 29
*
Podmínky měření – délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl..
** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon
Typové označení: MML-AP***BH-E
■ Jednotky určeny pro perfektní vestavbu do interiéru pomocí zákrytů
nebo plné integraci do nábytku v místnosti.
■ Snadná montáž a údržba.
■ Tichý provoz.
■ Dálkový infra ovladač TCB-AX32E2 součastí dodávky.
další možnosti ovládání jsou uvedeny na str. 68.
Příjemné klima v prostoru díky
neviditelným jednotkám
(Jednotky: mm)
56 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Parapetní
dvouvýdechové
jednotky
MML-AP0074NH-E až AP0184NH-E
Typové označení: MML-AP***4NH-E
Parapetní dvouvýdechové jednotky Technická data
Vnitřní jednotka MML- AP0074NH-E AP0094NH-E AP0124NH-E AP0154NH-E AP0184NH-E
Chladicí výkon * kW ❄ 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Topný výkon * kW 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
Množství vzduchu m³/h 510 510 552 624 726
Akustický tlak ** dB(A) 38/26 38/26 40/29 43/31 47/34
Příkon motoru ventilátoru (W) 41 41 41 41 41
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 3/8 – 1/4 1/2 – 1/4 1/2 – 1/4
Odvod kondenzátu PVC – ø 16 mm
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,021 0,021 0,025 0,034 0,052
Vnější rozměry (v × š × h) mm 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220 600 × 700 × 220
Hmotnost kg 17 17 17 17 17
*
Podmínky měření – délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl..
** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon
■ Jednoduchý, nadčasový a univerzální design.
■ Snadné ovládání:
dálkovým infra ovladačem (součástí dodávky),
nebo přímo z ovládacího panelu na těle jednotky.
■ Výdech vzduchu dle potřeby horním, dolním nebo oběma
výdechy současně.
■ Určeno pro instalaci na podlahu u stěny.
Komfortní, tiché, elegantní:
TOSHIBA parapetní jednotky s 2 výdechy
(Jednotky: mm)
Nezbytné odstupy pro
instalaci a údržbu
Ostupy
Tělo jednotky
Mřížka nasávání vzduchu
Přední panel
Nasávání
vzduchu
Vzduchový filtr
Výměník
Spodní výdech vzduchu Svislé žaluzie (horní výdech) Možnost bočního výstupu
Průměr 80 mm Průměr 80 mm
Možnost bočního výstupu
Nasávání
vzduchu
Nasávání
vzduchu
min. 300
min. 300
min. 300
Průměr 80 mm
TOSHIBA I 57
auto
swing
Nezbytné odstupy pro instalaci a údržbu
Uzemňovací šroub (M4)
E
D C
50
B
A
F
Zeď
Průchod pro rozvody
(z obou stran –
předperforováno)
Odvod kondenzátu
(z obou stran –
předperforováno)
Základní odtok kondenzátu
Přívod potrubí
zezadu (perforace
Ø130mm)
Konzola pro
montáž do podlahy
(z obou stran)
Konzole pro montáž na stěnu
Výdech
600
180 120
460 (Montážní rozteč
při montáži k podlaze)
Nasávání
021
561
80 Vzdálenost
30×3
Vzdálenost
30×3
518 012 136 95 52 01 04
02 0571
Min. 1000
Zeď
Zeď (přední strana)
(přední strana)
Min.
500
Min. 200
853
164
204 Připojení rozvod
(kapalina)
155
Připojení rozvodů (plyn)
Nasávání
Kapalina
AP0154H-E až AP0274H-E
AP0364H-E až AP0564H-E
D
157
160
C
132
120
Typové označení MMDMMF-AP0154H-E
083
165
215
215
MMF-AP0364H-E
B
107
125
A
200
380
E
210
390
F
50
40
Vedení potrubí chladiva
Kapalina
NasáváníSkříňové
jednotky
MMF-AP0156H-E až AP0566H-E
Typové označení: MMF-AP***6H-E
Skříňové jednotky Technická data
Vnitřní jednotka MMF- AP0156H-E AP0186H-E AP0246H-E AP0276H-E AP0366H-E AP0486H-E AP0566H-E
Chladicí výkon * kW ❄ 4,50 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00
Topný výkon * kW 5,00 6,30 8,00 9,00 12,50 16,00 18,00
Množství vzduchu m³/h 900 900 1200 1200 1920 2160 2160
Akustický tlak ** dB(A) 46/37 46/37 49/39 49/39 51/41 54/44 54/44
Příkon motoru ventilátoru (W) 37 37 63 63 110 160 160
Pertlové připojení plyn – kapalina ″ 1/2 – 1/4 1/2 – 1/4 1/2 – 1/4 1/2 – 1/4 1/2 – 3/8 1/2 – 3/8 1/2 – 3/8
Odvod kondenzátu 20 (PVC Ø26 × 3 mm)
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Příkon kW 0,055 0,055 0,089 0,089 0,135 0,160 0,160
Vnější rozměry (v × š × h) mm 1750 × 600 × 210 1750 × 600 × 210 1750 × 600 × 210 1750 × 600 × 210 1750 × 600 × 390 1750 × 600 × 390 1750 × 600 × 390
Hmotnost kg 46 46 47 47 62 62 62
*
Podmínky měření – délka hlavního vedení 5 m, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl..
** Hodnota pro nejvyšší/nejnižší vzduchový výkon
■ Univerzální instalace jednotky buď ke stěně
jako skříň a nebo do rohu místnosti. Pomocí
pohybu svislých lamel na výdechu vzduchu
může být provětráván celý prostor.
■ Široký rozsah výdechu vzduchu se svislými
lamelami s ručním nastavením.
Štíhlá jednotka
pro snadné umístění
(Jednotky: mm)
58 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Přímý výpar MM-DX Kit do vzduchotechniky Technická data
DX- Řídící část PS 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0
MM-DXC010 – 1 1 1 1 1 1 1 1
MM-DXC012 –
MM-DXV080
2 1
2,5 1
3 1
MM-DXV140
4 1
5 1
6 1
MM-DXV280 8 1
10 1
Chladicí výkon kW ❄ 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00 22,40 28,00
Topný výkon kW 6,30 8,00 9,00 12,50 16,00 18,00 25,00 31,50
Množství vzduchu min. m³/h 720 1060 1060 1280 1680 1850 2880 3360
Množství vzduchu max. m³/h 1080 1580 1580 1920 2520 3740 4320 5040
DX- Řídící část PS 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
MM-DXC010 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MM-DXC012 – 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
MM-DXV140 6 2 1 1
MM-DXV280 8 1 2 1 2 3 2 1
10 1 2 1 2 3
Chladicí výkon kW ❄ 32,00 38,40 44,80 50,40 56,00 60,80 67,20 72,80 78,40 84,00
Topný výkon kW 36,00 43,00 50,00 56,50 63,00 68,00 75,00 81,50 88,00 94,50
Množství vzduchu min. m³/h 3700 4730 5760 6240 6720 7610 8640 9120 9600 10080
Množství vzduchu max. m³/h 7480 8060 8640 9360 10080 12380 12960 13680 14400 15120
DX- Řídící část PS 32 34 36 38 40 42 44 46 48
MM-DXC010 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MM-DXC012 – 3 3 3 3 3 4 4 4 4
MM-DXV280 8 4 3 2 1 4 3 2 1
10 1 2 3 4 1 2 3 4
Chladicí výkon kW ❄ 89,60 95,20 100,80 106,40 112,00 117,60 123,20 128,80 134,40
Topný výkon kW 100,00 106,50 113,00 119,50 126,00 131,50 138,00 144,50 151,00
Množství vzduchu min. m³/h 11520 12000 12480 12960 13440 14880 15360 15840 16320
Množství vzduchu max. m³/h 17280 18000 18720 19440 20160 22320 23040 23760 24480
Základní projekční a provozní podmínky:
• Přetížení VRF venkovní jednotky: max. 110 % (pokud je v systému DX-kit).
• Rozsah teplot vzduchu přiváděného před DX-výměníkem.
• CHLAZENÍ: min. 15 °C MT / max. 24 °C MT, TOPENÍ:
min. 15 °C ST / max. 28 °C ST.
• Pokud může dojít k tomu, že nasávaný vzduch na DX-výměník by měl teplotu mimo
tyto limity, měl by být nejdříve tepelně upraven jiným zařízením, rekuperátorem nebo
změnou cirkulačních poměrů vzt (nebo kombinací těchto možností). Při nasávání venkovního
vzduchu se doporučuje přimíchávat maximálně 20 % čerstvého vzduchu.
• Čidlo teploty prostoru TA musí být umístěno v potrubí vzduchu odváděného z prostoru.
Pokud toto snímání není dostatečně relevantní, je možné použít čidlo TCBTC21LE2
umístěné přímo v klimatizovaném prostoru.
DX- kit – Řídící část
Venkovní jednotka VZT jednotka s výměníkem
(místní dodávka)
Cu rozvody chladiva
Vnitřní jednotky Ovladač Ovladač
TOSHIBA I 59
DX-Kit s vlastní regulací
Přímý výpar do VZT
Dnes je pro zlepšení pracovního prostředí standardem
a v mnoha případech i povinností nutné či vhodné zajistit
přívod čerstvého vzduchu. Zároveň je to velmi účinné řešení
pro „syndrom nezdravých budov“ v podobě objektů, kde je
nedostatek čerstvého vzduchu, nadbytek vlhkosti a podobně.
Častým řešením je instalace samostatných vzduchotechnických
jednotek přivádějící do klimatizovaného prostoru čerstvý vzduch.
Často tento vzduch prochází rekuperací a nebo je míchán
s cirkulačním vzduchem. Doposud používaly vzduchotechnické
jednotky vodní chlazení.
Při použití DX-kitu pro přímý výpar do vzduchotechniky lze ale
namísto vodního chlazení použít venkovní jednotky VRF systémů
TOSHIBA. Výraznou výhodou je nejen vyšší účinnost, ale možnost
úsporného topení režimem tepelného čerpadla!
Komponenty DX-Kitu pro přímý
výpar do vzduchotechniky:
■ Rozvaděčová skříň s elektronikou.
■ PMV ventil pro montáž na výměník R410A VZT jednotky (PMV
ventil je dodáván ve třech velikostech dle požadovaného výkonu).
Vlastnosti:
■ Umožňuje napojení výměníků vzduchotechnických jednotek jiného
výrobce na VRF zařízení TOSHIBA (Mini-SMMS*, SMMS a SHRM ).
■ Rozvaděčová skříň již obsahuje ovladač RBC-AMT32E.
■ Plná kompatibilita s řídicími systémy TOSHIBA a ovládacími moduly
vyšších systémů.
■ Přímý vstup pro externí signál ON/OFF.
■ Bezpečnostní vstup pro hlídání průtoku vzduchu výměníkem
(například od ventilátoru).
■ Řízení teploty v klimatizovaném prostoru na základě požadované
teploty a teploty odváděného vzduchu (vestavný TA senzor) nebo
teploty v prostoru (externí TA senzor).
■ Není možná kombinace Mini-SMMS a nejvýkonnějšího PMV ventilu
MM-DXV280 (rozdíl výkonu).
DX –Kit s regulací výkonu 0-10V
Přímý výpar s ext. řízením výkonu
RBC-DXC031 Rozvaděčová skříň s elektronikou
MM-DXV141 PMV ventil pro výkon 11,2 kW, 14,0 kW, 16,0 kW
MM-DXV281 PMV ventil pro výkon 22,4 kW a 28,0 kW
Nový DX-Kit s externí regulací výkonu umožňuje přímé ovládání vý-
konu venkovních jednotek TOSHIBA vyšším systémem MaR. Řízení
výkonu je prováděno přímo signálem 0 až 10 V.
Funkce:
■ Kompatibilní pro systémy VRF i pro jednotky RAV
(nastavení pouze pomocí DIP-přepínače)
■ Pro VRF systémy: nutná instalace PMV ventilu dle výkonu
výměníku VZT (napojení na venkovní jednotky s výkonem
8 a 10 PS), RAV bez PMV-Ventilu.
■ Ideální pro použití venkovních jednotek řady SMMSi o výkonu
8 a 10 PS.
■ Přípustné zatížení v rozsahu 60% až 100% výkonu.
■ Přímé řízení výkonu
(TA senzor teploty za výměníkem není potřeba)
■ Analogové vstupy 0- 10V:
požadovaný výkon, volba režimu provozu.
■ Digitální vstupy a výstupy:
funkce ON/OFF, blokace dálkového ovladače, hlášení poruchy,
odtávání, chod ventilátoru atd.
60 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
VRF Hydrobox
TOSHIBA přichází na trh s modulem přípravy topné vody napojeným
na VRF systém, tzv. Hydroboxem.
Hydrobox je určen hlavně pro ohřev topné vody pro nízkoteplotní
topné systémy s vysokou účinností provozu. Možností je i ohřev TUV.
Modul je ideální pro aplikace v oblasti hotelů, prezentačních prostor
a podobných kombinovaných objektů a obsahuje základní potřebnou
regulaci.
■ Vysoce účinná příprava TUV a nebo ohřev topné vody
pro podlahové topení v prostoru.
■ Rozsah teploty výstupní vody: +25 až +50°C.
■ Bez potřeby přídavného elektrického topení.
■ Široký pracovní rozsah přípravy topné a užitkové vody.
■ Kompaktní design s malými rozměry a možností integrace
do stávajících vodních systémů.
■ Regulace výstupní teploty vody.
■ Pro všechny systémy SMMS .
Hydrobox modul Technická data
Typové označení MMW-AP0271LQ-E MMW-AP0561LQ-E
Topný výkon kW 8,00 16,00
Příkon kW Neudává se
Konstrukční tlak Strana vody Mpa 1,00
Výměník Deskový výměník
Izolace Polyetylénová + polyuretanová pěna
Průtok vody Standard l/min 22,90 45,80
Min. l/min 19,50 38,90
Tlaková ztráta (při standardním průtoku) kPa 39,20 39,80
Provozní rozsah
Vnitřní teplota
°CDB 5-32
°CWB 24 (Max.)
RH (%) 30-85
Venkovní teploty (při topení) °CWB – 20 – +19
Topný systém zpátečka °C +15 – +50
Topný systém výstup °C +25 – +50
Vodní filtr Velikost 30 – 40 (místní dodávka)
Topný systém Zpátečka ″ 1 1/4
Výstup ″ 1 1/4
Rozvody chladiva Plyn ″ 5/8“ – pertlové připojení
Kapalina ″ 3/8“ – pertlové připojení
Odvod kondenzátu ″ 1
Napájení V/Ph/Hz 220-240/1/50
Proud A 0,08 0,08
Příkon W 13,00 13,00
Design Pozinkovaný plech
Vnější rozměry (v × š × h) mm 580 × 400 × 250
Hmotnost kg 17,80 20,30
TOSHIBA I 61
62 I TOSHIBA
LA LB
La Lb Lc Ld
A B C
L1 L2
L3
D
a b c d e
f g h i j
L4 L5 L6
L7
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Pozn. 1) Kombinace venkovních jednotek: hlavní jednotka (1 jednotka) + vedlejší jednotka
(0 až 3 jednotky). Hlavní jednotka je jednotka, za kterou jsou připojeny další vedlejší jednotky.
Pozn. 2) Venkovní jednotky musí být instalovány podle výkonu sestupně.
(Výkon hlavní jednotky ≥ vedlejší jedn. 1 ≥ Vedlejší jedn. 2 ≥ Vedlejší jedn. 3).
Pozn. 3) POZOR! Y-rozbočka na straně sání venkovní jednotky musí být umístěna ve vodorovné pozici.
Pozn. 4) Pravidla pro připojení venkovních jednotek: U sání (Y-odbočky) musí být trasa hlavního
vedení kolmá k trase propojení venkovních jednotek. U kapaliny (T-kus) nesmí být trasa hlavního
vedení připojena přímo ve směru trasy k hlavní venkovní jednotky (viz schémata).
(
*1) : venkovní jednotka (D) je nejvzdálenější venkovní jednotka od první odbočky a vnitřní jednotka (j) je nejvzdálenější vnitřní jednotka od první odbočky.
(
*2) : Pokud je převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou (H1) větší než 3 m, omezte maximální délku trasy za první odbočkou na max. 65 m.
(
*3) : Pokud výkon venkovních jednotek je v systému 46 HP nebo více, potom je max. ekvivalentní délka hlavní trasy 70 m (resp. max. skutečná délka 50 m).
(
*4) : Pokud převýšení mezi vnitřními jednotkami (H2) je větší než 3 m, potom je maximální převýšení mezi vnitřními a venkovními jednotkami 50 m.
(
*5) : Pokud převýšení mezi vnitřními jednotkami (H2) je větší než 3 m, potom max. převýšení mezi vnitřními a venkovními jednotkami je 30 m.
S-MMSi – Maximální délky a převýšení Technická data
Maximální hodnoty Oblast rozvodů chladiva
Celková délka rozvodů
(strana kapaliny, skutečná délka)
méně než 34 HP 300 m LA + LB + La + Lb + Lc + Ld + L1 + L2 + L3 + L4+ L5 + L6 + L7 + a + b + c +
34 HP a více 500 m d + e + f + g + h + i + j
Nejdelší trasa rozvodů L (*1)
Skutečná délka 190 m
LA + LB + Ld + L1 + L3 + L4 + L5 + L6 + j Ekvivalentní délka 235 m
Délka trasy rozvodu za první odbočkou Li (*1) 90 m (*2) L3 + L4 + L5
Délka trasy mezi venkovními jednotkami LO (*1) 25 m LA + LB + Ld
(LA + Lb, LA + LB + Ld)
Délka připojení každé venkovní jednotky Skutečná délka 100 m (*3) L1 Ekvivalentní délka 120 m (*3)
Délka připojení každé vnitřní jednotky 10 m Ld(La, Lb, Lc)
Délka rozvodu mezi odbočkami 30 m a, b, c, d, e, f, g, h, i, j
Max. odpovídající délka mezi rozbočkami 50 m L2, L3, L4, L5, L6, L7
Převýšení mezi vnitřními a
venkovními jednotkami H1
venkovní nahoře 70 m (*4) –
venkovní dole 40 m (*5) –
Převýšení mezi vnitřními jednotkami H2 40 m –
Převýšení mezi venkovními jednotkami H3 5 m –
Základní parametry systému S-MMSi
Max. počet modulů
venk. jednotek
Max. výkon systému
(venk. jednotek)
Max. počet všech vnitř-
ních jednotek
Max. výkon všech
vnitřních jednotek
4 moduly 48 HP 48 moduly
H2 ≤ 15 135%
H2 > 15 105%
Parametry rozvodů chladiva
MAXIMÁLNÍ DÉLKY A PŘEVÝŠENÍ
Max. převýšení
mezi venkovními
jednotkami
H3 ≤ 5 m
Hlavní
jednotka
Venkovní
jednotky
Vnitřní jednotky
Vnitřní jednotky
Propojení mezi venkovními jednotkami
T- rozbočka na straně kapaliny Y- rozbočka na straně sání
Y- rozbočka na
straně sání
1. rozbočka Připojení vnitřních jednotek
Potrubí mezi rozbočkami
Max. ekvivalentní délka nejdelší trasy systému až 235 m
Max. ekvivalentní délka nejdelší trasy za první odbočkou až 90 m.
H- rozdělovač
Y- rozbočka
T- rozbočka na
straně kapaliny
Následující
jednotka 1
Následující
jednotkat 2
Následující jednotka 3
Max. převýšení
mezi venkovní a
vnitřní jednotkou
H1≤ 70 m
Max. převýšení
mezi vnitřními
jednotkami
H2 ≤ 40 m
Pozn: Nedovolená orientace
T-rozbočky.
Pozn.: Při použití venkovních jednotek
systému SMMS o výkonu 5 HP a 6 HP
použijte prosím výpočet délky a převýšení
platný pro SMMS systémy.
OK
ZAKÁZÁNO
OK
OK
TOSHIBA I 63
1
2
1 1
1 2 2 4
4 4 4
4
4
6
6
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
1
2
7
3
1
Rozvody – Y-rozbočky venkovních jednotek 7
Připojení Typové označení
Plyn
(Y- rozbočka)
Kapalina
(T- rozbočka)
Olej
(T- rozbočka) RBM-BT14E
Rozbočky pro
venkovní
jednotku
méně než
26
RBM-BT24E
26
a více
*1 Kód je určen podle výkonového stupně. *2 Výběr první odbočky hlavního vedení proveďte podle součtu výkonových kódů venkovních jednotek. *3 Při jednom rozvodu za odbočením může být napojena hlavní jednotka o celkovém výkonu vyšším než 6,0. *4 Pokud je použit větší průměr potrubí než Ø 19,0 mm, je nutno zvolit vhodný materiál rozvodů (tvrdost mědi, síla stěny) *5 Pokud průměr nějaké části rozvodu překračuje velikost hlavního vedení, snižte průměr na průměr hlavního vedení. *6 Pokud je požadováno odbočení H-rozdělovačem a výkonový kód připojených jednotek je 12 až 26, je nutné použít model
RBM-HY2043E (4-rozdělovač), nebo RBM-HY2083E (8-rozdělovač) nezávisle na celkovém výkonovém kódu napojených
vnitřních jednotek. *7 Maximální ekvivalentní délka hlavního vedení je 70 m nebo méně.
Pozn.: V případě použití venkovních jednotek 5 nebo 6 HP používejte pravidla pro dimenzování rozvodů chladiva platná pro systémy S-MMS.
Pokud je součet výkonových kódů vnitřních jednotek vyšší než venkovních jednotek, pak použijte
výkonový kód venkovních jednotek.
Průměr hlavního potrubí odpovídá výkonu venkovních jednotek
Parametry Cu potrubí – pro chladivo R410A 8
Měkké Polotvrdé nebo tvrdé Minimální stěna(mm)
OK OK 1/4″ 6.35 0.80
OK OK 3/8″ 9.52 0.80
OK OK 1/2″ 12.70 0.80
OK OK 5/8″ 15.88 1.00
NELZE *4 OK 3/4″ 19.05 1.00
NELZE *4 OK 7/8″ 22.20 1.00
NELZE *4 OK 1.1/8″ 28.58 1.00
NELZE *4 OK 1.3/8″ 34.92 1.10
NELZE *4 OK 1.5/8″ 41.28 1.25
ø31.8 ø31.8
ø28.6
ø22.2
ø22.2 ø22.2
ø9.5
ø9.5 ø9.5
ø31.8 ø28.6
ø25.4
ø19.1
ø19.1 ø19.1
ø9.5
ø9.5 ø9.5
Rozvody – Y-odbočky a H-rozdělovače 6
Součet výkonu připojených vnitřních jednotek *1 Typové označení
Y- odbočka *2 *3
méně než 6,4 RBM-BY55E
od 6,4 do 14,2 RBM-BY105E
od 14,2 do 25,2 RBM-BY205E
25,2 a více RBM-BY305E
H- rozdělovač *2 *3 *6
až 4 méně než 14,2 RBM-HY1043E
od 14,2 do 25,2 RBM-HY2043E
až 8 méně než 14,2 RBM-HY1083E
od 14,2 do 25,2 RBM-HY2083E
Vnitřní jednotky – připojení jednotky 5
Výkonový kód Sání Kapalina
Od 007
do 012
Skutečná délka do 15 m ø 9.5 ø 6.4
Skutečná délka nad 15 m ø 12.7 ø 6.4
015 Typ až 018 Typ ø 12.7 ø 6.4
024 Typ až 056 Typ ø 15.9 ø 9.5
072 Typ až 096 Typ ø 22.2 ø 12.7
Venkovní jednotky – připojení jednotky 1
Typové označení MMY- Sání Kapalina
MAP0804* ø 22.2 ø 12.7
MAP1004* ø 22.2 ø 12.7
MAP1204* ø 28.6 ø 12.7
MAP1404* ø 28.6 ø 15.9
MAP1604* ø 28.6 ø 15.9
Venkovní jednotky – propojení mezi jednotkami 2
Součet výkonových kódů následných
venkovních jednotek *1 Sání Kapalina Vyrovnávací potrubí oleje
od 16 do 22 ø 28.6 ø 15.9
ø 9.5 od 22 do 26 * ø 34.9 ø 15.9
od 26 do 36 ø 34.9 ø 19.1
36 a více ø 41.3 ø 22.2
Rozvody – hlavní vedení (páteřní) 3
Výkonový kód všech venkovních jednotek *1 Sání Kapalina
od 8 do 12 ø 22.2 ø 12.7
od 14 do 22 ø 28.6 ø 12.7
od 22 do 36 ø 28.6 ø 15.9
od 12 do 14 ø 34.9 ø 19.1
od 36 do 46 ø 41.3 ø 22.2
46 a více *7 ø 41.3 ø 22.2
Rozvody – ostatní vedení (rozvody mezi odbočkami) 4 *5
Celkový výkon připojených vnitřních jednotek *1 Sání Kapalina
2,4 a méně ø 12.7 ø 9.5
nad 2,4 až do 6,4 ø 15.9 ø 9.5
nad 6,4 až do 12,2 ø 22.2 ø 12.7
nad 12,2 až do 20,2 ø 28.6 ø 15.9
nad 20,2 až do 35,2 ø 34.9 ø 22.2
35,2 a více ø 41.3 ø 22.2
DIMENZOVÁNÍ ROZVODŮ CHLADIVA
Vedlejší 3
Hlavní
jednotka
Venkovní jednotka
Vnitřní jednotka
Vnitřní jednotka
Potrubí mezi rozbočkami
Připojení vnitřní jednotky
Připojení
vnitřní jednotky Rozbočka pro
venkovní jednotku
1. rozbočka
Hlavní vedení
Vyrovnávací vedení oleje
ø 9.5
Y- rozbočka
H-rozdělovač
Vedlejší 2 Vedlejší 1
Připojení venkovní jednotky
64 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Předplnění z výroby obsahuje náplň pouze pro zařízení samotné, neobsahuje množství odpovídající rozsahu rozvodů chladiva.
Potřebné množství chladiva k doplnění je nutné dopočítat.
■ Výpočet:
Doplňované množství chladiva se vypočítá na základě přesné
délky a konkrétních průměrů rozvodů systému, resp. jeho
kapalinové strany.
■ Příklad:
Doplňované množství R410 (kg)= (L1 x 0,025 kg/m) + (L2 x 0,0055 kg/m) + (L3 x 0.105 kg/m) + (3,0 kg)
L1 : skutečná délka potrubí kapaliny o ø 6,4 (mm)
L2 : skutečná délka potrubí kapaliny o ø 9,5 (mm)
L3 : skutečná délka potrubí kapaliny o ø 12,7 (mm)
Tabulka 2 – Korekce podle výkonu systému v PS
Standardní kombinace jednotek Kombinace jednotek s vyšší účinností
Celkový výkon
(PS)
Kombinace modulů
(PS)
Korekce množství chladiv
(kg)
Celkový výkon
(PS)
Kombinace modulů
(PS)
Korekce množství chladiv
(kg)
8 8 1.5 – –
10 10 2.5 – –
12 12 3.5 – –
14 14 8.5 – –
16 16 10.5 16 8 8 0.0
18 10 8 0.0 – –
20 10 10 3.0 – –
22 12 10 5.0 – –
24 12 12 7.5 24 8 8 8 -4.0
26 16 10 8.5 26 10 8 8 -4.0
28 16 12 9.5 28 10 10 8 -2.0
30 16 14 11.5 30 10 10 10 0.0
32 16 16 12.5 32 8 8 8 8 -6.0
34 12 12 10 3.0 34 10 8 8 8 -6.0
36 12 12 12 4.0 36 10 10 8 8 -6.0
38 16 12 10 6.0 38 10 10 10 8 -6.0
40 16 12 12 7.0 40 10 10 10 10 -5.0
42 16 14 12 8.0 42 12 10 10 10 -4.0
44 16 16 12 10.0 44 12 12 10 10 -2.0
46 16 16 14 12.0 46 12 12 12 10 0.0
48 16 16 16 14.0 48 12 12 12 12 2.0
Tabulka 1 – Doplnění chladiva do rozvodů
Průměr potrubí rozvodu kapaliny ø 6.4 ø 9.5 ø 12.7 ø 15.9 ø 19.0 ø 22.2
Doplňované množství chladiva / 1 m 0.025 kg 0.055 kg 0.105 kg 0.160 kg 0.250 kg 0.350 kg
Výpočet nutného množství chladiva pro doplnění Technická data
8 PS 10 PS 12 PS 14 PS 16 PS
Předplněné množství v zařízení z výroby
Typ tepelné čerpadlo 11.5 kg 11.5 kg 11.5 kg 11.5 kg 11.5 kg
Typ pouze chlazení 10.5 kg 10.5 kg 11.5 kg 11.5 kg 11.5 kg
Výpočet
Doplňované množství chladiva pro konkrétní systém =
skutečná délka
potrubí kapaliny × množství doplňované na
metr délky (Tab. 1) +
korekce podle
výkonu systému HP
(Tab. 2)
Doplňování chladiva
do systému S-MMSi
TOSHIBA I 65
■ Silové napojení, dimenzování a jištění musí být provedeno v souladu s platnými normami v místě instalace.
■ Silové napojení vnitřních jednotek a propojení mezi vnitřními a venkovními jednotkami musí být provedeno podle montážního návodu.
■ Nikdy nepřipojujte silový přívod na komunikační svorky (U1, U2, U3, U4, U5, U6).
(Nebezpečí vážného poškození elektroniky!)
■ Elektrické kabely upevňujte vždy tak, aby se nikde nedotýkalo horkých dílů, jinak dojde k poškození izolace s následkem
nebezpečí úrazu.
■ Kabel nikdy nepřipojujte jen na příslušné svorky, ale řádně jej upevněte proti vytržení.
■ Během ani před vakuování nepřipojujte vnitřní jednotky na napětí.
■ Elektrická instalace musí být provedena podle příslušných norem.
■ Elektrická instalace, přívod a jištění musí odpovídat celkovému
součtu příkonu všech napojených vnitřních jednotek.
■ Při návrh průřezu vedení zohledněte jeho délku.
■ Navrhování všech komunikačních vedení
– mezi vnitřními jednotkami; mezi venkovními jednotkami
– mezi vnitřními jednotkami a ovladačem, centrálními ovladači
– systémem řízení budovy
■ Průměr kabelů a jejich typ musí odpovídat jejich délce.
Typové označení Přívody venkovních jednotek
MMY-MAP/AP XXXX HT8P-E 3-fázové, 380-415 V, 50 Hz
■ Dimenzování přívodů musí odpovídat místním
předpisům.
■ Dimenzování přívodu pro vnitřní jednotky musí
odpovídat součtu příkonů všech napojených
vnitřních jednotek.
Základy elektroinstalace
VŠEOBECNÁ INFORMACE
ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO ELEKTRICKOU INSTALACI
ZÁKLADNÍ SCHÉMA HLAVNÍCH PŘÍVODŮ
Přívody pro venkovní jednotky
Přívody pro vnitřní jednotky
Komunikační kabeláž
Uzemnění
3-fázové
380-415 V, 50 Hz
Ruční vypínač, resp. proudový chránič
Přívody venkovních jednotek
Přívod pro vnitřní jednotky
1-fázové 220-240 V 50 Hz
Proudový chránič
Rozbočovací krabice
66 I TOSHIBA
L1 L2 L3 N
L1 L2 L3 N
L1 L2 L3 N
L1 L2 L3 N
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U1 U2 U3 U4 U5 U6
U1 U2
U3 U4
U1 U2 A B
A B
U1 U2 A B
A B
U1 U2 A B
A B
U1 U2 A B
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
■ Základní schéma komunikační kabeláže
Typové označení
Provedení silového připojení
Průřez kabelu
Všechny typy venkovních jednotek 2.0 m2
(AWG#14) Max. 20 m 3.5 m2
(AWG#12) Max. 50 m
■ Silové napájení a jištění každé venkovní jednotky musí
odpovídat ČSN 331500,ČSN 332000-6, kabel minimálně
CYKY 5Cx4 mm2
.
■ Pro každou jednotku zhotovte samostatný elektrický přívod
(L1, L2, L3, N, PE). Na přívod nenapojujte více
vnitřních jednotek!
■ Dimenzování kabelu musí odpovídat elektrickému odběru
venkovní jednotky.
Společný přívod
venkovních jednotek
3-fázové
380-415 V, 50 Hz
380V 60Hz
Základy elektroinstalace
SILOVÉ PŘÍVODY HLAVNÍCH JEDNOTEK
KOMUNIKAČNÍ KABELÁŽ – ZÁKLADNÍ SCHÉMA
Hlavní venkovní jednotka
Centrální ovladač
Komunikační kabel mezi venkovními jednotkami (bipolární)
Komunikační kabel mezi vnitřními a venkovními jednotkami (bipolární)
Komunikační kabel mezi vnitřními jednotkami (bipolární)
Vnitřní jednotka
Ovladač Ovladač Ovladač
(skupinové řízení)
Vnitřní jednotka Vnitřní jednotka Vnitřní jednotka
Vedlejší venkovní jednotka
TOSHIBA I 67
U3 U4
U1 U2
U1
U3 U2
U4
U5 U6
U1 U2
A B
Venkovní jednotka
Vnitřní jednotka
U3 U4
U1 U2 U5 U6
U1 U2
A B
U1 U2
A B
U1 U2
A B
U1 U2
A B
U3 U4
U1 U2 U5 U6
U3 U4
U1 U2 U5 U6
U3 U4
U1 U2 U5 U6
Centrální ovladač
SMMSi
U3 U4
U1 U2 U5 U6
U1 U2
A B
U1 U2
A B
U1 U2
A B
U3 U4
U1 U2 U5 U6
L1 L5
L6
L7
L4
L2 L3
Tabulka 1
Tabulka 2
Tabulka 3
Tabulka 1
Hlavní jednotka
Ovladač Ovladač
Ovladač
Hlavní
jednotka
Hlavní jednotka
Vedlejší jednotka Vedlejší jednotka Vedlejší jednotka
Vedlejší
jednotka
■ Návrh a dimenzování komunikační kabeláže proveďte dle následujících tabulek a zvláště zohledněte délku vedení.
■ Skupinové ovládání až 8 vnitřních jednotek na stejná provozní data pomocí jednoho řídícího prvku
(kabelový ovladač, bezdrátový ovladač, analogové rozhraní apod.)
Tabulka 2
Komunikace mezi venkovními jednotkami (L5)
Typ kabeláže 2- pólové vedení, bipolární
Kabel Stíněný kabel
Průřez / délka 1,25 mm² až do 2,0 mm²/ až do 100 m (L5)
Tabulka 1
Komunikace mezi vnitřními a venkovními jednotkami (L1, L2, L3), centrální řízení (L4)
Typ kabeláže 2- pólové vedení, bipolární
Kabel Stíněný kabel
Průřez / délka 1,25 mm²: až do 1000 m/2,0 mm²: až do 2000 m (*1
)
Pozn: (1*): Celková délka všech komunikačních vedení pro všechny okruhy (L1 + L2+ L3 + L4)
Tabulka 3
Připojení ovladačů (L6, L7)
Provedení 2- pólový
Průřez 0,5 mm² až 2,0 mm²
Skupiny / délky
• Max. délka až 500 m (L6 + L7)
• Při použití bezdrátového ovladače nebo skupinového
řízení délka až 400 m
• Komunikační kabeláž mezi vnitřními jednotkami (L6)
až délka 200 m
KOMUNIKAČNÍ KABELÁŽ – MAXIMÁLNÍ DÉLKY A PRŮŘEZY
SKUPINOVÉ ŘÍZENÍ POMOCÍ JEDNOHO OVLADAČE
Vnitřní jednotka Č. 1
Ovladač
Č. 2 Č. 3 Č. 4 Č. 7 Č. 8
68 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
TCB-AX32E2
RBC-AMT32E
RBC-AS41E
RBC-AMS51E-ES
RBC-AMS41E
Hotelový jednoduchý ovladač
Základní ovladač
Ovladač s týdenním časovačem
Komfortní kabelový ovladač
Základní ovladače
BEZDRÁTOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ
VESTAVNÉ PŘIJÍMAČE
KABELOVÉ OVLADAČE
■ Zapnutí/vypnutí
■ Nastavení teploty
■ Výkon ventilátoru
Funkce časovače
■ Funkce časovače Timer
Máte na výběr funkce „zapnutí“ a
„vypnutí“ v reálném čase.
■ Jedno zařízení je možné ovládat
pomocí dvou dálkových ovladačů.
Vnitřní jednotka může být takto řízena
z 2 různých míst.
■ Zobrazení chybového kódu
(nutná komunikace s vnitřní jednotkou).
■ Kabelový ovladač s týdenním
časovačem
■ Vícejazyčné menu (N,A)
■ Moderní design s funkčními
klávesami a podsvícením
■ Dvě „Hot keys“ (F1 a F2) pro jednoduché
ovládání s možností nastavit všechny
funkce vnitřní jednotky
■ Jednoduchý průvodce po menu
■ Ovládání samostatné jednotky,
nebo skupiny až 8-mi jednotek
■ Ukazování teploty s přesností 0,5°C
■ Vestavěné čidlo TA
■ Velký přehledný LCD displej
■ Přehledné ovládání
■ Řízení všech funkcí (režim MODE, teplota
TEMP, ventilace FAN, lamely na výdechu)
■ Až pro 8 jednotek (při skupinovém řízení)
■ Vestavěné čidlo teploty TA
(možnost aktivace)
■ Signalizace zanesení filtru
■ Diagnostika poruchy
■ Možnost připojit týdenní časovač
TCB-EXS21TLE
■ Zjednodušené ovládání hotelového typu
■ Zapnutí / Vypnutí
■ Nastavení teploty, režimu provozu,
rychlosti ventilátoru
■ Zobrazení chybového kódu
■ Bez možnosti časových funkcí
■ Nelze použít ke změně DN-kódů
(nutno použít dočasně plný ovladač např.
RBC-AMT32E)
■ Ovladač včetně funkcí v reálném čase
■ Týdenní časovač – pro 7 dnů v týdnu
Až 8 událostí na každý den v týdnu
2 základní programy.
* je možné nastavit tyto parametry události: provozní
doba, zapnutí/vypnutí, režim provozu, nastavení
teploty, omezení podmínek provozu
RBC-AX32U(W)-E
RBC-AX32U(WS)-E
RBC-AX32U(W)-E
■ pro 4- cestnou kazetu standard
RBC-AX33CE
RBC-AX33CE
■ pro 1- cestnou kazetu (série SH)
■ pro podstropní jednotku
RBC-AX23UW(W)-E
RBC-AX23UW(W)-E
■ pro 2- cestnou kazetu
TCB-AX32E2
■ Pro všechny typy vnitřních jednotek
TOSHIBA I 69
TCB-CC163TLE2
TCB-SC642TLE2
TCB-EXS21TLE
Centrální ON/OFF ovladač
Smart Manager BMS-SM1280ETLE
s analýzou dat
7mi denní časovač
Samostatné napájení (jen BMS-SM1280ETLE)
Smart Manager
BMS-SM1280ETLE
Hlavní sběrnice
Hlavní sběrnice
Centrální ovladače TCC-Link
CENTRÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ
■ Individuální ovládání až 64 vnitřních
jednotek
■ Individuální rozdělení až 64 vnitřních
jednotek na max.4 zóny (max. 16
jednotek na jednu zónu)
■ Propojení až 16 systémů, tj. 16ti
hlavních
venkovních jednotek
■ Výběr 4 variant omezení individuálního
nastavení/provozu
■ Možnost omezení pro jednu ze čtyř zón
■ Možnost použití s jiným centrálním
ovládáním (celkem až 10 ovládání v
jednom okruhu)
■ Dva režimy na výběr:
– režim centrálního ovládání
– režim lokálního ovládání
■ V kombinaci s týdenním časovačem
až 3 časy ON/OFF za den
Funkce
■ Individuální ovládání až 128 jednotek (2x max. 64)
■ Monitorování
– Nastavení zón (2 x 64 zón)
■ Individuální provoz a omezení místního ovládání
– Zobrazení poruch
– Řídící vstup
– Provozní hlášení
– Síťové připojení RJ-45
■ Nastavení provozních časů a úseků (ON/OFF, nastavení teploty,
režim provozu, dálkové povolení/blokace ovladače)
■ Monitoring spotřeby energie
(Nutné připojení do stávající sítě PC!)
■ Analýza provozních údajů
■ Možnost uložení dat na SD paměťovou kartu
■ Software pro přehledné grafické zobrazení provozních údajů
■ Zaslání hlášení o výskytu poruchy na požadovanou ■ e-mailovou adresu Individuální ovládání až
16 vnitřních jednotek
■ Možné připojení až 2 ovladačů pro
více jednotek
■ Napojení přímo na sběrnici
TCC-Link
■ V kombinaci s týdenním časovačem až
3 časy ZAP/VYP za den
■ Provoz časovače
– 6 programů na den
– možnost naprogramování až 8 skupin
– možnost ovládání
až 64 vnitřních jednotek
– 100 hod záložní baterie
■ Režim týdenního časovače
– 7 týdenních profilů a 3 spínací časy na den
– Spínací časy v 1minutových krocích
70 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
BMS-WB2561PWE
(Základní WEBbased Controller)
■ Toto velmi sofistikované centrální řízení je
koncipováno speciálně pro rozsáhlé instalace,
které mají požadavky na plné řízení přes
webové rozhraní a/nebo potřebují monitorovat
spotřebu elektrické energie.
■ Velkou výhodou WEBbase controlleru je
možnost napojení na centrální řízení budovy
s možností zasílání informací o poruchách a
alarmech např. v podobě e-mailu.
■ Výhodou je plná lokalizace zařízení a mož-
nost rozlišit podle konkrétních jednotek, na
kterou e-mailovou adresu bude informace
posílána.
■ Při použití tohoto centrálního řízení –
BMS- WE01GTE je možné ovládat přes více
WEBbased controllerů až 2048 vnitřních jednotek
s propojením na centrální řídící systém.
■ Zařízení WEBserver pak je zapojeno jako HUB
pro napojení více systémů na bázi WEBbased
controllerů.
BMS-WB01GTE
(Master Server Controller)
Místní dodávka
Schéma zapojení pro maximálně
2048 vnitřních jednotek.
Master Server
BMS-WB01GTE
Schéma zapojení pro
více než 257 vnitřních jednotek
Webbased Controller
BMS-WB2561PWE
Webbased Controller
BMS-WB2561PWE
Rozhraní TCS-Net
BMS-IFLSV4E
Rozhraní TCS-Net
BMS-IFLSV4E
Schéma zapojení pro maximálně
256 vnitřních jednotek.
Webbased Controller
BMS-WB2561PWE
Rozhraní TCS-Net
BMS-IFLSV4E
Rozhraní TCS-Net
BMS-IFLSV4E
Místní dodávka
Webbased Controller
BMS-WB2561PWE (WEBBASED CONTROLLER)
BMS-WB01GTE (MASTER SERVER)
WEBBASED CONTROLLER MASTER SERVER
TOSHIBA I 71
Nová generace Touch Screen Controller – ovladače s dotykovou obrazovkou – umož-
ňuje individuální ovládání a plánování provozu všech vnitřních jednotek, včetně rozpo-
čítání spotřeby energie. Umožňuje řízení a kontrolu až 512 vnitřních a až 128 venkovních
jednotek! Obsahuje 12,1“ TFT dotykový displej s rozlišením 1024 x 768 pixelů
a s prvotřídní kvalitou obrazu a uživatelským komfortem – stejný, na jaký jste zvyklí u
kvalitních tabletů! Přehledné grafické uživatelské prostředí umožňuje rychlou kontrolu
a dokonalý přehled o všech jednotkách v objektu!
Charakteristika a vlastnosti
■ Jednoduchý tabletový design, snadná kontrola a monitoring až 512 vnitřních a
128 venkovních jednotek.
■ Měsíčního vyúčtování spotřeby energie: buď výpočtem nebo přímo měřením
přes rozhraní Energy Monitoring Interface.
■ Parametry lokalizace a přiřazení zařízení: nájemce, patro, oblast budovy,
název jednotky.
■ 83 různých ikon: usnadňuje identifikaci zařízení a prostoru, perfektní pro přehled
„na první pohled“.
■ Plánování provozu zařízení: po dnech, týdnech a měsících
(včetně 5 speciálních dnů).
■ Inteligentní diagnostika poruchy: ukládání poruch do databáze historie
chybových hlášení.
■ USB rozhraní: uložená data lze přenést pomocí USB portu.
■ Funkce Setback (Nastav zpátky): po změně nastavení uživatelem vrátí
přednastavené parametry provozu po uplynutí přesného času a tím výrazně
přispívá ke snížení spotřeby energie
■ Programovatelné omezení rozsahu teplot: omezuje požadavky uživatele a tím
snižuje celkovou spotřebu.
■ Funkce úspory energie 50/75/100%: možnost nastavit buď pro všechny vnitřní
jednotky současně, nebo jednotlivě.
Touch Screen dotykový ovladač
TCS-Net rozhraní
BMS-IFLSV4E
Hlavní sběrnice Hlavní sběrnice
RS-485
Pro měření spotřeby
BMS-IFWH5E
Pro digitální vstupy 0/1
BMS-IFDD03E
TCS-Net rozhraní BMS-IFLV4E
Touch Screen Controller
POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
TOUCH SCREEN CONTROLLER
72 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
■ Vyšší řídící systémy budov (Bulding Management System) jsou
standardizované vyšší řídící systémy založené na řízení různých
technologií budov pomocí počítačových technologií
a standardizovaných rozhraní.
■ Mezi řízené technologie patří vzduchotechnika, osvětlení,
elektrické systémy, požární a bezpečnostní systémy budovy
a mnoho dalších, včetně klimatizace. Základem funkce řídicího
systému objektu je počítač, který řídí podmínky uvnitř budovy.
To může být například ovládání topného systému, chladících
zařízení anebo zařízení distribuující upravený vzduch
do jednotlivých částí budovy.
RS-485 Hlavní sběrnice
Intelligent server
BMS-LSV9E
(včetně software BMS-LSV9E)
Místní dodávka
TCS-NET rozhraní
BMS-IFLSV4E
BMS-STBN10E
BACnet®
IP
BMS-LSV9E
■ Systémové rozhraní TOSHIBA BACnet® se skládá ze
zařízení Inteligent Server BMS-LSV9E a software BACnet®
BMS-STBN10E. Přes rozhraní TCS-Net předává a získává
data do sběrnice zařízení TCC-Link.
■ Komunikační protokol odpovídá standardu ANSI/ASDHRE
135-2008. Hardware i software byly certifikovány v BTL
(BACnet Testing Laboratories).
BACnet®
Příslušenství / Řídící moduly
BACNET®-GATEWAY
TOSHIBA I 73
■ Rozhraní TOSHIBA 100% kompatibilní s vyšším řídicím systémem
Lonworks. Slouží k napojení a plné integraci klimatizačních jednotek
TOSHIBA na centrální řídicí systém typu Lonworks nebo s ním
kompatibilní.
■ Rozhraní může být napojeno přímo na řídicí systém a sběrnici
TOSHIBA TCC-Link jak na sběrnici ve vnitřní, tak venkovní
straně sběrnice. Po připojení může rozhraní přenášet do sítě po
komunikačním protokolu Lonworks systému budovy pomocí 28
proměnných informace o provozu, nebo naopak předávat příkazy
pro klimatizační zařízení.
■ Je možné připojit na sběrnici TCC-Link více rozhraní TOSHIBA
Lonworks a naadresovat potřebné vnitřní jednotky. Usnadní
instalaci zejména v objektech s oddělenými oblastmi, kde jedno
rozhraní obstarává např. jedno patro a jednoho nájemce.
TCB-IFLN642TLE
■ Analogové rozhraní je přímo napojeno na sběrnici TCC-Link
a řídí klimatizační jednotky TOSHIBA pouze pomocí digitálního
signálu 0/1 z řídicího systému který není s jednotkami TOSHIBA
kompatibilní.
■ Toto rozhraní je ideální v případech, kdy je potřeba jednotky
TOSHIBA integrovat do jednodušších, nebo starších řídicích
systémů.
TCB-IFCB640TLE
Hlavní sběrnice
Místní dodávka
LN-Interface
TCB-IFLN642TLE
LONWORKS® – KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ
ANALOG INTERFACE
74 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
■ TOSHIBA Modbus®-Interface
převádí komunikaci klimatizačního
systému SMMS na komunikační
protokol a formu systému Modbus a
plně integruje zařízení do kompatibilních
vyšších řídicích systémů budov.
■ Rozhraní je napojeno přímo na
centrální sběrnici TOSHIBA TCC-Link
a může být připojeno na libovolné části
sběrnice, jak na straně vnitřních,
tak na straně venkovních jednotek.
■ Rozhraní používá standardní
Modbus- RTU-protokol na základě
sériového protokolu RS-485 a je možné
jej napojit na nadřízený řídící systém.
■ Napojením na řídicí systém budovy
typu Modbus je možné klimatizační
zařízení TOSHIBA tímto systémem plně
ovládat a integrovat.
■ Je možné napojit více těchto rozhraní
na jednu sběrnici systému TCC link.
U rozsáhlejších instalací je možné např.
použít různá rozhraní pro ovládání
zařízení po jednotlivých patrech podle
nájemců.
TCB-IFMB641TLE
Místní dodávka
RS-485 Modbus®
-Interface
TCB-IFMB641TLE
Hlavní sběrnice
Příslušenství / Řídící moduly
MODBUS® – KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ
TOSHIBA I 75
TCB-IFCB5-PE
TCB-IFCB5-PE Vypnuto (OFF) Okenní kontakt
TCB-IFCB5-PE (OKENNÍ KONTAKT & EXTERNÍ ON/OFF)
OKENNÍ KONTAKT & EXTERNÍ ON/OFF
Tento modul má dvě základní funkce pro řízení jedné vnitřní jednotky
(nebo skupiny vnitřních jednotek):
■ Připojení okenního kontaktu
■ Externí ON/OFF vnitřní jednotky
Modul má za úkol, aby vypnul z provozu klimatizaci, pokud je v místnosti
otevřené okno. Jakmile dojde k otevření okna (tj. k rozpojení kontaktu) je
vnitřní jednotka vypnuta a zůstává vypnuta, dokud nedojde k zavření okna,
tj. sepnutí kontaktu.
Jsou dvě možnosti, jak má jednotka zareagovat po opětovném uzavření okna.
■ Zůstat vypnuta (standardní)
Vnitřní jednotka zůstane vypnutá a je nutné ji znovu ručně spustit.
■ Návrat do původního režimu (před vypnutím)
Vnitřní jednotka pokračuje v provozu, který byl aktivní před otevřením
okna, resp. rozpojením kontaktu.
TCB-IFCB5-PE může řídit buď samostatnou vnitřní jednotku, nebo skupinu
až 8-mi jednotek (pak je modul připojen na řídící master jednotku skupiny).
Základním posláním firmy TOSHIBA je, aby její zařízení splňovaly ty nejvyšší
nároky na ochranu životního prostředí, a současně aby poskytovaly
zákazníkům vysoký komfort, bezpečnost a spolehlivost provozu při
minimálních provozních nákladech.
Nový modul TCB-IFCB-5E byl navržen přesně v souladu s těmito
zásadami. Přispívá k vyšší účinnosti zařízení, ke snížení provozních nákladů
a ke zvýšení spolehlivosti již tak špičkových zařízení značky TOSHIBA.
76 I TOSHIBA
ON
COM
SW01
SW02
OFF
COM
TCB-PCDM4E
COM
SMC
TCB-PCMO4E
COM
SMC SMH
TCB-PCMO4E
COM
SMC
TCB-PCMO4E
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
[Rozšířená funkce]
SW07-2 ON
Nastavení SW07-1
SW01 SW02 OFF ON
OFF OFF 100% (Normal) 100% (Normal)
ON OFF Max. 80% Max. 85%
OFF ON Max. 60% Max. 75%
ON ON 0% (stop) Max. 60%
• Zajistěte pevné a bezpečné spojení kontaktů.
• Nepřepínejte kontakty SW1 a SW2 současně.
[Standardní funkce]
SW07-2 OFF
Nastavení SW07-1
SW01 SW02 OFF ON
ON OFF 0% (stop) Max. 60%
OFF ON 100% (Normal) 100% (Normal)
Typové označení FUNKČNOST & ZAPOJENÍ
TCB-PCDM4E
TCB-PCMO4E
■ Charakteristika
Maximální výkon venkovních jednotek může
být omezen pomocí sepnutí beznapěťového
kontaktu.
■ Zapojení
Přepnutím SW07 na rozhraní PCB je možné vybrat
jeden ze dvou základních režimů.
■ Charakteristika
Umožňuje nastavení venkovního ventilátoru
k zabránění hromadění sněhu na výstupu
vzduchu (senzor padání sněhu jako dodávka
samostatného příslušenství).
■ Zapojení
■ Charakteristika
Start/stop systému přes kontakt
ve venkovní jednotce.
■ Zapojení
■ Charakteristika
Snížení provozní hlučnosti omezením výkonu
kompresoru a otáček ventilátoru.
■ Zapojení
Vnější rozměry: 71 × 85 (mm)
Vnější rozměry: 55.5 × 60 (mm)
* Instalace požadovaného
modulu do skříně hlavní
venkovní jednotky.
(PCB – desky s plošnými spoji)
* Instalace požadovaného
modulu do skříně hlavní
venkovní jednotky.
(PCB – desky s plošnými spoji)
[1] Snížení výkonu
[2] Ovládání ventilátoru v případě sněžení
[3] Externí spínání ON/OFF
[4] Noční provoz (snížení hlučnosti)
SMC: chlazení zapnuto (sepnut)
Svorky Vstup Popis funkce
SMC
ON
OFF
Ovládání ventilátoru v
případě sněžení
(venkovní ventilátor běží)
ON
OFF
Normální provoz
(ochrana sněžení
deaktivována)
• Ovládání beznapěťovým ext. kontaktem.
• Minimální doba sepnutí pro identifikaci ext. signálu 100 msec.
SMC: vstup pro start
SMC: vstup pro stop
Svorky Vstup Popis funkce
SMC
ON
OFF
Start
všech vnitřních jednotek
SMH
ON
OFF
Stop
všech vnitřních jednotek
• Zajistěte pevné a bezpečné spojení kontaktů.
• Ovládání beznapěťovým ext. kontaktem.
• Minimální doba sepnutí pro identifikaci ext. signálu 100 msec.
SMC: požadavek nočního provozu
Svorky Vstup Popis funkce
SMC
ON
OFF
Noční provoz
(snížení hlučnosti)
ON
OFF
Normální provoz
• Ovládání beznapěťovým ext. kontaktem.
• Minimální doba sepnutí pro identifikaci ext. signálu 100 msec.
Externí
kontakty
Zapojení
chlazení
Externí kontakty
chlazení
topení
chlazení
Externí
kontakty
MODULY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY
(příslušenství / přídavné PCboardy)
L1
L2
TOSHIBA I 77
TCB-PCIN4E
PROVOZ
EMG
L1
L2
COM
SMC SMH
TCB-PCMO4E
SMC: vstup provoz pouze chlazení
SMH: vstup provoz pouze topení
SMC SMH Zvolený provozní režim
ON OFF Povoleno pouze chlazení
OFF ON Povoleno pouze topení
• Zajistěte pevné a bezpečné spojení kontaktů
Typové označení FUNKČNOST & ZAPOJENÍ
TCB-PCMO4E
TCB-PCIN4E
■ Charakteristika
Předání požadavku požadovaného provozního
režimu.
■ Zapojení
■ Charakteristika
Umožňuje hlášení provozu
a poruchy např. na velín
■ Zapojení Hlášení provozu:
relé je sepnuté, pokud je v provozu jedna nebo
více vnitřních jednotek.
Hlášení poruchy:
relé je sepnuté, pokud je v systému detekována
chyba a vyhlášen chybový kód.
Upozornění:
• Dbejte na napěťové oddělení výstupů.
Max. zatížení kontaktů PROVOZ/PORUCHA:
• 1) max 0,5A/240V (COS = 100%)
Při připojení indukční zátěže L1 a L2 přidejte
do obvodu odrušovací fi ltr.
• 2) max 1A/24V = (neindukční zátěž)
Při připojení indukční zátěže L1 a L2 zapojte
s pomocným meziobvodem (pomocné výkonové
externí relé)
: hlášení provozu
: hlášení poruchy
Vnější rozměry: 73 × 79 (mm) * Instalace požadovaného
modulu do skříně hlavní
venkovní jednotky.
(PCB – desky s plošnými spoji)
[5] Priorita topení/chlazení
[6] Hlášení provozu/poruchy
Externí kontakty
chlazení
topení
TCB-IFCB-4E2
RBC-RD3-PE
TCB-IFCB5-PE
RBC-FDP3-PE
78 I TOSHIBA
Zapojení
Signalizace
Interface
Ovladač
COM
ON/OFF Beznapěťový,
statický kontakt
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Vnější rozměry: 200 × 170 × 66 (mm)
Vnější rozměry: 85 × 85 × 32 (mm)
[1] Modul dálkového zapnutí/vypnutí
Modul dálkového ON/OFF a okenní kontakt
Detektor úniku chladiva
Dálkové řízení provozu
■ Charakteristika
Ovládání Start/stop klimatizace pomocí
ext. signálu a signalizace provozních
a chybových hlášení.
■ Výhody:
• Externí ON/OFF signál pro zapnutí a vypnutí
vnitřní jednotky s možností napojení okenního
kontaktu.
■ Vlastnosti
• Vizuální a akustická kontrola.
• Odstavení napojených vnitřních jednotek.
• Zobrazení chyby na místním nebo centrálním
ovladači.
■ Popis funkce
• KONTROLA PROVOZU
Signalizace stavu zap/vyp (vnitřní jednotka).
Chybové hlášení (systém & konkrétní vnitřní jednotka).
• SIGNALIZACE PROVOZU A CHODU
Dálkové zapnutí:
Start/Stop klimatizační jednotky pomocí ext. signálu
při zapojení dle následujícího vyobrazení.
■ Funkce
• Monitoring
• Externí ON/OFF signál pro vnitřní jednotku
beznapěťovým kontaktem. Vnitřní jednotka může
být při otevření okna odstavena pomocí okenního
kontaktu, aby zbytečně nespotřebovávala energii.
• Po uzavření okna může být jednotka znovu
spuštěna, nebo může očekávat další signál
pro uvedení do provozu.
■ Funkce
• Detektor úniku chladiva je určen pro nucené
odstavení zařízení v případě zjištění úniku chladiva.
Po zjištění úniku začnou blikat LED diody a ozve se
akustický signál.
• Dálkové nastavování teploty, výkonu ventilátoru,
módu provozu externím napěťovým, nebo
odporovým signálem.
• Požadovaná hodnota je zvolena hodnotou
odporu, nebo signálem 0-10 V.
• Blokování/ odblokování zařízení.
• Provozní/ poruchové hlášení.
MODULY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY
(příslušenství / přídavné PCboardy)
• Detektor je napájen z PC Boardu vnitřní jednotky.
V případě úniku chladiva je zobrazeno chybové
hlášení L30. Toto hlášení se zobrazí jak na lokálním
ovladači, tak v případě centrálního řízení na
centrálním ovladači.
• Potřebné propojovací kabely jsou součástí balení
detektoru. Je možné použít i funkci externího signálu
ON/OFF zjištěného například od kartového systému
v hotelovém pokoji.
■ Umístění detektoru
• Detektor musí být umístěn ve výšce 100-200 mm
nad podlahou.
• Maximální vzdálenost od vnitřní jednotky je 10m.
■ Možné napojení na systém Modbus
Typové označení FUNKČNOST & ZAPOJENÍ
Rekuperační jednotky
vzduch-vzduch
Při pobytu většího množství osob v uzavřeném
prostoru je nezbytně nutné prostor větrat.
Větrání spočívá v odvádění vydýchaného vzduchu
a v přívodu čerstvého, nevydýchaného vzduchu
z venkovního prostředí. Ideálním řešení tohoto problému
jsou rekuperační jednotky vzduch-vzduch, které jsou
konstruovány pro maximální účinnost provětrání prostoru
a minimální provozní náklady díky zabudované rekuperaci.
Rekuperace spočívá v tom, že odváděný a přiváděný
vzduch procházejí přes deskový rekuperační výměník
kde si předávají teplo a vlhkost. Vydýchaný vzduch
s vysokou vlhkostí, prachem a bakteriemi je odsáván
z prostoru, předává své teplo čerstvému vzduchu
a přiváděný čerstvý vzduch provětrává místnost.
Pro maximální účinnost rekuperace vzduchu jsou
za korpusem jednotky čtyři samostatné vstupy
a výstupy vzduchu, na které se napojují příslušná
vzduchotechnická potrubí.
Na následujících stranách je uveden přehled větracích
jednotek TOSHIBA s rekuperací tepla.
Více detailů v prospektu „Přívod čerstvého vzduchu“.
WIFI Interface
KNX Interface Intesis Box®
■ RAV a VRF vnitřní jednotky,
které jsou ovládány přes komunikační
sběrnici TCC Link.
■ Podle modulu lze připojit na jednu sběrnici
1/až 16 nebo až 64 vnitřních jednotek.
TO-RC-KNX-1i Rozhraní pro připojení vnitřní jednotky na sběrnici
KNX přes svorky A/B (napojení jako ovladač)
TO-AC-KNX-16 Rozhraní pro řízení až 16 vnitřních jednotek
pomocí protokolu KNX (sběrnice TCC-Link)
TO-AC-KNX-64 Rozhraní pro řízení až 64 vnitřních jednotek
pomocí protokolu KNX (sběrnice TCC-Link)
S elegantní aplikací IntesisHome® získáváte možnost
nejkomfortnějšího ovládání vašeho klimatizačního zaří-
zení přes již nedílné součásti každé moderní domácnosti
– počítač, mobilní telefon, tablet. Pro plné ovlá-
dání postačí pouze běžná domácí Wi-Fi síť a externí
řídící modul Toshiba IS-IR-WIFI-1, který umístíte v okolí
klimatizace. Snadná aktivace a nastavení pomocí volně
dostupné aplikace přináší ten nejvyšší uživatelský komfort
(pro platformu iOS na APPstore nebo pro Android
na PlayStore).
IS-IR-WIFI-1
Komunikace s vnitřní jednotkou infra signálem
■ RAS Single & Multi vnitřní
jednotky
■ RAV nástěnné jednotky
■ VRF nástěnné a parapetní
jednotky
TO-RC-WIFI-1
Připojení řídícího modulu k vnitřní jednotce prostřednictvím
kabelu
■ RAV vnitřní jednotky
■ VRF vnitřní jednotky
* Nelze kombinovat současně s komfortním ovlada-
čem RBC-AMS51E-ES.
TOSHIBA I 79
80 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Rekuperační jednotky vzduch – vzduch
■ Větrání se zpětným získáváním tepla
■ 9 různých typů dle výkonu (od 150 do 2000 m3/h vzduchu)
■ Vysoce efektivní dodávka čerstvého vzduchu
■ Až 75% účinnost zpětného získávání tepla
■ Možnost speciálního kabelového ovládání (NRC-01HE)
– volitelné příslušenství
■ Čerpadlo kondenzátu (TCB-DP31HEXE) – volitelné příslušenství
■ Kompatibilní s řídícím systémem TCC-Link
(možnost řízení přes centrální ovladače nebo vyšší systémy)
Nová rekuperační jednotka vzduch-vzduch efektivně zajišťuje přívod
čerstvého vzduchu s účinnným zpětným získáváním tepla ze vduchu
odváněného. Tím snižuje spotřebu chladu nebo tepla v objektu.
Typové označení
VN-M***HE
Technická data
Typové označení VN-M150HE VN-M250HE VN-M350HE VN-M500HE VN-M650HE VN-M800HE VN-M1000HE VN-M1500HE VN-M2000HE
Napájení (V) 1-phasig 220 – 240 V ~50 Hz / 220 V~60 Hz
Příkon (W)
(extra vysoký) 68-78/76 123-138/131 165-182/209 214-238/260 262-290/307 360-383/446 532-569/622 756-804/937 1084-1154/1294
vysoký 59-67/65 99-111/105 135-145/162 176-192/206 240-258/283 339-353/408 494-538/589 712-741/857 1032-1080/1220
nízký 42-47/45 52-59/54 82-88/94 128-142/144 178-191/206 286-300/333 353-370/411 600-630/700 702-742/818
Průtok vzduchu (m³/h)
(extra vysoký) 150/150 250/250 350/350 500/500 650/650 800/800 1000/1000 1550/1500 2000/2000
vysoký 150/150 250/250 350/350 500/500 650/650 800/800 1000/1000 1550/1500 2000/2000
nízký 110/110 155/155 210/210 390/390 520/520 700/700 755/755 1200/1200 1400/1400
Externí statický tlak (Pa)
(extra vysoký) 82-102/99 80-98/97 114-125/167 134-150/181 91-107/134 142-158/171 130-150/185 135-150/154 124-143/165
vysoký 52-78/59 34-65/38 56-83/33 69-99/63 58-82/68 102-132/102 97-122/120 97-125/92 92-116/102
nízký 47-64/46 28-40/22 65-94/39 62-92/44 61-96/52 76-112/58 84-127/55 102-131/95 110-143/87
Akustický tlak (dB(A))
(extra vysoký) 26-28/27,5 29,5-30/31,5 34-35/35,5 32,5-34/33,5 34-36/35,5 37-38,5/38 39,5-40,5/41,5 40-41,5/41 42,5-43,5/44,5
vysoký 24-25,5/24,5 25-27/25 30-32/29,5 29,5-31/29 33-34/34 35,5-37/35 38,5-40/39 38,5-40/38 41,5-43/42
nízký 20-22/20 21-22/21 27-29/23,5 26-29/24,5 31-32,5/29,5 33,5-35/32,5 34-35,5/33,5 36,5-38/35,5 37-38,5/36,5
Teplotní účinnost ZZT (%)
(extra vysoký) 81,5/81,5 78/78 74,5/74,5 76,5/76,5 75/75 76,5/76,5 73,5/73,5 76,5/76,5 73,5/73,5
vysoký 81,5/81,5 78/78 74,5/74,5 76,5/76,5 75/75 76,5/76,5 73,5/73,5 76,5/76,5 73,5/73,5
nízký 83/83 81,5/81,5 79,5/79,5 78/78 76,5/76,5 77,5/77,5 77/77 79/79 77,5/77,5
Entalpická účinnost
ZZT (%)
při
ohřevu
(extra vysoký) 74,5/74,5 70/70 65/65 72/72 69,5/69,5 71/71 68,5/68,5 71/71 68,5/68,5
vysoký 74,5/74,5 70/70 65/65 72/72 69,5/69,5 71/71 68,5/68,5 71/71 68,5/68,5
nízký 76/76 74/74 71,5/71,5 73,5/73,5 71,5/71,5 71,5/71,5 71,5/71,5 73,5/73,5 72/72
při
chlazení
(extra vysoký) 69,5/69,5 65/65 60,5/60,5 64,5/64,5 61,5/61,5 64/64 60,5/60,5 64/64 60,5/60,5
vysoký 69,5/69,5 65/65 60,5/60,5 64,5/64,5 61,5/61,5 64/64 60,5/60,5 64/64 60,5/60,5
nízký 71/71 69/69 67/67 66,5/66,5 64/64 65,5/65,5 64,5/64,5 67/67 65,5/65,5
Rozměry (délka × šířka × výška) 900 ×
900 × 290
900 ×
900 × 290
900 ×
900 × 290
1140 ×
1140 × 350
1140 ×
1140 × 350
1189 ×
1189 × 400
1189 ×
1189 × 400
1189 ×
1189 × 810
1189 ×
1189 × 810
Váha (kg) 36 36 38 53 53 70 70 140 140
Průměr připojovacího potrubí (mm) 100 150 150 200 200 250 250 vnitřní ø 250 – venkovní 283 × 730
Účinnost filtru (%) 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Provozní podmínky -venkovní -15°C~43°C, 80% rel. vlhkosti nebo méně
Provozní podmínky- vnitřní -10°C~+40°C, 80% rel. vlhkosti nebo méně
Rekuperační jednotky
vzduch – vzduch
TOSHIBA I 81
* Kompatibilní pouze s venkovními jednotkami SMMS !
Technická data
Rekuperační jednotky vzduch-vzduch
Rekuperační jednotky vzduch-vzduch s DX
– výměníkem přímého výparu
Rekuperační jednotky vzduch – vzduch s DX –
výměníkem a zvlhčovačem
Typové označení Namen MMD VN502HEXE VN802HEXE VN1002HEXE VNK502HEXE VNK802HEXE VNK1002HEXE
Leistung DX (WRG**)
kW 4.10 (1.30) 6.56 (2.06) 8.25 (2.32) 4.10 (1.30) 6.56 (2.06) 8.25 (2.32)
kW 5.33 (2.33) 8.61 (3.61) 10.92 (4.32) 5.53 (2.33) 8.61 (3.61) 10.92 (4.32)
Napájení 1-fázové 50 Hz 230 V (220 – 240 V)
(vnitřní jednotky vyžadují elektrický přívod)
1-fázové 50 Hz 230 V (220 – 240 V)
(vnitřní jednotky vyžadují elektrický přívod)
Teplotní účinnost
(extra vysoký) % 70.5/70.5 70.0/70.0 65.5 70.5/70.5 70.0/70.0 65.5
vysoký % 70.5/70.5 70.0/70.1 65.5 70.5/70.6 70.0/70.1 65.5
nízký % 71.5/72.0 72.5/73.0 67.5 71.5/72.0 72.5/73.0 67.5
Entalpická účinnost
Chlazení
(extra vysoký) % 56.5/56.5 56.0/56.0 52.0 56.5/56.5 56.0/56.0 52.0
vysoký % 56.5/56.5 56.0/56.0 52.0 56.6/56.5 56.0/56.0 52.0
nízký % 57.5/58.0 59.0/59.5 54.5 57.5/58.0 59.0/59.5 54.5
Topení
(extra vysoký) % 68.5/68.5 70.0/70.0 66.0 68.5/68.5 70.0/70.0 66.0
vysoký % 68.5/68.5 70.0/70.0 66.0 68.5/68.5 70.0/70.0 66.0
nízký % 69.0/69.0 73.0/73.5 68.5 69.0/69.0 73.0/73.5 68.5
Příkon zařízení
(extra vysoký) kW 0.300/0.365 0.505/0.595 0.550 0.305/0.365 0.530/0.620 0.575
vysoký kW 0.280/0.350 0.465/0.555 0.545 0.285/0.350 0.485/0.575 0.565
nízký kW 0.235/0.250 0.335/0.390 0.485 0.240/0.290 0.350/0.400 0.520
Jmenovitý proud
(extra vysoký) A 1.31/1.59 2.25/2.77 2.46 1.48/1.83 2.37/2.89 2.56
vysoký A 1.19/1.47 2.07/2.59 2.47 1.32/1.56 2.14/2.69 2.51
nízký A 0.98/1.37 1.46/1.79 2.16 1.10/1.43 1.54/1.85 2.31
Ventilátor
Standardní
průtok vzduchu
(extra vysoký) m³/h 500/500 800/800 950 500/500 800/800 950
vysoký m³/h 500/500 800/800 950 500/500 800/800 950
nízký m³/h 440/410 640/600 820 440/410 640/600 820
Externí statický
tlak
(extra vysoký) Pa 120/200 120/190 135 95/175 105/165 110
vysoký Pa 105/170 100/155 120 85/150 85/140 90
nízký Pa 115/150 105/130 105 90/135 90/110 115
Vzduchový
výkon
min m³/h 330 480 640 330 480 640
max m³/h 600 960 1140 600 960 1140
Zvlhčování
Systém — — — Zvlhčovač s vlhčenou fólií
Výkon zvlhčovače kg/h — — — 3.0/3.0 5.0/5.0 6.0
Tlak vody MPa — — — 0.02~0.49
Hladina hluku
(extra vysoký) dB 37.5/40.0 41.0/43.0 43.0 36.5/40.0 40.0/42.0 42.0
vysoký dB 36.5/38.0 40.0/42.0 42.0 35.5/37.0 39.0/41.0 41.0
nízký dB 34.5/36.5 38.0/37.0 40.0 33.5/35.5 38.0/39.0 39.0
Materiál konstrukce Žárově pozinkovaný ocelový plech Žárově pozinkovaný ocelový plech
Vnější rozměry
Výška mm 430 430 430 430 430 430
Šířka mm 1140 1189 1189 1140 1189 1189
Hloubka mm 1690 1739 1739 1690 1739 1739
Celková hmotnost kg 84 100 101 91 111 112
Výměník Žebrovaný trubkový výměník Žebrovaný trubkový výměník
Materiál tepelné izolace Pružná polyuretanová pěna Pružná polyuretanová pěna
Vzduchový filtr (volitelné příslušenství) Standardní filtr (G3), filtr s vysokou odlučivostí (F5) Standardní filtr (G3), filtr s vysokou odlučivostí (F5)
Řízení Ovládání (příslušenství) Ovládání (příslušenství)
Napojení chladiva
Sání mm Ø 9.5 Ø 12.7 Ø 12.7 Ø 9.5 Ø 12.7 Ø 12.7
Kapalina mm Ø 6.4 Ø 6.4 Ø 6.4 Ø 6.4 Ø 6.4 Ø 6.4
Napojení kondenzátu (základní Ø mm) PVC , prům. 25mm PVC , prům. 25mm
Napojení vody — R1/2
Rekuperační jednotky vzduch – vzduch
s DX – výměníkem a zvlhčovačem *
** WRG = Wärmerückgewinnung
82 I TOSHIBA
VRF-R410A-TECHNOLOGIES
Slovníček pojmů
Chlazení:
Venkovní teplota: + 35°C suchý teploměr
Vnitřní teplota: + 27°C suchý teploměr/+ 19°C mokrý teploměr
Relativní vlhkost 50-55 %
Topení:
Venkovní teplota: + 7°C suchý teploměr/ + 6°C mokrý teploměr
Vnitřní teplota: + 20°C suchý teploměr
Tepelné čerpadlo je technické zařízení, dodávající teplo do vytápěného prostoru.
Toto teplo je složeno z cca. 75 % tepla odebraného venkovnímu prostředí
a z cca. 25 % tepla přeměněného z energie dodané kompresoru.
Invertorová technologie usměrňuje střídavý proud na stejnosměrný a tím
v podstatě bezeztrátově a s vysokou účinností řídí otáčky kompresoru.
Účinnost je přímý poměr mezi dodanou elektrickou energií a získaným
topným/ chladícím výkonem.
Viz „účinnost“ v průběhu topné/ chladicí sezóny nebo roku.
Provoz při plném zatížení je stav, při kterém zařízení podává maximální výkon.
Částečné zatížení je provozní stav, kterého je dosaženo regulací otáček
kompresoru a příkonu podle požadovaného výkonu v klimatizovaném prostoru.
Kompresor je zařízení, které stlačuje plyn na požadovaný tlak.
Podle výstupu z invertoru lze napětí do kompresoru řídit dvěma způsoby.
Modulací šířky pulzu (nízké napětí / PWM) kdy je dosahováno vysoce
efektivního řízení při částečném zatížení, nebo modulací výšky pulzu
(vysoké napětí / PAM), které se používá pro rychlé dosažení nastavené teploty.
Akustický výkon je hodnota udávající hladinu hluku zdroje hlučnosti.
Hodnota je udávána v dB (A).
Akustický tlak je hodnota způsobená zdrojem hluku a měřená v určité vzdáleno
sti od tohoto zdroje. Hodnota je udávaná v dB (A).
Pro vyhodnocení energetické účinnosti topného systému s tepelným čerpadlem je
používána hodnota SCOP, neboli sezónního topného faktoru. Tato hodnota udává
poměr celkového dodaného tepla zařízením v průběhu celého roku (sezóny) vůči
spotřebovanému množství elektrické energie za stejnou dobu.
Ideální trvalý výkon zařízení při daných pracovních podmínkách.
Maximální výkon při daných pracovních podmínkách.
Přeruší elektrický obvod, pokud odběr elektrického proudu překročí určitou,
předem stanovenou hodnotu, nebo při zkratu v elektrickém spotřebiči.
Vypočtený potřebný chladicí výkon pro klimatizovanou místnost
při venkovní teplotě +35 °C.
Vypočtený potřebný topný výkon pro vytápěnou místnost
při venkovní teplotě -10 °C.
Tepelné čerpadlo
Invertorová technologie
Účinnost
Sezónní účinnost
Plné zatížení
Částečné zatížení
Kompresor
PWM, PAM
Akustický výkon
Akustický tlak
Roční (sezónní) hodnota účinnosti
Nominální výkon
Maximální výkon
Elektrické jištění
Pdesignc
Pdesignh
Podmínky měření pro klimatizační jednotky TOSHIBA:
Rozvod chladiva:
7,5 m délky, žádné převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Hladina akustického tlaku:
Měřeno ve vzdálenosti cca 1,5 m od vnitřní jednotky, 1 m od venkovní
jednotky; měřeno v bezdozvukové komoře dle JIS B8616; při instalaci
může být tato hodnota vyšší o odrazy od pevných stěn a hluk pozadí.
* Přesná metoda měření viz TOSHIBA Databook!
www.toshiba-aircondition.com
Váš autorizovaný prodejce:
Tiskové chyby vyhrazeny. CZ / VRF / 01. 2015
AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H., Haushamer Straße 2, A-8054 Graz-Seiersberg, Austria, Tel.: +43 316 80 89, Fax: +43 316 82 63 71, E-mail: office@air-cond.com, www.air-cond.com

Naši klienti

Novinky na našem blogu